Annons:

Sahlin om AL: ”Finns gamla tråkiga strukturer”

Skolinspektionen kräver en mängd åtgärder för högstadiet på AL-skolan. Foto: Vimmerby kommun

Sahlin om AL: ”Finns gamla tråkiga strukturer”

I dag diskuterades Skolinspektionens granskning av AL-skolans högstadie på barn- och utbildningsnämndens sammanträde. På fredag träffar man också Skolinspektionen för att diskutera beslutet.
– Det finns gamla tråkiga strukturer och en kultur på AL som har rått under en lång tid, säger Birgitha Sahlin.

Annons:

För några veckor sedan skrev Dagens Vimmerby om Skolinspektionens totalsågning av Astrid Lindgrens skola 7-9. I beslutet, som är förenat med ett vite på 500 000 kronor, anmärker myndigheten på följande punkter:

  • Elever i behov av extra stöd får inte den hjälp de behöver tillräckligt snabbt.
  • Elevers eventuella behov av extra stöd utreds inte tillräckligt snabbt.
  • Alla elever tillförsäkras inte en trygg skolmiljö.
  • Det saknas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
  • Lärarna samarbetar inte med varandra i arbetet med att nå utbildningsmålen.
  • Elevhälsan hjälper inte eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål.
  • Eleverna har inte tillräckligt stöd från lärare i undervisningen.
  • Undervisningen tar inte hänsyn till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
  • Eleven och elevens vårdnadshavare får inte tillräcklig information om elevens utveckling.

Möte på fredag

I dag diskuterades beslutet på nämndens sammanträde och på fredag ska parterna träffas för att diskutera vad Skolinspektionen kommit fram till. Bristerna ska vara åtgärdade senast i november.

– Vi ser allvarligt på kritiken. Vissa delar har vi varit medvetna om och påbörjat åtgärder för. En sak som jag är förvånad över är likabehandlingsarbetet, säger nämndens ordförande Lis Astrid Andersson (S). 

– Det är bra att Skolinspektionen kommer ut och träffar oss och att vi får andra ögon på saker som vi inte ser. Jag vill avvakta lite tills efter att vi träffat dem, säger förvaltningschefen Birgitha Sahlin. 

Varför ser det ut såhär på AL-skolan?

– Det är gamla tråkiga strukturer och en kultur som har rått på 7-9.

Hur skulle du beskriva den kulturen?

– Jag vill inte föregå vårt möte på fredag för mycket. Det kommer ge oss en mer nyanserad bild.

"Har gett effekt"

Förvaltningen har satt in en extra resurs på enheten.

– Den arbetar för att handleda och stötta och vi känner att det har gett effekt, men vi är inte i hamn än.

Lis Astrid Andersson tar upp problematiken med rekrytering.

– Tidigare var det många år med många obehöriga lärare och det har gett negativa effekter. Så är inte fallet nu, nu är nästan alla behöriga.

Dagens Vimmerby återkommer till frågan efter mötet på fredag.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt