Annons:

KLART: DÅ FÅR VIMMERBY SIN FAMILJECENTRAL

Leif Larsson (C), Johanna Wyckman (L) och Peter Högberg (S) var glada att kunna berätta om Vimmerbys familjecentral. Foto: Simon Henriksson

KLART: DÅ FÅR VIMMERBY SIN FAMILJECENTRAL

Vimmerby kommer få en familjecentral. Det ska vara klart under 2021. Det berättade Länsunionen nu på morgonen.
– Äntligen är det ord som passar bäst, säger Leif Larsson (C).

Annons:

Dåvarande Landstinget tog för många år sedan beslut om att samtliga kommuner i Kalmar län ska ha en familjecentral. Det har också blivit familjecentral i kommun efter kommun – men just nu är Vimmerby den enda som står utan.

Nu har regionstyrelsen tagit beslut om att satsa på en familjecentral i Vimmerby kommun. Kostnaden beräknas bli 21,5 miljoner kronor. Familjecentralen ska vara färdig 2021.

– Det har förts diskussioner under lång tid, dels mellan kommunen och det dåvarande landstinget och inom regionen. Nu är vi framme. Alla länets kommuner ska ha en familjecentral och nu får även Vimmerby det, säger Peter Högberg (S) vid Länsunionens pressträff på vårdcentralen i Vimmerby. 

Familjecentral är ett namn på en samlad verksamhet med syfte att ge ökat stöd åt föräldrar och barn. Flera olika yrkeskategorier kommer att samverka för att stödja barnfamiljer. Det handlar om mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, ungdomsmottagning och socialtjänst.

– Äntligen är det ord som passar bäst. Nu blir det på ett ställe där Vimmerbyborna uppfattar att här är vi hemma, säger Leif Larsson (C). 

Peter Högberg:

– Det här blir ett lyft för barnfamiljer i Vimmerby kommun. Vi är sist ut, men äntligen har vi kommit fram och nu finns det en bra lösning. Det blir ett lyft och den här investeringen visar på styrka.

Varför har det dröjt så länge?

– Tittar man på historien, jag har suttit på båda stolarna, så har det varit en diskussion mellan kommunen och dåvarande landstinget om vem som ska göra vad. Regionen tog ett beslut om att alla kommuner skulle ha en familjecentral, men det har varit en del andra satsningar som satt käppar i hjulet.

Blir kvar

Högberg nämner att det finns "otroligt mycket" verksamhet på vårdcentralen och att det är den största jämte sjukhusen i länet. 

– Vi har specialistmottagningar, habilitering, röntgen och när en utbildningscentral skulle etableras valdes Vimmerby ut. Det har gjort att det är bra läkartillgång här och att rekryteringen har underlättats. Men det satte samtidigt käppar i hjulet för en familjecentral. I och med det här beslutet bygger regionen fast sjukvården i Vimmerby, man bygger ut och satsar på det förebyggande arbetet här. 

Familjecentralen kommer att bli i fastigheten Svanen 3, som delvis kommer behöva byggas om. Totalt handlar det om närmare 1 200 kvadratmeter, där 700 av dem ska användas till familjecentral. 

– Det finns ju en del verksamhet där i dag som kommer vara kvar, men i andra utrymmen i fastigheten. Det handlar bland om distriktsjuksköterskeverksamheten. Dessutom blir det omklädningsrum och annat. 

"Varma lokaler"

Peter Högberg (S), Leif Larsson (C) och Johanna Wyckman (L) är säkra på att det kommer bli lyckat.

– Nu samlas allt på ett och samma ställe, och det blir mer ändamålsenliga och varma lokaler som ska vara välkomnande. Genomförandet ska ske med fokus på det och lokalerna måste anpassas, säger Johanna Wyckman. 

– En del av lokalerna i de här huskropparna är undermåliga och då handlar det om hur vi kan optimera, rymma fler och få in mer verksamhet. Alla befintliga verksamheter ska fungera under rockaden och ombyggnationen innan dörrarna öppnas upp till familjecentralen 2021, säger Högberg.

"Tror på Vimmerby"

Länsunionen påtalar flera gånger att Region Kalmar län ser vikten att utveckla Vimmerby.

– När vi nu får en familjecentral på plats jobbar vi både förebyggande och med eftervård. Vi tror på Vimmerby och det finns förutsättningar till bra verksamhet här. Det finns lokalytor och det handlar om att ta vara på dem. Vi bygger vården starkare och förstärker samverkan med de kommunala verksamheterna, säger Larsson. 

Exakt hur många som kommer arbeta där går inte att säga i det här läget.

– Kostymen är bra anpassad och det här handlar mer om att man får samordningsvinster. Man kommer närmare varandra, hamnar under samma tak och kan ge tidigt stöd. Förhoppningsvis resulterar det i ett bättre arbete runt familjen gällande det förebyggande och behandlande arbetet.

Formellt tas det slutgiltiga beslutet i regionfullmäktige 19-20 november. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt