Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Rambudgetbeslutet kan skjutas upp, säger Marie Nicholson.

Budgetbeslutet kan skjutas upp: "Osannolikt att vi kan ta det då"

I juni ska kommunfullmäktige fatta beslut om budgetramarna inför 2021. Men det kan mycket väl skjutas fram.
– Jag tror man ska vara realistisk och inse att det inte kommer gå, säger Marie Nicholson (M).

Annons:

Allt överskuggas just nu av coronapandemin. Så även kommunens ekonomi. Nu talar mycket för att det inte blir något rambudgetbeslut fattat i juni månad. 

– Det ligger ett uppdrag till förvaltningarna att se över tidsplanen för vårt budgetarbete. Förvaltningarna är strängt upptagna med krisen och det finns begränsat med tid att arbeta fram budgetunderlagen. Vi vet heller inte längre vilka förutsättningar vi kommer ha. Det är ingen som riktigt kan säga det. Vi ser det ganska osannolikt att ta budgetramarna i juni, säger Marie Nicholson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

När rambudgeten i stället skulle kunna tas är oklart.

– Kanske att man kan ta dem i september eller vid ett extra kommunfullmäktige i augusti. Beslutet är inte taget om tidsplanen än, men att det förändras är vi rätt övertygade om.

"Ska vara realistisk"

Detaljbudgeten lär dock med stor sannolikhet ligga kvar i november månad.

– Just ramarna är bättre att skjuta upp eftersom de ändrade förutsättningarna gör det svårt att ta beslut. 

När kan ett sådant besked komma?

– Uppdragen har lagts och ett förslag lär komma tillbaka rätt snart. Jag tror att man ska vara realistisk och inse att det inte kommer gå. 

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

9 kommentarer

Johan Rosén 2020-03-31 19:21:47

Det duger inte. Det går inte att skjuta på besluten. Vi vet att majoriteten tog en budget och räknade med aktieutdelning för att få en budget i balans. Den försvinner nu. Vi har både konstaterad befolkningsminskning och troligtvis minskad skattekraftförmåga till följd av ökad arbetslöshet. Därmed ökar inte skatteintäkten såsom tidigare år. Jag tycker inte att en kommun i dåliga tider ska sälja skogen - risk för prisnedgång är uppenbar. Med en av södra Sveriges högsta kommunalskatter men ändå högsta kostnadstrycket måste beslut tas. Vi måste säkerställa vård och omsorg samt skola. Såsom liberal och vallokomotiv i valrörelsen för L i Vimmerby säger jag nu, gör som L angav i valrörelsen. Vi kommer att klara av denna kris. Men det krävs beslut om det inte ska bli sämre. Det är många gånger i krissituationer som vi människor kan lyfta oss och ta de rätta besluten. Lägg nu ned landsbygsskolor. Gå ihop med andra kommuner och ha gemensamma förvaltningar, verksamhetsgrenar. Underordna Vimmerby gymnasium Hultsfreds gymnasium. Etc. etc. Är skattehöjning möjlig? Jag tror visst att skattehöjning måste till men ej kommunskatten. Staten måste höja skatten efter detta och vi måste nog höja flera skatter. Däremot kan kommunen höja avgifter. Sätt igång C, M och KD. Ni ville ha ansvaret. Ta nu det.

Undrande 2020-03-31 21:47:32

Till Johan Rosen: Börjar bli lite tjatigt nu!

Gösta 2020-03-31 23:37:01

Jag fattade inte vilken gymnasieskola som ska vara underordnad och vilken gymnasieskola som ska vara överordnad. Intressant förslag. Det finns ju tre rektorer på varje gymnasieskola så hur många gymnasierektorer i 50000-kronorsklassen tror du kommer behövas i ditt förslag?

Johan Rosén 2020-04-01 06:43:14

Tjat och tjat det kanske det är, men då inget görs och människor blir lidande av att kommunen i dessa tider ej har en stabil ekonomi ja då finns verkligen grund att tjata. Ja Gösta ironi och illvilja är oftast dumhetens fattiga vapen. Om hen ska spara tror jag att inget skiljer offentlig från privar regi. Det handlar om rationaliseringar mindre personal och mindre lokaler.

Magnus Gustafsson fd ledamot i fullmäktige 2020-04-01 10:40:53

Johan Rosen: Det är snarare så att vår goda fördelning av skolor i kommunens centralorter är en styrka i detta sammanhang. Och jag är övertygad om att det kommer vara så för en överblickbar framtid också. Av precis samma skäl ska vi inte lägga alla ägg i en korg när det gäller kommuner heller. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, för att inte nämna alla statliga myndigheter som ofta är lokaliserade till bara en ort så är min slutsats för framtiden. Lokalisera myndigheterna, i mindre delar, spridda över hela landet. Så bygger vi en infrastruktur där uppgifter snabbt kan flyttas och utföras vid nästa samhällskris. Vi har väl fortfarande cirka 21 "län". Låt varje län få sin andel av statliga myndigheter så ökar samhällets motståndskraft. Kompetens kommer finnas i hela landet. Jag hade tänkt skriva om detta i en debattartikel, men släpper mina tankar med anledning av din "centralistiska" tanke om skolorna. I ett öppet och så globaliserat samhälle och kontakter över hela jorden så måste vi bygga styrka på ett nytt sätt. Jag drar slutsatsen att det är att en starkt geografiskt fördelad organisation. Ett nätverk helt enkelt!

Johan Rosén 2020-04-01 16:43:27

Magnus det fungerar inte även om jag sympatiserar i din dröm. Lokalpatriotism i all ära men här i Vimmerby har den förstört mer än den tjänat. Och tillbaka till basen. HurMagnus sparar du pengar med din dröm. För utgångsfakta är att Vimmerby har bland södra Sveriges 10 högsta kommunalskatter en hittills rrlativt hög skattekraftförmåga men ändå så pass högt kostnadsläge att vi inte kunnat ha en hög kvalite i verksamheten - snarare tvärtom. Och nu har vi kris. Krisen är bara att fse till att den får resurser. Men efter den - då måste vi gå vidare. Där är dun dröm en naken modell!

Magnus Gustafsson fd ledamot i fullmäktige 2020-04-01 20:58:35

Min tid som aktiv politiker avslutades 2018. Jag är inte ens politiskt organiserad nu. Tidpunkten för ett rambudgetbeslut kan så klart alltid diskuteras. Men om jag hade varit med i en fullmäktigegrupp så hade jag argumenterat för att ta beslutet vid ordinarie tidpunkt, väl medveten om att underlaget är mera osäkert. Men hur ska ni annars kommunicera kommunens ekonomiska förutsättningar till invånarna, till Sveriges Kommuner och Regioner, till staten, om ni inte har bestämt vad ni vill? Jag tror ett uppskjutet beslut orsakar mera stress i organisationen genom att skjuta på beslutet. Använd finansministerns senaste scenario som kom igår.

Magnus Gustafsson fd ledamot i fullmäktige 2020-04-01 21:13:33

Statliga myndigheter finansieras i allt väsentligt genom statsbudgeten. Jag är helt säker på att lokalkostnaderna är högre där de är lokaliserade jämfört med lokalkostnaderna på de orter som saknar dessa myndigheter. Samma sak avseende lönekostnaderna! Dessutom så är det väldigt många som måste resa till nuvarande centraliserade myndigheter som skulle få kortare och billigare resväg om de låg närmare den egna verksamhetsorten. Det är på plussidan i mitt scenario. Därtill kommer då att de lokala skattekrafterna över landet ökar. Jag har inte alla lösningar men jag tror det är den vägen vi måste gå för att skapa ett samhälle med bättre förmåga att stå emot oväntade händelser. Jag är övertygad om att det är god riskhantering att inte lägga alla ägg i samma korg. Alla som är av den uppfattningen bör efter bästa förmåga bidra med sina idéer för att nå målet om ett tryggare samhälle.

Johan Rosén 2020-04-02 11:23:41

Jag har stor respekt för ditt engagemang och driv Magnus. Tack för det du gjorde under dina mandatperioder. Vi har olika syn. Glädjer mig i en samsyn och det är i den debatttråd som allt startade. Det är inte bra att skjuta på tidsplanering avseende budgethanteringen.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

NYA KRISEN INOM CENTERN

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion