Annons:

Nya rutiner kan leda till köer vid årets val – förtidsröstningen börjar i morgon

Liselott Frejd, Joakim Svensson, Anna Olausson, Jenny Andersson och Leif Larsson informerade om Vimmerby kommuns arbete inför valet. Foto: Ossian Mathiasson

Nya rutiner kan leda till köer vid årets val – förtidsröstningen börjar i morgon

I morgon, onsdag, startar förtidsröstningen för val till riksdag, kommun och region. Vimmerby kommun har infört nya rutiner med fokus på säkerhet och valhemlighet till det kommande valet.
– Jag känner mig trygg i att vi kan genomföra valet på ett bra sätt, säger valnämndens ordförande Leif Larsson. 

Annons:

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Då är det möjligt för alla som har fyllt 18 år att rösta på vilket parti man vill ska styra under den kommande mandatperioden. 

Valnämndens ordförande Leif Larsson berättade tillsammans med representanter från valkansliet om hur kommunen praktiskt genomför valet i Vimmerby kommun. 

– Vi har en budget som omfattar ungefär 1,2 miljoner kronor. Statsbidraget är på 470 000 kronor så mellanskillnaden på 725 000 kronor går kommunen in med, säger valsamordnaren Jenny Andersson. 

Förtidsröstningen börjar i morgon

Antal valdistrikt är 13 stycken, fem distrikt i Vimmerby stad och åtta runt om i kransorterna. Antalet röstberättigade i kommun- och regionvalet är 12 500 och i riksdagsvalet 12 015. 

– Det är något färre till riksdagen i och med att det krävs att man har svenskt medborgarskap, säger Leif Larsson. 

Förtidsröstningen börjar i Plenisalen på onsdag och pågår fram till valdagen den 11 september. 

– Förtidsröstningens öppettider har anpassats med färre tider i början för att sedan öka på allteftersom som vi ser att det behövs, säger Jenny Andersson. 

Valdeltagandet i Vimmerby kommun var drygt 86 procent för fyra år sedan. 

– En förhållandevis hög siffra. Vi har haft lägre valdeltagande tidigare och vi fick en ökning 2018. Det är roligt när så många röstar, säger Leif Larsson. 

Vid 2018 års val förtidsröstade 37 procent av väljarna i Vimmerby kommun. 

– Valmyndigheten bedömer att det kommer öka även i år och jag tror att det är en praktisk fråga. Man vet att rösten är lika mycket värd om man röstar den 25 augusti eller på valdagen och det kan vara att man vill göra annat än att låsa upp sig för att gå till vallokalen vid en viss tid. De som förtidsröstar är de som är klara med sitt partival, säger Leif Larsson. 

Nya rutiner kan leda till köer

Antalet kommuninvånare som röstade med hjälp av ambulerande röstmottagare i förra valet var 141. 

– Om man av någon anledning inte kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal så har man möjlighet att boka ett hembesök av valkansliet. Vi har allt i en resväska, säger Anna Olausson, ansvarig för den ambulerande förtidsröstningen. 

Valkansliet har besökt alla vallokaler, stämt av med ordförande i varje vallokal och följt en checklista vad gäller tillgänglighet och utrymningsvägar. Jenny Andersson berättar att det är 89 röstmottagare i vallokalerna och 23 i förtidsröstningen. Röstmottagarna har tystnadsplikt, får inte kandidera i valet och måste i samband med transporter av röster göra det tillsammans med ytterligare en person. 

Det har införts nya rutiner i samband med röstningstillfället. 

– Vi i Sverige har fått kritik för att det har funnits risker, främst vid valsedelsstället. Det har inte funnits regler för att stället ska vara inne i vallokalen, utan den har stått utanför där det har stått flera personer. Då kan det förekomma att anhörig säger vilken sedel man ska ta. För att säkra valhemligheten så har vi beslutat att valsedelsställen ska skärmas av och att det ska vara en person åt gången i respektive valsedelsställ där man stoppar en valsedel i tre kuvert. Det finns risk för köer på en del ställen på valdagen men man ska som väljare kunna bestämma sig i lugn och ro, säger Larsson.

Analyserat säkerhetsläget

Valnämnden och valkansliet har dessutom gjort en analys av säkerhetsläget inför valet.

– Vi har en skyldighet att vidta åtgärder som säkrar valets genomförande. Vi har sett att det finns tendenser till att tonläget är högt på sina ställen och följer det noga. Om det händer incidenter så har vi pratat om hur man hanterar en incident. Det kan handla om att någon står utanför en vallokal och försöker påverka väljarna eller att någon kommer in med en partitröja i vallokalen. Vi har inte fått några indikationer på att vi har några säkerhetsproblem. Jag känner mig trygg i att vi kan genomföra valet på ett bra sätt, säger Larsson.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt