Annons:

V vill behålla Granen i kommunal ägo:

Vänsterpartisterna Peter Fjällgård och Lars Johansson vill inte att Granen säljs.

V vill behålla Granen i kommunal ägo: "Kan bli en ekonomisk smäll"

Sälj inte Granen. Det är Vänsterpartiets budskap gällande den debatterade verksamheten.
– Det skulle kunna bli en ekonomisk smäll på längre sikt, säger Lars Johansson (V).

Annons:

I förra veckan skrev vi om att Socialdemokraterna öppnat för att sälja äldreboendet Granen i Vimmerby. Villkoret från S är att det i sådana fall byggs till en huskropp för trygghetsboende i anslutning till det befintliga. 

Vänsterpartiet har en annan åsikt – och ser inga fördelar med en försäljning. 

– Det allra viktigaste för oss är hur de boende påverkas av det här. Vi är rädda för att det här kommer leda till osäkerhet och med stor sannoliktet också högre hyror och sämre ekonomi. Det är en ekonomisk fråga för kommunen också. Vi hyr mycket lokaler i byggnaden i dag, hela bottenvåningen egentligen. Över huvud taget är det en plusaffär för kommunen, när vi hyr av oss själva. Säljer vi det skulle det bli en dubbel ekonomisk smäll för kommunen. Dels går hyrorna till en privat hyresvärd och antagligen får vi också högre hyra. Man tittar på att få till en snabb lösning i stället för att se det långsiktiga, säger Lars Johansson.

Bland annat Johan Rosén (L) har argumenterat för att bostadstillägget kliver in och täcker kostnaden för de pensionärer med allra minst kronor i plånboken. Det är inte hela sanningen, menar Peter Fjällgård (V).

– Har man en pension på 10 000 kronor och hyran ligger på 5 000 kronor, men så höjs hyran till 5 900 kronor och pensionen regleras inte. Då skulle man få 500 kronor i bostadstillägg och bära de övriga 400 kronorna själv. För att bostadstillägget ska betalas ut är det en förutsättning att man inte har några andra tillgångar, säger han.

"Alla vill inte bo i Vimmerby"

Vänsterduon har full förståelse för att diskussionen om en eventuell försäljning oroat många av de boende på Granen. 

– I och med att en försäljning med största sannolikhet skulle öka hyreskostnaden hamnar det i slutändan på socialnämnden. De som har det sämst ekonomiskt ställt får det inte sämre, men kommunen får bära den kostnaden. Socialnämnden skulle inte kunna ta ut full täckning för hyrestäckningen, säger de. 

Helst ser vänsterduon att Vimarhem bygger.

– Jag tror också att det går snabbare att bygga om man hittar en privat uppgörelse, men är det vettigt på lång sikt? Pengarna slängs förstås inte i sjön, men det fortsätter att urholka den kommunala ekonomin. Vi skulle vilja utreda och titta på vad ett övertagande skulle innebära för Vimarhem, om det ökar deras möjligheter att bygga, säger Lars Johansson.

Allra helst vill V också att ett nytt trygghetsboende byggs i Södra Vi. 

– I grunden handlar det om trovärdighet. För många handlar det om att man vill bo där, att man har sin trygghet där, sin affär och sina vänner. Det är också närmare från Djursdala, Gullringen och Rumskulla. Alla vill inte bo i Vimmerby. Det är egentligen samma diskussion som har förts om förtätning i Vimmerby och om VOK-skogen. Centerpartiet säger sig vara emot det, men när det gäller våra äldre, då går det att bygga här. Ska man ändå bygga till Vidala, så kanske det kan vara smartare att också bygga ihop det med ett trygghetsboende.

Tror inte på S-förslaget

Principiellt är V inte emot en privat byggnation, men det får vara slut på vad de benämner som "kommunala subventioner till företag".

– Det ska inte subventioneras. Man kan också fråga sig vilket bolag som skriver på ett avtal där man förbinder sig att aldrig sälja fastigheten? Det är nog inte många. 

Det förslag Socialdemokraterna lanserade – att man låter någon utomstående äga skalet – tror V inte på. 

– Jag har svårt att se ett byggföretag bygga och sedan driva hemtjänst. Ska vi ha kvar vår kommunala hemtjänst här, så får vi hyra in oss. Jag ser ingen fördel med det, säger Peter Fjällgård.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt