Annons:

GRANNAR ÖVERKLAGAR PLANER PÅ NYTT HANDELSOMRÅDE I VIMMERBY

Nu överklagar grannar planerna på ett handelsområde i Vimmerby. Foto: Vimmerby kommun

GRANNAR ÖVERKLAGAR PLANER PÅ NYTT HANDELSOMRÅDE I VIMMERBY

I december sa kommunfullmäktige ja till ett nytt handelsområde vid Näsrondellen i den norra delen av Vimmerby. Nu har planerna överklagats av närboende.
"Det används till lek för barn och barnbarn", skriver man bland annat i anmälan.

Annons:

Det är vid rondellen som korsar Lundgatan och Prästgårdsgatan som kommunens politiker sagt ja till handel. Miljö- och byggnadsnämnden uttalade sig i frågan i oktober och skrev så här i sitt beslut:

”Närboende vill hellre se området som det är och ser inte någon fördel med ett nytt handelsområde på denna plats. Man är orolig över hur man kommer bli påverkad av försämrad utsikt i och med att upplag av containrar, pallar och inlastning av varor kommer finnas på handelsområdet. En sakägares förhoppning är att detta vackra och välskötta skogsbestånd bevaras vilket är ett vackert område i stadsbilden. För att säkerställa bevarandet av skogspartiet önskar man att området ska klassas som ett skyddsvärt område”.

I fullmäktige blev det sedan inte någon längre diskussion. Oppositionsrådet Helen Nilsson (S) var uppe i talarstolen och meddelade att partiet efterfrågat en annan lösning för infart till området, men sa att hon fått besked om att det helt enkelt inte är möjligt.

Fullmäktige var enigt i sitt beslut. Hela planområdet är på 9 315 kvadratmeter och den yta som godkänns för handel är på drygt 7 000 kvadratmeter. Marken ägs av kommunen och är benämnd som naturmark i dagens översiktsplan. 

Priset kan påverkas

Nu överklagar närboende detaljplanen för området till mark- och miljödomstolen. Grannarna skriver i anmälan att området används till bland annat lek för barn och barnbarn, rastning av hundar, bärplockning och allmän rekreation. 

"Även barn från Kohagen och Hultet använder de naturliga stigarna som skolväg. Det tänkta området är runt midsommar täckt av Linnea, och den växten är ju fridlyst. Vi ser hellre att området fåra vara som det är istället för att bli ett handelsområde. Vi ser inga fördelar med att förtäta innerstaden, ej heller några miljövinningar att bebygga skogsmark inne i ett villaområde. Om vi förstår rätt så kommer baksidan av affären bli mot våra tomter, vilken kommer medföra ett upplag av containrar, pallar och inlastning av varor med lastbilar som utsikt istället för det vackra skogspartiet. Skogspartiet som idag fungerar som renande lungor kommer bytas mot asfalt och betong. Buller och avgaser kommer öka markant. Människor kommer fortfarande att behöva sina bilar för att transportera sina matvaror", skriver man i överklagan. 

Dessutom skriver man att läget försämras vid byggnation och att värdet kommer påverkas negativt vid en eventuell försäljning av bostaden. 

"Vi har svårt att se fördelarna med ett handelsområde i närhet till villakvarteren. Det har funnits handel i området tidigare, men dessa har gått i konkurs. Vi tycker kommunen istället borde fokusera på att behålla den handel som fortfarande finns kvar i innerstaden. Annars tror vi snart att det kommer bli en spökstad av centrum", skriver man vidare. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt