Annons:

Gustafsson (M) om överklagandet:

Niklas Gustafsson tror inte att överklagandet får något gehör. Foto: Micael Rundberg

Gustafsson (M) om överklagandet: "Inga skäl som väger tungt"

Närboende har överklagat detaljplanen för att möjliggöra ett handelsområde i norra delen av Vimmerby stad. Något som inte förvånar Niklas Gustafsson (M).
– Som jag ser det är det inga skäl som väger tungt, säger han.

Annons:

Närboende till området har överklagat detaljplanen till mark- och miljödomstolen. I anmälan skriver grannarna bland annat att området används till lek för barn och barnbarn, rastning av hundar, bärplockning och allmän rekreation. Det finns också en oro för att huspriserna ska sjunka. 

– Vi var förberedda på att det kunde komma en överklagan. Såna här frågor brukar väcka ett visst intresse och för mig var det inte oväntat. Som jag ser det är inget som gör att de kommer få igenom sitt överklagande. Det är inte såna skäl som väger tungt som jag kan se det, säger Niklas Gustafsson (M) från majoriteten.

Är du rädd att det kan äventyra processen?

– Det är jag inte. Det är tråkigt att det blir överklagat, men vi står inte och faller med det. Vi har ingen spekulant just nu, så det här är mer för framtiden. Det hade varit skillnad om vi haft en näringsidkare som var intresserad av att bygga precis nu, men det här handlar om att möjliggöra byggnation i framtiden. Själva processen i sig påverkas inte, utan det får ha sin gång och vi får invänta domslutet.

"Konkurrerar inte"

I fullmäktige var Vimmerbypolitiken enig om att rösta ja till ett nytt handelsområde.

– Det blir ofta så här när det sker förändringar eller man ska bygga något och personer påverkas. Då är inte alla positiva, men från kommunens sida tror vi att det här blir bra på sikt. Det saknas handel i det här området och det har funnits intresse för att starta upp butik i det här området tidigare. Med den här detaljplaneändringen möjliggör vi det. Det kommer också bli fler bostäder vid Nybble och det ger ett större underlag för en närbutik.

En åsikt är att det här kan döda centrum i Vimmerby. Vad tänker du kring det?

– En närbutik konkurrerar inte med centrumhandeln. Det handlar mer om matvaror och så vidare och det har vi inte i centrumhandeln. Jag håller inte med om att en närbutik skulle konkurrera med centrum.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt