Annons:

DEL 4:

Intervjuserien med Carolina Leijonram avslutas idag där den offentliga sidan av rollen tas upp som ämne. Foto: Simon Henriksson

DEL 4: "Mådde oerhört dåligt under en turbulent tid"

Nu publicerar Dagens Vimmerby en omfattande intervjuserie med kommundirektören Carolina Leijonram. Vår frilanskrönikör Micael Glennfalk har gjort intervjun. Den första delen hittar du här och den andra delen hittar du här och den tredje delen hittar du här. 

Annons:

Finns det nåt i organisationen som du vill göra på annat sätt? Vad vill du utveckla - och avveckla?

– Jag vill fortsätta på den inslagna vägen när det gäller att utveckla olika strukturer men även den kulturförändringsresa som var mitt uppdrag från allra första början.

– Jag är resultatdriven. Vill, inom min uppdragsram, se till att vi får ut största möjliga nytta för kommunens invånare för de skattepengar vi har att hantera. Det är min avsikt varje dag i varje möte. Det handlar om parallella processer. Vi ska använda oss av digitaliseringens möjligheter för att åstadkomma effektiviseringar inom såväl administration men kanske ännu viktigare inom skola, vård och omsorg för att klara välfärden. Vi kommer helt enkelt inte räcka till personalmässigt när demografin förändras. 

– Vi behöver hitta andra möjligheter att lösa en mängd kommunala uppdrag. Jag har ju jobbat i offentlig verksamhet hela mitt yrkesliv, i över 30 år och snart i 25 år som strategisk chef. Det har aldrig varit så komplext och utmanande men heller aldrig så spännande.

Vad innebär det att vara offentliganställd? 

– Att vi arbetar med att skapa så mycket välfärd som möjligt utifrån behov som föreligger med allmänna medel. Det mesta vi gör, som inte handlar om enskilda förhållanden inom tex socialtjänst, är offentligt.

Varför är du personligen inte mer offentlig? 

– Jag tycker jag är offentlig men jag tycker inte att jag ska agera i frågor där ansvaret ligger inom den politiska ledningen. Gränsen är inte knivskarp. Det kräver ständig dialog och den dialogen tycker jag att vi har i Vimmerby. Vi svarar media, både skriftligt och muntligt.

Det fanns ju tillfällen där media, DV till exempel, inte kan få en telefonintervju.

– Jo, men principen är ju att jag svarat på frågan en gång, jag tycker inte jag behöver svara på samma fråga flera gånger. Vid ett par tillfällen under alla år har det därför blivit mitt svar. Jag har under alla mina år mött många personer från media och alltid känt att vi förstår varandras roller och haft respekt för det. Om man sedan hamnar i en situation där man upplever att i mötet med den andra parten blir misstolkad, misstrodd eller när känslan är att det handlar om att misskreditera mig när jag försöker förmedla och trygga medborgarna då stannar ju samtalet.

– Jag är prestigelös. Har jag/vi gjort något som är felaktigt så har jag alltid varit och kommer fortsatt att vara transparent. Det är viktigt för oss att vi har en transparant och öppen organisation. Vi förmedlar den policyn överallt i organisationen. Vi ska samtala med media och allmänhet.

Pratar folk med dig när du går och handlar?

– Jodå, det händer.

Känner de igen dig?

– Ibland så, visst kommer det frågor och jag svarar på det jag kan svara på. Men politiska frågor kan och ska jag inte ge svar på.

Är du ute och visar dig i föreningslivet?

– Tiden finns inte för att på ledig tid ha något djupare engagemang i föreningslivet. Jag har alltid haft ett mycket stort engagemang i mitt arbete. Nej, jag går inte på årsmöten och sådant även om jag är medlem i ett flertal föreningar. Men jag är med ibland där representanter samlas, jag är med på företagsbesök och i andra sammanhang.

Du kritiseras ibland i media, på Facebook etc. – läser du detta? 

– Jag har gjort mer än jag gör nu för tiden. Jag mådde oerhört dåligt under en turbulent tid och har därför med professionell hjälp hittat ett förhållningsätt som fungerar. Det är inte bara mig det handlar om utan hela min familj som varit väldigt utsatt. Jag uppfattar i grunden att de flesta invånare anser det bra att man är bosatt i kommunen som hög strategisk chef. Det finns väldigt många i min omgivning som gör andra val på grund av att man inte är beredd att hamna i utsatta situationer. Jag kan ha stor förståelse för det. Det har haft ett högt pris för mig.

Berörs du? 

– Absolut. 

Vad tänker du om offentligheten? 

– Den följer med uppdraget men den är inte någon egentlig drivkraft för mig.

Är det orättvist?

– Jag har upplevt perioder, när det kryper under skinnet, där jag fått känna på att det inte handlar om att “ha rätt” utan om helt andra mekanismer. Det har gjort mig mindre naiv och godtrogen men också att jag hittat en grundtrygghet i mig själv och i mina värderingar och hur jag verkar utifrån dem.  

Har du någon fallskärm i ditt avtal, som ger dig hög avskedslön om någon KS-ordförande i framtiden vill att du lämnar jobbet?

– Ja, jag har en fallskärm eftersom jag inte har någon annan anställningstrygghet, den politiska ledningen kan utan orsak be mig gå hem när som helst. Det är så det fungerar på den här typen av poster. Men än så länge känner jag att jag har politikens förtroende. Jag tillhör väl de kommundirektörer som varit längst i en och samma kommun idag. Jag gillar mitt jobb, jag tycker det är spännande, ansvarsfullt och utvecklande. Det känns bra att jobba i och för Vimmerby kommun.

Är din fallskärm 24 månadslöner?

– Ja. Den började på ett mindre antal månader och ökade i takt med åren som gått, upp till 55 års ålder vilket jag är nu. Så 24 månader är den nu, och nu ökar den inte mer. Men som sagt, man kan säga upp mig på dagen utan att egentligen förklara orsak. Det har hänt många kommundirektörer i landet.

Vad vill du med ditt ledarskap?

– Vår ambition är att ledare ska vara förebilder. I vårt DNA ska ligga omtanke om varandra, ansvar. Visionen är att vi ska driva utvecklingen framåt med stolthet. Jag vill att medarbetarna ska ta för sig, mer av samarbete och samverkan för att tillsammans göra saker bättre.

– Vi har duktiga medarbetare, jag vill ha en öppenhet och transparens, vi ska vara tillgängliga, öppna och proaktiva.

– Vi har olika roller i samhällspusslet, kommunen och näringslivet. Många gånger går det inte att jämföra då vi har olika förutsättningar. Vi ska vara prestigelösa och kunna ändra oss, också när vi utövar myndighetsutövning. Har vi gjort fel ska det rättas till.

– Vi lyckas inte hela vägen, men vi ska jobba med att göra det. Det handlar om ständiga förbättringar och om att få in en lösningsorienterad kultur i hela organisationen.

Men i den befattningsbeskrivning du har, har du också att komma med förslag till kommunstyrelsen.

– Ja, det gör vi också. Vi ser alltid över möjligheten att göra saker på bättre och effektivare sätt. På den förvaltning där jag har ett ansvar som förvaltningschef (kommunstyrelseförvaltningen) har vi under året tagit fram ett stort antal förslag på besparingar. De flesta fattade sedan kommunstyrelsen beslut om och där är vi nu inne i en verkställighetsfas. 

– Vår ambition är att klara verksamheten inom ram under året. I kommundirektörsuppdraget och som koncernchef jobbar jag i ett mer komplext sammanhang där nämnder/förvaltningschefer och bolagsstyrelser med VD:ar också har sina roller.

– Min drivkraft är att vi ska lyckas i det stora sammanhanget, alltså klara mål och resultatnivå på sista raden. Men där är vi alltså ett stort antal funktioner som måste samarbeta och samverka för att vi ska lyckas. Vi är inte framme där i dagsläget. Men vi har heller aldrig varit så långt komna i det arbetet som vi är nu vilket känns väldigt bra. 

Fotnot: 

DEL ETT: Därför tjänar kommundirektören över 100 000 kronor per månad

DEL TVÅ: Sparpaket och sjukskrivningar – "Stort politiskt fokus på detta"

DEL TRE: Nämnderna som aldrig håller budget

Micael Glennfalk är mångårig företagare i Vimmerby kommun och frilansande krönikör i vår tidning sedan flera år tillbaka. Han var moderat kommunalråd i Vimmerby mellan 2010-2015 och ledande politiker när den dåvarande majoriteten ville lägga ned fyra skolor 2015. 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt