Annons:

Han menar att översiktsplanen måste omarbetas – på grund av skolfrågan

Magnus Gustafsson vill att tiden för att yttra sig över översiktsplanen förlängs.

Han menar att översiktsplanen måste omarbetas – på grund av skolfrågan

På alla hjärtans dag går tiden för att yttra sig över kommunens nya översiktsplan ut. Den tiden behöver förlängas, menar ex-politikern Magnus Gustafsson, som engagerat sig i skolfrågan. 

Annons:

Vimmerby kommun har i flera år arbetat på en ny översiktsplan som ska gälla till år 2050. Det har varit dialogturer på alla kommunens orter och det är ett stort och omfattande jobb som lagts ned.

Nu är man alldeles i sluttampen och i vår ska den nya översiktsplanen antas i kommunfullmäktige. Redan på alla hjärtans dag, den 14 februari, går tiden för att yttra sig ut. 

Det behöver förlängas, menar tidigare politikern Magnus Gustafsson. 

"Med anledning av pågående förslag om avveckling av fyra förskolor och skolor i tätorterna Djursdala, Gullringen, Rumskulla och Tuna, anser jag att stora delar av översiktsplanen fullständigt tappar fotfästet och omöjligen kan vara föremål för beredning för beslut att antas. Den måste först omarbetas och därefter ut på en ny dialogturné om hur Vimmerby kommun ska utvecklas före fortsatt beredning och beslut om antagande", skriver han i ett mejl till kommunen.

"Står inte och faller med det"

Han anser att tiden för yttrande ska förlängas till minst tre veckor efter att frågan om avveckling varit uppe i kommunfullmäktige i det fall barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla någon förskola eller skola i kommun. Han också se minst tre veckor om barn- och utbildningsnämnden inte går på utredningen förslag och väljer att behålla den nuvarande förskole- och skolstrukturen i kommunen. 

Daniel Gottling Nestor (S) är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. 

– Det är olika processer och tidsplanen ligger fast. Den är satt utefter lagkrav vi ska följa och det måste vi förhålla oss till. Jag förstår synpunkterna, men oavsett vilket beslut barn- och utbildningsnämnden tar så är översiktsplanen en helhet och hänger inte bara på det här. Det här är tankar kring hur det ska se ut framåt och jag ser inte att översiktsplanen står och faller med det, säger han. 

"Tiden har funnits"

Han trycker också på att man har känt till utredningarna kring förskole- och skolstrukturen ett längre tag. 

– Jag vill också betona att inget beslut har fattats ännu, men oavsett vad BUN landar i så har det funnits tid att yttra sig. Vi har lagkrav på oss att ha en uppdaterad version till 2050 och det är det vi förhåller oss till. Vi får se vad projektgruppen anser och man får ta det här i beaktande. Det är ett jättestort arbete som har lagts ned, men alla synpunkter är bra synpunkter.

Finns det inte en poäng i att förutsättningarna för framtiden radikalt skulle förändras på de här orterna om skolan eller förskolan läggs ned?

– Jag kan förstå att man känner så, men tiden för att yttra sig har funnits. 

Är det här i elfte timmen?

– Lite så. Utredningen beställdes i maj förra året och det har man vetat om. 

Berör frågan i morgon

Daniel Gottling Nestor (S) säger att han måste prata ihop sig med projektgruppen innan han ger ett tydligt besked. 

– Jag vågar därför inte ge något besked nu. Vi har utskott i morgon och lär beröra frågan då. Men vi har våra processer och saker och ting ska hinna beredas. Granskningsprocessen har pågått sedan i december och det här är i elfte timmen. Vi måste ha en uppdaterad och antagen översiktsplan. Det är det vi förhåller oss till.

Men skulle inte en avveckling av skolan förändra hur en ort kan utvecklas på sikt?

– Både ja och nej. Oavsett vilket beslut som tas så är ÖP en framtidsvision och är mycket större och bredare än den här frågan. Det handlar om att utveckla bostadsområden och industritomtet. Det är enormt mycket som finns med i det här. 

Tanken är fortfarande att översiktsplanen ska antas någon gång under våren.

– Den har varit ute på granskning en tid och man har kunnat lämna in sina synpunkter. Planen är att man ska arbeta fram ett underlag under våren och att den ska kunna vara framme för antagande i fullmäktige innan sommaren.  

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt