Annons:

  • HALVA LEIJONRAMS TID GICK ÅT TILL KRISEN –

    Halva Carolina Leijonrams arbetstid gick åt till arbetsmiljökrisen. Foto: Simon Henriksson

  • HALVA LEIJONRAMS TID GICK ÅT TILL KRISEN –

    Jacob Käll menar att man hade tänkt annorlunda om man fick göra om listan.

HALVA LEIJONRAMS TID GICK ÅT TILL KRISEN – "KUNDE RÄKNAT ANNORLUNDA"

Drygt halva Carolina Leijonrams arbetstid gick åt till att hantera krisen i stadshuset. Det visar beräkningar vi har gjort baserat på de ekonomiska kostnader kommunen skickat till revisorerna.
– Det är hennes uppskattning, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

Annons:

Kostnaden för arbetsmiljösituationen i stadshuset beräknas till 2,6 miljoner kronor. Detta enligt kommunen själva, som lämnat en rad delposter till revisorerna. 

Siffror som man delvis ångrar i dag. 

– När vi tittar på listan och resonerar om den, så var det så att revisorerna begärde ut en uppskattning av vad det här hade kostat i pengar och tid. Då gjordes en grov uppskattning av Carolina (Leijonram) och andra tjänstemän om att så här mycket har vi jobbat med det här. Det är ingen exakt vetenskap och det var inte heller det som revisorerna begärde, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) och fortsätter:

– Men sen har vi satt siffror och det är en mix med faktiska extrakostnader. Vi kan ta ett väldigt enkelt exempel: vi har haft två extra sammanträden med kommunstyrelsen och det har kostat oss extra pengar. Men de flesta andra poster är tid. Man har fått gå tillbaka som tjänsteman och tittat hur mycket man jobbade med frågorna förra året och sedan försökt skatta och översätta det till vad det innebär i utbetalade kronor. Det är inga extra utbetalningar det gäller i de flesta fall, säger han.

"Skulle ha gjort annorlunda"

Jacob Käll inser att der ser väldigt exakt ut i delposterna.

– När man säger att något har kostat oss 286 000 eller 108 000, så låter det väldigt exakt. Det är inte så exakt. Det bygger på skattningen. Revisorerna har tagit det för vad det är och de har inte sett någon anledning att ifrågasätta det eller så. Nu tänker jag att vi skulle ha gjort annorlunda, om vi hade gjort om listan. 

Vad hade ni gjort då?

– Då tror jag att man skulle ha nöjt sig med att sätta tid. Si och så här mycket tid har vi lagt och det här och det här är extrakostnaderna. Det hade varit skillnad om det här hade varit föremål för ett civilrättsmål. Då hade man lyft de här och de här kostnaderna för att försöka få tillbaka dem. Då hade man behövt vara mycket mer exakt förstås. Det är en förklaring som jag inser nu när vi går igenom det en gång till.

– Då hade vi särredovisat de kostnaderna tydligare, säger Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef på kommunen. 

"Lagt mycket tid på det"

I beräkningsunderlaget är drygt 1,2 miljoner kronor lön till kommundirektören Carolina Leijonram. Det är nästan hälften av de 2,6 miljoner kronorna. En beräkning av Dagens Vimmerby visar att det innebär att Leijonram lagt drygt halva sin arbetstid på att hantera krisen. 

– Det har varierat lite kan man säga, säger Käll.

Har hon lagt halva sin arbetstid på det här?

– Det är hennes uppskattning. Vi har inte gjort en tidsstudie över det. Det skulle man kunna göra framåt, för vi lägger massor av tid på det här nu också. Vi skulle kunna föra bok på det, men det har vi inte gjort. Om du själv ska gå tillbaka och skatta ditt 2019, så blir det verkligen en skattning om man inte fört väldigt noggrana anteckningar och vet precis vilka uppdrag man har utfört. Det här är hennes skattning.

Vad har hon gjort konkret som tagit så stor del av hennes tid?

– Hon har ägnat mycket tid åt att hålla ihop avdelningarna, men jag vill inte gå in på det. Vi ska snart kommentera revisionsberättelsen, men jag kan säga att hon har lagt mycket tid på att reda i de här frågorna som uppstod under 2019.

Så pass mycket som hälften av sin arbetstid?

– Det är hennes uppskattning.

Om problemen krävde halva Leijonrams arbetstid och mycket tid av många andra tjänstepersoner, varför anmäldes aldrig situationen till Arbetsmiljöverket?

– Vi hade det med i bakgrunden, att det fanns en varning för att det skulle kunna anmälas. Vi hade med skyddsombudet ända sedan september och man kan säga att det bevakades då. Bedömningen var att de åtgärder som gjordes av arbetsgruppen var tillräckliga och att det inte behövdes en anmälan. 

Skattebetalarna tycker nog att 50 procent av sin arbetstid är ganska mycket att lägga för kommunens högsta tjänsteperson?

– Vi tycker att det har lagts, totalt sett, alldeles för mycket tid på detta och det görs det fortfarande. Det är ingenting vi vill. Vi vill hellre ägna den här tiden åt utvecklingsfrågor och normala frågor.

Varför vill hon själv inte kommentera beloppen?

– Jag är chef för Carolina och arbetsmiljöansvaret ligger på mig. Så jag tar de frågorna.

Ändå kan du inte vara mer konkret?

– Nej. Hade det här varit ett underlag som skulle användas ekonomiskt, då hade vi varit tvungna att vara mer detaljerade och granskat det mer. Revisorerna har bett om en grov uppskattning och det här är en grov uppskattning.

Har ni varit tillräckligt tydliga med att det här är en uppskattning?

– Det står i revisionsrapporten att det är en uppskattning. Det står där att kommunstyrelsen lämnat en uppskattning över kostnaden, säger Anna Erlandsson Karlsson.

Har media haft för mycket fokus på de här kostnaderna?

– Jag kan tycka det. Det här är den lilla delen i revisionsberättelsen, det nämns med två rader i rapporten från revisorerna. Proportionen har blivit för mycket, tycker vi. Ert intresse hade varit annorlunda om vi hade sagt att det mesta av det här är uppskattad arbetstid, tror jag. Nu ser det så exakt ut med 623 180 kronor för en post. Det blir brutalt tydligt och låter exakt, men är inte exakt. Den lärdomen kan vi göra, säger Jacob Käll.

Vad tänker ni om att en sån här situation har kunnat ske och vad det har fått för konsekvenser?

– Det tänker jag att vi väntar med att besvara. Presidiet ska tillfråga de som blir kritiserade och det är vi i kommunstyrelsen och förre KSO, Ingela, och bägge parter har rätt att yttra oss. Då kanske vi kommer med någon form av förklaring, men inte nu.

Om det här har tagit så mycket tid i anspråk, varför drog man inte i nödbromsen tidigare?

– Det får vi i kommunstyrelsen kritik för. Jag vill inte svara på det nu. Det kommer senare, säger Käll. 

– Det här har varit en onormal situation, säger Erlandsson Karlsson.

Jag upplever att det har varit väldigt svårt att få tag i höga tjänstepersoner under krisen. Varför?

– Den arbetssituation som har varit på KS-förvaltningen var inte normal. Ni rapporterade hela tiden att "det här är inte normalt". Det är klart att funktionen inte heller blir normal. Vi tror att det blir bättre, men nu har vi en annan situation med corona också, säger Käll.

Det har även dröjt att få ut handlingar och ibland har det varit svårt jämfört med tidigare år?

– Det är beklagligt. En offentlig handling ska gå snabbt och det ska inte ta så här lång tid. Det får vi ta på oss och bättra oss med. Vi ska lämna ut skyndsamt, säger Erlandsson Karlsson.

"Blivit mötesarvoderade"

Extraarvoden berör primärt arbetsgruppen och i det fallet Jacob Käll, Helen Nilsson och Leif Larsson. 

– Det som är extrapengar är för den här arbetsgruppen och för skyddsombudet, det är en extrakostnad. Det andra är nedlagd tid. Alla som har deltagit och inte haft all inclusive-arvoden har blivit mötesarvoderade. Det gäller mig till exempel, säger Jacob Käll.

Kommunalrådet säger också att stora mängder tid har plöjts ned ideellt. 

– Tyvärr har vi lagt massa tid ideellt på det här utan arvode. Vi har lagt alldeles för mycket tid på det här.

Vi har varit i kontakt med Ingela Nilsson Nachtweij som bett om rådrum gällande våra frågor.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt