Annons:

Danlid om Vimarhem:

Magnus Danlid (C) säger att avtalet med Jan Erixon blev en medelväg. Foto: Jakob Karlsson

Danlid om Vimarhem: "Det här blev en medelväg"

Centerpartiet var enigt i beslutet att ge 18 månadslöner till Vimarhems vd Jan Erixon. Ledamoten Magnus Danlid (C) säger att man har hittat en medelväg.
– Det var först efter semestern jag förstod att det här var aktuellt, säger han.

Annons:

Vimarhems vd Jan Erixon får 18 månadslöner i avgångsvederlag för att sluta i januari nästa år. Styrelsen i Vimarhem är överens om att det här var det bästa för bolaget.

På tisdagen kommenterade Centerpartiet för första gången avtalet mellan Vimarhem och Jan Erixon i ett pressmeddelande.

– Styrelsen var överens om att låta ordförande föra talan gällande avtalet. Men jag vill instämma i mycket av det Michael (Svensson) sa, men jag delar inte riktigt bilden av att Jan (Erixon) har varit inne på att sluta. Första gången jag hörde det var efter semestern. Han sa det då och kände att det var rätt läge. Han tyckte att vi skulle titta på hans anställningsavtal och först då fick presidiet i styrelsen i uppdrag att titta på det och sedan har vi haft en dialog med kommunledningen och vi har haft dialoger i styrelsen också. Presidiet skötte kontakterna med Jan Erixons fackförbund och då fick vi ganska klart för oss att vi får säga upp vår vd från en dag till en annan och då är det 32 månadslöner som gäller, säger Magnus Danlid (C).

Men det var man inte intresserade av, säger centerledamoten.

– Vi sa att här måste vi komma fram till något i samförstånd och det är därefter en lång tid som det här har diskuterats. Då kom vi fram till 18 månadslöner. Min bild är att Jan inte på något sätt har sagt upp sig, utan det här är något som har vuxit fram ömsesidigt. Jag har bara gott att säga om Jan Erixon som vd för Vimarhem och där vill jag ansluta mig till Peters (Lingeteg) bild väldigt tydligt. För min del har det varit fem bra år i Vimarhems styrelse och hoppas jag får ytterligare fina år i Vimarhem. Det har varit ordning och reda under Jans tid som vd.

Varför har ni inte framfört önskemålet om att han ska säga upp sig själv om det är det han vill?

– Vi har inte drivit fram det. Det är så att som flera har uttryckt att bolaget måste jobba framåt och det är inte så lätt om en av parterna inte känner sig 100 procent motiverade. Det här har varit en längre diskussion efter semestern och det har varit ett dealande och nu har vi en lösning som vi i styrelsen tyckte att vi måste kunna leva med. Jan har fått backa från det ursprungliga om vi hade sagt upp honom och vi har fått betala mer än om han hade sagt upp sig. Det blev en medelväg som vi i styrelsen kunde enas kring.

Varför säger ni inte rakt ut att ni köpt ut Jan Erixon?

– Jag har inte varit med i de här förhandlingarna, så jag vet inte vad som har sagts där. Rakt ut säger du, men vi har kommit till en punkt där Jan har betonat att han har varit vd i 29 år och vi är glada för att han har velat satsa 29 år av sitt arbetsliv här. Vi tror att bolaget kommer utvecklas väl med en ny vd. Vi har en stor fråga med Pistolsmeden, som Jan och styrelsen har jobbat fram under den här mandatperioden. Då känner vi att det kan vara bra med en ny vd som tar sig an den här utmaningen. Det är 100 miljoner kronor som ska investeras och då kan det behövas någon som är hungrig. Det är där jag vill lägga mitt fokus, det är viktigt att vi ser framåt för det kommer krävas lite extra med ett så stort projekt som Pistolsmeden.

Kan fler tjänstemän få avgångsvederlag för att de känner sig trötta?

– Jag vet inte hur avtalen är formulerade för andra. Jag kan tycka att 32 månader är mycket att skriva in och jag hoppas på ett annat avtal med en ny vd. Men jag kan inte den formalian, vi i styrelsen får ju sätta oss in i det inför det nya avtalet. Vad jag förstått är det ganska gammalt avtal.

Som kom till under Centerpartiets tid i maktställning. Hur ser du på det?

– Det är väl Centerpartiet och Moderaterna som haft ordförandeposten. Jag antar att det var den tidens tradition som gjorde att man skrev in det. Jag hoppas att vi ska hitta andra lösningar. Den som är van vid förhandlingar vet att det var mellan noll och 32 månader vi hade att förhålla oss till och då landade vi på 18 månader. Det är presidiet som har jobbat fram det här tillsammans med Jan Erixons fackförbund. 

Är det inte en märklig omständighet att han just det här året fick fem procents löneförhöjning?

– Michael Svensson har delegation på lönen och i år lyfte Michael att styrelsen skulle ta det här. Då fanns det inga signaler på att Jan ville sluta, när det här med lönen diskuterades så jobbade han med stor gnista och engagemang. Så det vill jag inte kommentera vidare. Det är ett beslut som är fattat och där Michael formellt har fattat det, men bollade med oss i styrelsen och vi kom fram till det. Det var ju först efter semestern som jag hörde talas om att det här var aktuellt.

Blev Jan Erixon irriterad på den granskning som beställdes av Vimarhem?

– Det är väl Jan som ska svara på den frågan. Det törs jag inte spekulera i. Innan semester har jag inte hört att han hade tänkt att sluta. Återigen vill jag betona att han formellt inte har sagt upp sig. Hade han gjort det så hade det inte varit aktuellt med ett avgångsvederlag. Jag kanske inte använder ordet skilsmässa, men det har varit en gemensam process.

Hamnar man inte som vd i ett extremt bra förhandlingsläge genom att säga att man är trött och då går ni med på ett avtal som ger 18 månadslöner?

– Jag hoppas som jag sa att vi ska kunna ta ett annat anställningsavtal med en ny vd. Det är den nya styrelsen som kommer få ta det. Jag misstänker att den här frågan blir aktuell efter nyår. Vi ska absolut titta så det blir ett rimligt anställningsavtal för båda parter. Jag vill betona att vi är väldigt glada över att Jan har jobbat här i 29 år. Han har gjort ett bra jobb.

"En brytningstid nu"

Magnus Danlid hoppas att Vimarhem ska öka takten ytterligare under den kommande mandatperioden.

– Vi ska ha lika högt tempo, kanske ännu högre tempo, när det gäller byggnationer och tillgänglighetsanpassning av bostäder. Det är viktigt att allmännyttan servar kommunen och erbjuder boende som efterfrågas och gör så att människor kan bo i Vimmerby. Uthyrningsläget är bra och ränteläget är bra, men det kan ändras. Därför känns det viktigt att göra ett skifte i lugn och fins takt.

Ni fokuserar mycket på att vara eniga i ert pressmeddelande. Varför är det viktigt att vara sams nu när Centerpartiet fört en hård oppositionspolitik under fyra år?

– Det är en brytningstid nu. Den nya majoriteten har inte majoritet i styrelsen utan det är den gamla majoriteten. Jag upplever att vi har jobbat konstruktivt i Vimarhems styre. Vi har en reservation genom de här fyra åren där Centerpartiet och Vänsterpartiet hade en uppfattning om upphandlingen av fiber i kransorterna. Det är den enda avvikande åsikten vi har haft. Jag är mycket glad över att vi har haft en dialog om det här och en samsyn. Det kan bli lite förvirrande om kommunledningen driver en linje och bolagsstyrelsen en annan, men det är presidiet där varken vänstern eller centern har ingått som har tagit fram det här. Men vi är överens om det, säger Danlid.

Vi har sökt Jan Erixon.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt