Annons:

Majoriteten tar fem fokusområden:

Centerpartisten Jacob Käll och hans majoritetsvänner i S och V har tagit fem mål- och fokusområden för mandatperioden.

Majoriteten tar fem fokusområden: "Tydligare politisk styrning"

Majoriteten har antagit fem mål- och fokusområden. Det är ett dokument de rödgröna jobbat med sedan man valde att bilda styre tillsammans.
– Vi pekar ut vägen mer tydligt än tidigare, säger Lars Johansson (V).

Annons:

Efter att många olika alternativ kommit på tal och försök att bilda ny majoritet misslyckats efter valet 2022 gick Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet till slut samman.

Nu har man satt sina mål- och fokusområden. Det är ett dokument som inte har funnits tidigare. 

– Att det kommer nu relativt sent på året hänger ihop med budgeten för 2024. Vi har stött och blött under en stor del av det här året baserat på den överenskommelse vi gjorde i majoriteten om vilka fokusområden vi har, säger Lars Johansson (V). 

De fem målen är en ekonomi i balans, barn- och ungas uppväxtvillkor, en god arbetsmiljö för kommunens anställda, hela kommunen ska leva och en grön omställning. Dessa ska gälla under hela mandatperioden. 

– Det är lite tydligare inriktningsmål och mer preciserat. Det är inte bara mål vi bockar av, utan det här är mer långsiktigt. Vi är medvetna om att det är tuffa mål, men vi förväntar oss löpande redovisningar tillsammans med ekonomiredovisningar kring det här. Alla kommer jobba för det här och gemensamt ta ansvar för det, även om allt inte är tillämpligt överallt, för att försöka bidra till målen.

De fem målen

Vad gäller en ekonomi i balans så handlar det om att årsresultatet ska uppgå till mellan en och två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Samma mål som funnits tidigare, men som inte alls verkar troligt nu.

– En ekonomi i balans är ett självklart mål i det här. Vi ska uppnå minst två procents överskott och överskottsmålet vet vi att vi inte klarar 2023 eller 2024, men det är ändå dit vi ska. Det här är mer än ett ettårsmål, säger Jacob Käll (C).

Målet gällande barn- och ungas uppväxtvillkor handlar det om att öka andelen barn och elever som klarar sin grundskoleutbildning. När det gäller att hela kommunen ska leva handlar målet om att öka antalet lokala företag med 15 procent och skapa 40 nya arbetstillfällen över fyra år. Den gröna omställningen handlar om att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent, öka andelen förnybar energi till 100 procent år 2030 samt verka för en hållbar livsstil och ökad biologisk mångfald.

– Det här kommer sent på året, men ska gälla för mandatperioden. Det är dokument och mål vi inte haft tidigare och förvaltningarna ska nu försöka jobba utifrån dem, säger Käll. 

Målet om en god arbetsmiljö för kommunen anställda handlar om att få ned sjukfrånvaron med 20 procent.

– Det är ett tufft mål, men vi har så höga sjukskrivningstal att vi måste ha den strävan. 

Deltog inte

Både socialchefen Anette Nilsson och barn- och utbildningschefen Ola Karlsson har tryckt på att detta måste innefatta en bra övergångsperiod och ett processarbete över tid. Vid beslutet i kommunstyrelsen valde både Moderaterna och Kristdemokraterna att inte delta. 

– Det här är mer tydlig politisk styrning. Vi pekar ut vägen mer tydligt än tidigare, säger Lars Johansson. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt