Annons:

Centerpartiet avstod från att delta i beslutet, där ett oenigt fullmäktige vägrade Ingela Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet.

JUST NU: Tidigare kommunalrådet vägras ansvarsfrihet

Ingela Nilsson Nachtweij, kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun 2019, vägras ansvarsfrihet. Därmed följer fullmäktige presidiets förslag. Men fullmäktige var inte enigt.

Annons:

Det var revisionen i kommunen som föreslog att det avgångna kommunalrådet, Ingela Nilsson Nachtweij, inte skulle bli beviljad ansvarsfrihet för 2019. 

Därefter fick de berörda parterna inkomma med förklaringar. 

Fullmäktiges presidium föreslog sedan, i början av juni, att gå på revisionens bedömning. 

– Det här är en allvarlig fråga och när det gäller frågan om ansvarsfrihet så är det ett alldeles särskilt tungt ärende. När vi ska ta ställning är revisorernas bedömning en tung inlaga i sammanhanget. Det vore besynnerligt om fullmäktige föreslås att ignoera de synpunkter som revisorerna och deras externa expertis har föreslagit. Det här har också haft följden att kommunstyrelsens dåvarande orförande har avgått, och därmed har man också redan erkänt att det var en allvarlig situation som uppstod. Det som händer nu är att vi konstaterar att så var fallet och att det fanns skäl till de beslut som fattades under hösten, sa Gudrun Brunegård vid den pressträffen.

"Anmält förhinder"

På måndagskvällen, vid det mycket annorlunda fullmäktigesammanträdet där flera politiker deltog på distans och i andra rum i stadshuset och även väktare fanns på plats, gick fullmäktige samma väg.

Ett oenigt fullmäktige beslutade att inte bevilja ansvarsfrihet för Ingela Nilsson Nachtweij, som själv inte deltog i sammanträdet.

– Vi har fått meddelande om att Ingela Nilsson Nachtweij anmält förhinder, berättade fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) vid 18.22-tiden när mötet var igång.

Så många som 23 ledamöter ansågs jäviga och dessa 23 lämnade salen i samband med att ärendet togs upp. De fick dock återkomma för att debattera i ärendet.

Centerpartiet avstod

Centergruppen, genom Lars Sandberg, förklarade att man inte hade för avsikt att delta i beslutet om ansvarsfrihet för Ingela Nilsson Nachtweij. 

– Centergruppen har kommit fram till ett ställningstagande som samtliga ledamöter kan känna sig bekväma med. Vi vill undvika en splittrad grupp. Då det finns en klar majoritet för presidiets förslag i kommunfullmäktige och före detta KSO tillhörde vårt parti, så avser Centerpartiet att inte delta i beslutet, säger Lars Sandberg (C) från talarstolen.

Vänsterpartisterna Pia Young och Jens Stenman ville bevilja ansvarsfrihet för hela kommunstyrelsen, inklusive det tidigare kommunalrådet Nilsson Nachtweij. 

– Jag kan ha jättefel. Ingela kan vara jätteskyldig, men jag vet ungefär lika mycket som jag läst i media. Jag har, från andra, fått rekommendationer att avstyrka ansvarsfrihet, men när jag frågar om detaljer får jag inga. När jag inte vet mer friar jag hellre än fäller. Jag kan ha fel men mitt samvete säger så, förklarade Jens Stenman.

Ansvarsfrihet för KS

När debatten var avslutad ställdes de två yrkanden mot varandra, enkelt förklarat att vägra ansvarsfrihet mot att bevilja ansvarsfrihet. 

Pia Young begärde därefter votering. 

23 ledamöter röstade för att vägra ansvarsfrihet, fyra röstade för att bevilja ansvarsfrihet och 16 ledamöter avstod. Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna röstade för att vägra ansvarsfrihet. Fyra vänsterpartister röstade för att ge Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet. 16 ledamöter, från Centerpartiet och Sverigedemokraterna, avstod.

Notabelt är att fullmäktiges ordförande, Leif Larsson, röstade för att inte bevilja ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen frånsett den tidigare ordföranden beviljades ansvarsfrihet enligt förslaget.

Fler artiklar i ärendet – och kring debatten – kommer på sajten senare.

Fakta

Motiveringen till att inte bevilja ansvarsfrihet från presidiet:

"Kommunens revisorer lät, via KPMG, göra en omfattande granskning av kommunstyrelsens ledning av social organisatorisk arbetsmiljö inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2019. Samtliga berörda intervjuade gavs möjlighet till faktagranskning innan färdigställande. Kommunens revisorer ställde sig bakom rapporten, vilken utgjorde en del i underlaget till revisionsberättelsen för 2019. Revisorernas sammantagna bedömning var att avstyrka ansvarsfrihet för avgående, men under år 2019 ordinarie ordförande i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige delar denna uppfattning. Därutöver framhålles att dåvarande ordförande i kommunstyrelsen bär ett särskilt ansvar för att kommunstyrelsen under en kritisk period, framför allt efter sommaren, inte fungerade i sin ledning och styrning. 

Bristerna i kommunstyrelsens ordförandes handlande och ledarskap har gjort att rollfördelningen mellan tjänstepersoner och förtroendevalda inte efterlevts, vilket avsevärt har försvårat ett fungerande samspel, ledning och styrning av verksamheten samt påverkat arbetsmiljön negativt. Vidare har kommunstyrelsens ordförande fattat beslut utan att det funnits stöd för detta i delegationen. Allt detta sammantaget medförde negativa effekter för kommunen, främst kommunens förtroende hos medborgarna men även indirekta ekonomiska skador. 

Revisorerna har påvisat förtroendeskada, obehörigt beslutsfattande och ekonomisk skada, bristande styrning, ledning och uppföljning", skriver fullmäktiges presidium.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta