Annons:

Vimmerby ska bli pilotkommun – avsätter hundratusentals kronor

Vimmerby kommun blir nu pilotkommun för ett projekt kring sjuktalen. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

Vimmerby ska bli pilotkommun – avsätter hundratusentals kronor

Vimmerby kommun ska ingå i ett pilotprojekt tillsammans med Suntarbetsliv. Projektet löper över hela 2023 och kommunen har avsatt 400 000 kronor.
– Vi ska jobba med friskfaktorerna, säger Lars Johansson (V). 

Annons:

En arbetsgrupp för att få ordning på de skyhöga sjuktalen i Vimmerby kommun tillsattes i februari i år. Den består av politiker, tjänstemän och fackliga företrädare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar också som styrgrupp. En miljon kronor finns också avsatt för en satsning på "högre frisktal" i årets budget. Men hur mycket har egentligen hänt?

– Det är en okonventionell sammansättning av gruppen och det handlar om att komma fram till konkreta satsningar och förbättring. Vi vill göra det utifrån personalens egna idéer. Vi känner att det är väldigt positivt att vi är närmare ut i verksamheterna nu och att vi pratar över förvaltningsgränser, men vi är inte framme vid de konkreta åtgärderna ännu. Det har varit lite oklart kring rollfördelning och gruppen kom in från sidan. Det här görs tillsammans mellan fack, HR och politik. Självklart är vi inte nöjda med resultatet så här långt, men vi trodde inte heller att det skulle vara snabbt fixat, säger Lars Johansson (V), som sitter med i arbetsgruppen.

Jacob Käll (C) tycker ändå att gruppen har satt ljus på frågan.

– Det har varit aktivitet med arbetsplatsträffar tillsammans med både tjänstemän och oss. I kommunstyrelsen pratar vi också tydligare om det.

Knappt använt några pengar

Både Lars Johansson (V) och Niklas Gustafsson (M), som är de politiker som sitter i gruppen, ska nu ut och göra arbetspass i omsorgen under december månad. 

– Jag kommer jobba en dag i hemtjänsten och Niklas ska göra en dag på omsorgsboende som jag förstått det. Den kontakten är väldigt viktig.

Den miljon som avsattes för 2023 har i princip förblivit oförbrukad.

– Jag är inte helt nöjd. Jag hade hoppats att vi gjort mer och kunnat presentera mer, men vi har heller aldrig trott att det ska bli enkelt. Uppdraget vi har ska delredovisas i slutet av april 2024. Att få med sig erfarenheter då är viktigt. Varför är det fem procent sjukfrånvaro här och inte där och så vidare, säger Lars Johansson.

Blir pilotkommun

Nu ska Vimmerby kommun också ingå i ett pilotprojekt med Suntarbetsliv i syfte att arbeta mer aktivt med främjande åtgärder för ett hållbart arbetsliv och friska arbetsplatser. Det är HR-chefen Marie Halldén som fått i uppdrag att organisera, leda och resurssätta projektet.

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Kommunen avsätter 400 000 kronor av den här miljonen till projektet.

– Suntarbetsliv bidrar med stöd och rådgivning. Det här är ett pilotprojekt, så vi vet inte vad som kommer ut av det. Fokus för oss är på personella resurser och det finns utrymme både i år och nästa år för det här. Behöver vi ta pengarna i år så gör vi det. Det handlar om att jobba med friskfaktorerna.

Projektet löper över hela nästa år.

– Det här är jättepositivt och sätter fokus på att vi är engagerade i frågan. Tanken med arbetsgruppen var att initiativen skulle komma från de anställda, men det är inte lätt att säga vad som hjälper på en plats med höga sjukta. Vi vill vända på det och fråga oss vad som behöver vara på plats för att få friskare arbetsplatser, säger Jacob Käll.

Sjuktalen har sjunkit något den senaste tiden. 

– Varför vet vi inte, men det finns massa undersökningar från näringslivet om att man får en positiv reaktion bara man uppmärksammar en fråga. Vi kan inte säga om det är därför, men det har förbättrats något. Fortfarande ligger vi alldeles för högt totalt sett.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt