Annons:

Skolinspektionen om AL: ”Har stora problem”

Skolinspektionen kräver rejäl förbättring på AL-skolans högstadium. Foto: Vimmerby kommun

Skolinspektionen om AL: ”Har stora problem”

Astrid Lindgrens skola får svidande kritik av Skolinspektionen efter den granskning som genomförts under åren. Enligt Skolinspektionens Maria Sundkvist är liknande beslut vanligt förekommande.
– Tyvärr är det inte ovanligt, säger hon.

Annons:

Elever i behov av extra stöd får inte den hjälp de behöver, det råder inte studiero på alla lektioner och lärarna samarbetar inte för att hjälpa eleverna.

Det är bara en bråkdel av den mångbottnade kritik som Skolinspektionen riktar mot AL-skolans högstadium.

– Det finns en bredd på bristerna och de försvårar för eleverna att nå målen. Vi har förelagt med vite och det är ett påtryckningsmedel för att huvudmannen ska komma till rätta med bristerna. AL är en skola som har stora problem och de har vi försökt beskriva och kommit med förslag på åtgärder. Allt vårt arbete handlar om att det ska bli bättre, säger Skolinspektionens Maria Sundkvist.

Hotas av kraftigt vite

Den skarpa kritiken mot AL-skolan är inte ovanlig för Skolinspektionen.

– När vi gör  tillsyn jobbar vi med en risk- och väsentlighetsanalys där vi kan se att det finns stor risk att man inte lever upp till lagens minimikrav. På det sättet får vi en stor träffsäkerhet. Eftersom vi jobbar på det sättet är det inte ovanligt att vi kommer fram till att det finns brister. Den här typen av beslut är inte ovanligt på något sätt, det kan jag inte säga.

Kommunen har fram till den 15 november på sig att förbättra situationen. Annars finns det hot om ett vite på 500 000 kronor.

– Det viktiga nu är att kommunen tar till sig det här och att vi träffas och ser att vi är överens om att vad som kan åtgärdas. Huvudmän kan göra de mest fantastiska resor och förbättra verksamheten väldigt mycket på kort tid. Vi ligger kvar tills alla brister är lösta och hoppas att allt är som det ska den 15 november.

”Sticker inte ut”

Vitesbeloppet på 500 000 kronor sätts med hänsyn till huvudmannens kapacitet.

– Vitet ska vara kännbart och är ett påtryckningsmedel. Vi har satt summan utifrån bristernas allvar och hur stark huvudmannen är ekonomiskt. Ser vi att bristerna är kvar i november ansöker vi om utdömande av delar eller hela beloppet, men dit ska man aldrig behöva komma.

Är ett vite av den här storleken vanligt?

– Det sticker inte ut. Det finns inget märkligt i det här beslutet. Det är tyvärr ett vanligt beslut.

Kan inte stänga kommunala skolor

Det är bara huvudmannen som kan stänga en kommunal skola.

– Fristående skolor kan vi återkalla tillståndet för, men en kommunal skola kan inte stängas. Huvudmannen kan bestämma sig för att lägga ned den. I skollagstiftningen finns statlig åtgärd för rättelse, där staten tar över skolan, men det har aldrig använts. Tanken är att huvudmannen själv ska komma till rätta med bristerna.

Önskar du att ni haft den möjligheten?

– Ansvaret ska ligga hos huvudmannen. Vår uppgift är att utreda och fatta beslut  om skolor som inte är tillräckligt bra. Vår uppgift är att få huvudmannen att så fort det är möjligt åtgärda bristerna.

Upplever du att bristerna på AL-skolan främst beror på för små resurser eller kompetensbrist?

– Det är alltid människor som gör skola, så är det ju. Den främsta resursen på en skola är lärare och övrig personal. Alla brister bygger på att man inte klarar sin uppgift. Huvudmannen måste ge rätt förutsättningar, sen måste rektor ge förutsättningarna och sedan måste lärare få möjlighet till samverkan. En välfungerande skola har en samsyn runt utbildningen och det saknar vi på den här skolan.

Tror du Vimmerby kommun kan komma till rätta med detta?

– Jag har sett så många goda exempel när det går väl så jag har tilltro till det.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt