Annons:

Pressad situation i förskolan – Vänsterpartiet vill göra stora satsningar

Jerry Pettersson, Peter Fjällgård, Lars Johansson och Jens Stenman presenterade Vänsterpartiets kommunala budget för 2018. Foto: Ossian Mathiasson

Pressad situation i förskolan – Vänsterpartiet vill göra stora satsningar

Öka personaltätheten i förskolan och ta tillvara på det småskaliga näringslivets och landsbygdens kraft på ett bättre sätt.
Det var några av punkterna som Vänsterpartiet presenterade i sin skuggbudget för nästa år.

Annons:

För fjärde gången under den här mandatperioden väljer Vänsterpartiet i Vimmerby att lägga fram en skuggbudget som går under namnet ”Vimmerby byggt från grunden”.

Den enskilt största satsningen är på ökad personaltäthet i förskolan.

– Vi tycker att majoriteten satsar alldeles för lite på förskolan. Det har varit en enormt pressad situation under lång tid och då har man minskat på personaltätheten, säger Lars Johansson och får medhåll av Peter Fjällgård.

– Vi har mycket personal inom förskolan är sjukskrivna, det handlar säkert om tio procent och det är dubbelt än vad det är i någon annan kommunal verksamhet. Vi måste sätta dit pengar där, friska pedagoger måste vi ha till våra barn. Är vi underfinansierade från start så är det till slut personalen som får bära det, säger Peter Fjällgård.

"Får ökade kostnader hela vägen"

Därför väljer de att göra ett rejält tillskott för ökad personaltäthet i förskolan. De tycker att arbetsmiljön är ohållbar för personalen med de stora barnkullarna och vill satsa 21 miljoner på förskolan, vilket är sex miljoner mer än majoriteten. 

– Detta räcker för att täcka ökade kostnader för fler avdelningar och lokaler som tidigare inte fått täckning och minska antalet barn per vuxen till en hållbar nivå. Vi vill satsa på det vi har och det är viktigt att lägga en stabil grund, säger Lars Johansson.

Peter Fjällgård fyller i:

– Investerarar vi i förskolan och barnen får med sig den pedagogiska grunden så avlastar vi säkert skolan. Är förskolan underbemannad så får vi betala för det i så många olika steg, vi får ökade kostnader hela vägen.

I takt med att barnkullarna växer upp ser Vänsterpartiet att problemen som i dag finns i förskolan flyttas till grundskolans lägre årskurser.

– Därför lägger vi in extra medel till grundskolan på två miljoner, vilket räcker till fyra-fem nya tjänster från och med höstterminen 2018. Det ska även vara en satsning på digitalisering för att möta framtiden, säger Lars Johansson.  

Vill lägga pengar på "nattis"

Vänsterpartiet har i flera års tid jobbat för att få till barnomsorg på obekväma tider (nattis) i Vimmerby kommun ­och lägger fokus på det i budgeten.

– Kommunfullmäktige har redan beslutat att det ska införas men det görs inte förrän det finns ekonomiska medel och det menar vi att det finns. Vi har avsatt två miljoner i vår budget för det och det behövs nödvändigtvis inte nya lokaler, säger Lars Johansson och fortsätter:

– Med så många som arbetar skift eller inom hotell och restaurang så borde en barnomsorg anpassad efter människors liv vara en självklarhet i Vimmerby.

Jens Stenman håller med och ser ”nattis” som ett sätt för att få folk att välja att bosätta sig i Vimmerby.

– Det är en konkurrensfördel för kommunen. Ska vi locka till oss personal som vill jobba på obekväma arbetstider så krävs det att vi har en bra barnomsorg, säger Jens Stenman.

Landsbygdens kraft ska tas till vara

Vänsterpartiet vill även få till en satsning på service på landsbygden och tycker att aktiv landsbygd och småföretagande är överlevnadsfråga för Vimmerby kommun.

De väljer att satsa en miljon på en bygdepeng samt småföretagarfond. 

– Bygdepengen kan användas till servicepunkter i kransorterna och andra satsningar och projekt initierade av landsbygdens aktörer själva. Småföretagarfonden är ett mikrostöd till kommunens allra minsta företag där en liten summa på upp till 20 000 kronor kan utgöra startskottet som gör att nya idéer lyfts, säger Lars Johansson. 

Föreningslivet är en viktig beståndsdel i samhället och där vill Vänsterpartiet återställa aktivitetsstödet till nivån före besparingarna.

– Det er ungefär 250 000 kronor extra till det vardagliga föreningsarbetet fördelat till alla aktiva föreningar i kommunen, säger Lars Johansson.

"En heltäckande lösning"

Avslutningsvis vill de fördubbla stöder till Kvinnojouren, något som har varit lågt de senaste åren.

– Det jobb de gör för att skydda utsatta kvinnor är ovärderligt och borde vara en offentlig angelägenhet.

De fyra ledamöterna tycker att det är en satsning som kan ge Vimmerbyborna en ljus framtid.

– Det är en heltäckande lösning på Vimmerbys svåra problem. Den kombinerar trygghet, en stabil ekonomi och framtidstro. Vår budget har trots satsningarna fortfarande säkerhetsmarginaler och med den rustar vi kommunen starkare på en rad områden inför framtiden. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt