Annons:

KOMMUNEN JO-ANMÄLS – FÖR HANTERINGEN AV NILSSON NACHTWEIJ

En person har JO-anmält kommunen för behandlingen av Ingela Nilsson Nachtweij.

KOMMUNEN JO-ANMÄLS – FÖR HANTERINGEN AV NILSSON NACHTWEIJ

En person har anmält Vimmerby kommun till justitieombudsmannen, JO. Detta på grund av att det dåvarande kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweijs ska ha hindrats från att utföra sitt arbete.

Annons:

I juni nekades Ingela Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet för 2019 av ett oenigt kommunfullmäktige. Presidiets förslag till beslut var just att inte bevilja ansvarsfrihet för det tidigare centerpartiska kommunalrådet.

Nu menar en person att detta beslut inte var korrekt. 

"KFs presidium har tubbat fullmäktige till att 15 juni 2020 på deras vilseledande underlag agera domstol och utpeka oskyldig som klandervärd. KF har på presidiets falska grunder klandrat Ingela NN i offentligt beslut med stor spridning om påföljden ekonomiskt straffansvar för Ingela NN som KSO ”efter sommaren 2019”, skriver personen i anmälan. 

Personen menar att presidiets beslutsunderlag består av skvaller, falska anklagelser, infamt förtal samt grova fel. Hen menar också att fullmäktiges presidium bryter mot grundlagens påbud om kommunens arbete under lagarna och objektivitetsprincipen med kraven på opartiskhet och saklighet.

Vill ogiltigförklara beslutet

Fullmäktiges beslut i juni – att neka Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet – innebär att fullmäktige godkänner de trakasserier, sanktioner och påföljder som riktats mot henne, menar anmälaren.

Anmälaren menar att kommunstyrelsen stängt av Nilsson Nachtweij från hennes anställning och uppdrag i kommunstyrelsen. Bland annat fattade Vimmerbyalliansen beslut om att Nilsson Nachtweij inte fick jobba i stadshuset, utan skulle jobba hemifrån. Dessförinnan hade man i kommunstyrelsen tagit beslut om att hon inte ensam fick träffa medarbetare i stadshuset.

"Kommunen har inte svarat på mina frågor om vem som bestämde att från 9 sept 2019  stänga av Ingela NN från hennes anställning och uppdrag i KS. En kommun får inte stänga av en anställd. KF kan inte neka ansvarsfrihet för henne och inte som KSO ”efter sommaren 2019”. Tjänstgörande KSO från 9 sept – 31 dec 2019 var Niklas Gustafsson M", skriver anmälaren.

Med bakgrund av att anmälaren menar att beslutet i kommunfullmäktige är ogiltigt på flera grunder vill hen att JO uppmanar kommunen att ogiltiförklara beslutet att inte bevilja Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet. 

Anmälaren menar att presidiet medvetet vilselett fullmäktige att medverka i brott riktade mot medborgarna, kommunen och Ingela Nilsson Nachtweij.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt