Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Det är ingen starkt kritiserad rapport, säger Leif Larsson. Foto: Simon Henriksson

Larsson (C): "Det är ingen starkt kritiserad rapport"

Det pågår ingen häxjakt på ex-kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij och det är ingen starkt kritiserad rapport. Det säger kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson.
– Det här är en normal prövning, säger han.

Annons:

Revisionen i Vimmerby kommun riktar kritik mot både kommunstyrelsen och dess tidigare ordförande, Ingela Nilsson Nachtweij, som avgick under uppmärksammade former i höstas. 

Revisorerna föreslår också att Nilsson Nachtweij inte ska beviljas ansvarsfrihet. 

– Revisionen har en roll att ytterst vara medborgarnas kontrollorgan till att saker och ting fungerar i en kommun. Det är fullmäktige som utser revisorerna och vi pratar om vad som händer, exempelvis med de bekymren vi hade i höstas. Då hade vi ett par sittningar med revisorerna och revisorerna tog beslut att granska hur det här har gått till med hjälp av sitt sakkunniga biträde. Revisiorerna ska per definition använda god revisionssed, men man ska inte hålla på med partitaktiska överläggningar utifrån den praxis som finns. Centralt för revisorerna är oberoende och att de står fria i förhållande till de som ska granskas, säger Leif Larsson (C), ordförande i fullmäktige och fortsätter:

– Vi lever i en liten kommun och absolut oberoende finns inte, men revisorerna ska hjälpa fullmäktige att granska nämnder, styrelser och bolag. Det här är inga former av diskussionsinlägg. Följer man debatten kan man tolka det som att revisorerna bygger det här på någon form av tyckande. Så är det inte. De ska vara fria från tyckande och göra en strikt revisionell bedömning. 

"Ingen starkt kritiserad rapport"

Revisionsberättelsen, där kritiken riktas, ska nu gå till kommunfullmäktige. Det är fullmäktige som fattar beslut om någon ska bli klandrad, i det här fallet om Ingela Nilsson Nachtweij inte ska beviljas ansvarsfrihet. Det är kommunfullmäktiges presidium som lägger förslag till fullmäktige hur revisorernas förslag ska hanteras.

– Samtliga ska ha möjlighet att inkomma med sin version innan ett beslut tas. Det är ingen som ska dömas ohörd och alla ska komma till tals, det gäller allra helst den tidigare KSO:n eftersom det är föreslaget att hon inte ska få ansvarsfrihet.

Leif Larsson säger att han förvånas över att Ingela Nilsson Nachtweij säger att revisionsberättelsen bygger på en "starkt kritiserad rapport". 

– Revisorerna ska vara opartiska och inte ha förutfattade meningar. De ska granska hur kommunstyrelsen har fungerat och då tror jag att man ska ha ödmjukhet inför det revisorerna har kommit fram till. Det här bygger på en helhetsbedömning. 

Varför förvånas du?

– Det är fel att säga att det bygger på en starkt kritiserad rapport, men det får stå för henne. Det är ingen starkt kritiserad rapport. För det andra gör revisorerna en vidare bedömning än av en enskild händelse. Jag kan också tycka att det här är inget diskussioninlägg. Det här är en prövad fråga där man gör en helhetsbedömning. Det här ska inte vara godtyckligt, utan hela det här handlar om god revisionssed.

Hur ser du på den kritik som framförts mot granskningen och rapporten?

– Jag tycker nog att det är viktigt att säga att det inte finns så mycket saklighet eller skäl bakom det. Det har inte varit någon jättedebatt om innehållet. Jag tror att hon får utveckla vad hon menar i sitt svar till kommunfullmäktige. Men jag är förvånad och reagerar på att någon som är utsatt för granskning och kritik från revisorerna kritiserar innehållet. Det tror jag man ska vara försiktig med att göra. Det finns en granskning som är gjord och är den felaktig är det en fråga för kommunfullmäktige att entlediga revisorerna och det ser jag inga skäl till. 

Ingela säger att bakgrunden till beslutet är "helt överspelat och utagerat" och att det endast handlar om en tillbakablick. Vad tänker du om det?

– Just revisionsberättelsen ska innehålla en tillbakablick. Man ska pröva ansvarsfriheten och det är precis det man ska göra oavsett om man sitter kvar på de uppdrag man hade 2019 eller inte. 

"Ingen häxjakt"

Vad som kommer hända framöver vill Leif Larsson inte uttala sig närmare om.

– Men jag vill inte ha några åsikter om vad som kommer sägas i nästa skede. Det beror på vad de berörda, hela kommunstyrelsen i allmänhet och Ingela i synnerhet, säger. Man måste lyssna in vad de säger.

Leif Larsson vill också betona att det inte handlar om någon häxjakt på enskilda politiker. 

– Jag har sett att man kallar det för en häxjakt. Det här är ingen häxjakt. Det här är en helt normal prövning, som kommunfullmäktige har att hantera.

Men att revisorerna föreslår att inte bevilja ansvarsfrihet för en ordförande i kommunstyrelsen hör inte till vanligheterna?

– Nej, det ska man vara ödmjuk inför. Men då utgår jag från att det finns skäl till varför man säger som man gör. Det revisorerna har kommit fram till väger tungt. Det är de som har kunskapen.

Hur ser du på att stark kritik riktas mot kommunstyrelsen?

– I det här läget väljer jag att avvakta att höra vad KS-ledamöterna själva säger. I september skrev jag och övriga presidiet ett brev till KS ledamöter och ersättare om arbetsmiljön. Vi var på frågan från presidiets sida. Jag har inga mer synpunkter nu, utan jag vill lyssna. 

Varför var det så oklart vem som hade arbetsmiljöansvaret?

– Det är en fråga jag också har funderat mycket på. När vi tittade i dokumenten var det oklart vem som hade det exakta ansvaret. Det var en exceptionell situation när det fanns en arbetsmiljökonflikt på högsta nivå. Det var dåligt definierat och det är nog inte bara i Vimmerby. Men i dokumenten var det dåligt förklarat. Jag tog mitt ansvar som fullmäktiges ordförande och vi fick använda de resurser som stod oss till buds i en exceptionell situation.

"Olika vägar"

Vad som händer om inte fullmäktige beviljar ansvarsfrihet är förstås oklart. 

– Det finns olika vägar fullmäktige kan besluta om. Det är fullmäktiges sätt att bringa reda i det, man har det yttersta ansvaret för Vimmerby kommun och det är en tillbakablick och så ska det vara.

Notan för hela processen beräknas kosta kommunen 2,6 miljoner kronor. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, har ingen i Sverige som inte beviljats ansvarsfrihet krävts på skadestånd. 

– Det är inget som revisorerna har uttryckt och jag har väldigt svårt att se att man ska sätta igång sådana processer. Det kan hända saker, men vi måste lyssna av med Ingela och KS övriga ledamöter vad man säger. Jag ser inga skäl till något sådant i det här läget. Det viktigaste att betona är dock att det här inte är någon partsinlaga eller diskussionsinlägg från revisorerna.

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

1 kommentar

Gösta 2020-04-25 09:06:43

"Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, har ingen i Sverige som inte beviljats ansvarsfrihet krävts på skadestånd."

Det är väl inte heller riktigt bra.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

NYA KRISEN INOM CENTERN

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion