Annons:

Efter återremissen – nu är Vimmerbys översiktsplan antagen

Kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S). Foto: Simon Henriksson

Efter återremissen – nu är Vimmerbys översiktsplan antagen

Vimmerby kommun har fått en ny översiktsplan. Efter återremissen i maj månad klubbades ÖP:n under måndagskvällens fullmäktige. KD valde att göra en protokollsanteckning, som även M ställde sig bakom. 

Annons:

Arbetet med kommunens nya översiktsplan har pågått i flera år och varit mer intensivt i perioder. Den har varit ute på samråd och granskning, där kommuninvånare, grannkommuner och andra aktörer haft möjlighet att påverka översiktsplanens innehåll. 

– Tittar man på enskilda yttranden handlar det om ett 50-tal. Jag skulle nog inte säga att det var varken mycket eller lite. Det var rätt normalt. Vi har fått in yttranden från privatpersoner, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner, berättade Maria Bolin, dåvarande samhällsplanerare på kommunen i maj månad förra året.

Förstås finns det en hel del som ändrats under resans gång. Boenden kring sjön Borstingen har tidigare protesterat mot planerna för ytterligare exploatering i strandnära läge vid sjön. Från början handlade det om betydligt fler, men i den slutgiltiga översiktsplanen handlar det om ett 30-tal bostäder.

I absolut sista stund inför beslutet i kommunstyrelsen plockades också industriområdet placerat vid Arlarondellen bort ur översiktsplanen. För att förstå mer om bakgrunden bör du läsa den HÄR artikeln, som vår tidning kunde leverera kort före fullmäktigesammanträdet i maj. 

Kommunstyrelsen har varit överens om helheten, men gällande hur många områden som ska pekas ut för vindkraft har man inte varit ense kring. Moderaterna har tidigare lagt en motion om att låta Vimmerby vara en vindkraftsfri kommun.

"Bedöms utifrån sin karta"

Den nya översiktsplanen ska sträcka sig ända fram till 2050 och var uppe för beslut i fullmäktige i maj månad. Då fick oppositionen igenom en återremiss. Det handlade om just vindkraften. 

Vid junisammanträdet var översiktsplanen åter uppe för antagande efter återremissen. 

– Vi ville att man skulle ta hänsyn till de ursprungliga direktiven i vindbruksplanen. Det handlar om bullergränser och antalet platser som skulle pekas ut som möjliga vindkraftsområden. Vi såg ingen anledning att lägga yrkanden på enskilda delar, för ÖP är jättestort och det känns inte gångbart. Vi hoppades att det vi föreslog i återremissen skulle vara en möjlighet till lösning som hela kommunstyrelsen kunde stå bakom, men man har inte hörsammat det. Nu är förslaget likadant som för en månad sedan, sa Ola Hammarbäck (KD) från talarstolen.

I övrigt, bortsett från just vindbruksplanen, var man överens med majoriteten om översiktsplanen. Kommunstyrelsens ordförande, Helen Nilsson (S), ansåg inte att det var märkligt med lite olika åsikter.

– I och med att vi tar en ny vindbruksplan i översiktsplanen är det inte likhetstecken med att det blir vindkraftverk där. Varje plan bedöms utifrån sin egen karta. Vi håller oss till regelverket som gäller. 

Gjorde protokollsanteckning

Kristdemokraten förklarade att man inte var ute efter att försena processen. 

– Vi har påtalat det här hela vägen, men majoriteten har inte velat hörsamma det här. Varje mandatperiod ska ÖP:n utvärderas och ses över, så vi får göra det med en ny majoritet.

– Men, Ola, att vi inte hörsammat dina tankar eller den dåvarande majoritetens är inte så konstigt. Vi har följt regelverket som är och att den nuvarande majoriteten tycker lite annorlunda är inte så konstigt. Det är tjusningen, svarade Helen Nilsson. 

Ola Hammarbäck menade då att han önskat att man kunnat enats fullt ut om översiktsplanen.

– Vi är överens om de stora dragen, så jag hade önskat att vi kunnat mötas längs vägen.  

Kristdemokraterna valde att göra en protokollsanteckning, som ni kan se här nedan. Den protokollsanteckningen ställde sig även Moderaterna bakom. Därefter antogs kommunens nya översiktsplan till sist. 

Fakta

Protokollsanteckning från KD:

"Vi hade önskat att uppdraget i vår återremiss hade hörsammats och att vindbruksavsnittet i översiktsplanen hade anpassats till det ursprungliga uppdraget avseende bullergränser och antal platser för vindkraftsetableringar. Vi anser att de förändringarna hade varit gynnsamma för kommunen. I övrigt ställer vi oss bakom förslaget till översiktsplan 2050". 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt