Annons:

INGA TILLSKOTT TILL NÄMNDERNA – SKOLOR I FAROZONEN

Lars Johansson (V) och hans rödgröna majoritetskollegor Helen Nilsson (S) och Jacob Käll (C) har presenterat ett tufft budgetförslag. Foto: Simon Henriksson

INGA TILLSKOTT TILL NÄMNDERNA – SKOLOR I FAROZONEN

Nämnderna får inga tillskott 2024. Skattesatsen förblir oförändrad och investeringsbudgeten halveras. Det är de stora nyheterna i majoritetens budgetförslag. 
– Det finns inget utrymme för några tillskott alls till någon nämnd, säger Lars Johansson (V).

Annons:

Nu har den rödgröna majoriteten presenterat sitt förslag till budgetramar inför 2024. Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har vädjat om mer pengar inför nästa år, men man får ingenting. 

– Det finns inga utrymmen för några tillskott alls till någon nämnd. Det sker alltid vissa små förändringar beroende på uppräkningar av löner och omfördelning demografiskt mellan SOC och BUN. Budgeten är densamma som förra året. Vi vet att nämnderna haft svårt att klara sina budgeterar i år och det är en tuff situation, men man har kvar sina ramar kan man säga och det är egentligen inget besparingskrav på dem. Men man måste ändå göra åtgärder, säger Lars Johansson (V). 

Indirekt är det dock ett besparingsförslag eftersom inte minst barn- och utbildningsnämnden går mot ett stort underskott i år. 

– Det är inga besparingsförslag och vi har inte sänkt ramarna, däremot ligger det ju besparingsuppmaningar för att nå ramen. Man har överskridit sina ramar, så däri lägger besparingsförslaget. BUN har tagit beslut om besparingar på 6,5 miljoner kronor hittills och socialnämnden har lagt ett uppdrag på tio miljoner kronor, säger Jacob Käll (C), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

"Inväntar utredningen"

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson (C) har tidigare uttryckt att dagens skolstruktur är omöjlig att upprätthålla utan mer pengar. 

– Vi måste diskutera den frågan (skolnedläggning, reds.anm). Vi måste vända på alla stenar. Det är klart att det kostar oss att ha lokaler tomma, men det är inte vi som beslutar om nedläggning av skola. Är det så att fullmäktige beslutar att vi ska ha den här strukturen, då måste vi få mer pengar i barn- och utbildningsnämnden, för då har kommunen valt att så här mycket extra kostar det oss att ha den här strukturen. Men med den tilldelning vi har nu så har vi inte råd att ha den verksamhet vi har, sa han tidigare i höstas.

Innebär det här att skolorna på riktigt är i farozonen? Utredningen kring skolstrukturen ska vara klar i december månad. 

– Det finns inga tillskott att ge, konstaterar Helen Nilsson (S). 

– Vi inväntar utredningen och eventuella konsekvenser av det. Det här ligger inte på vårt bord ännu och vi tar inte ställning till det. Det är en stor fråga, men det är inte på vårt bord nu, säger Jacob Käll (C).

BUN:s budskap har varit tydligt. De behöver mer pengar för den verksamhet de har i dag. Hur tänker ni kring det?

– Det återstår att se. Eventuell skolnedläggning är oavsett ingen besparing nästa år, utan det gäller kommande år i sådana fall, säger Lars Johansson (V).

Halverar investeringsramen

I majoritetens budgetförslag halveras också investeringsramen för 2024 till 86,5 miljoner kronor. Det innebär främst att det nya vård- och omsorgsboendet i Nybble sätts på paus, vilket det går att läsa mer om HÄR

– Det här sätter press på oss att göra de effektiviseringar som krävs. Vi har sänkt investeringsbudgeten rejält och halverat den. Det blir en besparing, men samtidigt skjuter vi det framför oss, säger Käll. 

Skattesatsen förblir oförändrad på 22,36 kronor per hundralapp. Resultatet för 2024 kommer, enligt en prognos, hamna på 14 miljoner kronor. Dessa miljoner hamnar som ett odefinierat sparbeting under finansen. 

– Vi ligger på underskott inför 2024 och att vi lägger det under finansen innebär att vi kommunövergripande får fortsätta jobba med vad vi kan göra. Vi har lagt det som ett gemensamt uppdrag, säger Johansson. 

Målet är att nå ett nollresultat nästa år. Det är en budget i princip helt utan nya satsningar.

– Vi klarar inte våra mål, det gör vi inte. Men vi hoppas på ett nollresultat. Vi vet att pensionskostnaderna forsätter öka med flera miljoner och det är otroligt mycket för oss, säger Helen Nilsson (S).

Majoriteten betonar att också att "ram gäller" för nämnderna. 

"Majoriteten är väl medvetna om att det handlar om en stor anpassningsresa både vad gäller struktur som kultur. Samtidigt är ett nollresultat den absolut lägsta, möjliga acceptabla nivån. Läget är allvarligt och kostnadsnivån måste minska", skriver man i sitt budgetförslag. 

Kommunstyrelseförvaltningen ska genomföra besparingar 2024. Mer om det kommer ni kunna läsa senare. Budget fastslås av fullmäktige i november månad. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt