Annons:

Länsunionen vill ge mer pengar till kvinnojourerna

Mer pengar till kvinnojouren föreslår Angelica Katsanidou och länsunionen. Foto: Anders Sjögren

Länsunionen vill ge mer pengar till kvinnojourerna

Mer pengar till kvinnojourerna i Kalmar län. Det föreslår Länsunionen inför sammanträdet på onsdag.

Annons:

Länsunionen, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, föreslår att kvinnojourerna i länet ska få dela på ett tillfälligt anslag om 120 000 kronor.

– Med nuvarande läge med Covid-19, social distansering och fler som stannar hemma från arbete och utbildning finns en risk för en ökad utsatthet för våld i nära relationer. Regionen arbetar för närvarande med en översyn av riktlinjerna för organisationsbidrag. I väntan på detta vill vi stärka kvinnojourernas arbete och därför tillför vi nu dessa resurser, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för folkhälsa, hållbarhet och psykiatri.

Finns i norra länet

Beslut om det tillfälliga anslaget kommer tas på regionstyrelsens sammanträde på onsdag.

– Vi vill samtidigt understryka att det är kommunerna som har ansvaret för kvinnojourerna och deras grundfinansiering. Kvinnojourer har ett nära samband med socialtjänstansvaret som varje kommun har. Regionen har dock ett folkhälsoansvar som innebär att stötta bland annat kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Kvinnojourer finns i Kalmar, Västervik och Hultsfred/Vimmerby. 

– Detta tillfälliga anslag fördelas efter befolkningsunderlag och gäller för 2020. Satsningen finansieras via särskilda statsbidrag för innevarande år. I översynen som pågår av organisationsbidragen undersöks förutsättningar för att kunna ge stöd åt länets kvinnojourer från 2021 och framåt, säger Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt