Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Ingela Nilsson Nachtweiij beskriver i ett omfattande yttrande till förvaltningsrätten sin syn på stora delar av händelsen.

Nilsson Nachtweij: "Mordhotet gjorde att jag inte kunde försvara mig"

Ingela Nilsson Nachtweij har överklagat fullmäktiges beslut att vägra henne ansvarsfrihet för 2019. Nu har hon även yttrat sig över kommunstyrelsens försvar. 
– En jävsutredning bör göras och hela ansvarsprövningen bör göras om, skriver Nilsson Nachtweij.

Annons:

Vid juni månads sammanträde med kommunfullmäktige tog en oenig församling beslut om att neka ansvarsfrihet för Ingela Nilsson Nachtweij, tidigare ordförande i kommunstyrelsen, för år 2019. 

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av Ingela Nilsson Nachtweij. Här kan du läsa varför. Kommunstyrelsen yttrade sig sedan till förvaltningsrätten, där man försvarade beslutet, vilket du kan läsa mer om här

Nu har Nilsson Nachtweij lämnat in ett yttrande till förvaltningsrätten på nytt. 

"KS ledamöter och ersättare var jäviga och deltog inte i ansvarsfrihetsprövningen på KF den 15 juni varför det borde vara en annan instans som svarar förvaltningsrätten på denna överklagan. En jävsutredning bör därför göras och hela ansvarsprövningen bör göras om. KF:s presidium ansåg att KS-ledamöterna var jäviga och i konsekvensens namn borde inte KS svarat på överklagan. Kommunfullmäktiges beslut bör därmed ogiltigförklaras", skriver Nilsson Nachtweij. 

Felaktigheter i sakfrågan

Nilsson Nachtweij menar också att det finns flera felaktigheter i sakfrågan. 

"KS påstår att det inte finns ett beslut att vägra KSO att tjänstgöra. Det finns ett sådant beslut som togs av KS i efterhand den 22 oktober då det också beslutades att KSO skulle inneha KSO-posten men vara förbjuden att företräda kommunen fram till den 9 januari 2020", skriver hon.

När det gäller beslutet att Nilsson Nachtweij i sin roll som kommunstyrelsens ordförande endast fick samtala med tjänstemän på kommunen om det fanns ytterligare en tjänstemän samt en politiker närvarande menar ex-kommunalrådet att det påstås av kommunstyrelsen att beslutet togs för att göra det möjligt för henne att fortsätta sitt arbete som kommunalråd. 

"Den 9 oktober hade KF:s ordförande Leif Larsson och arbetsmiljögruppens representant Jacob Käll samt gruppstyrelseordförande Peter Karlsson ett möte med mig på mitt arbetsrum i Stadshuset.  De beskrev att KS tagit beslutet om att vägra mig att samtala med en tjänsteperson utan ytterligare en tjänsteperson och en politiker i rummet. De beskrev också att delar av Centerpartiets fullmäktigegrupp i Vimmerby krävde min avgång som KSO efter ett gruppmöte på måndagskvällen den 7 oktober. Jag krävde då en arbetsmiljöutredning enligt arbetsmiljölagen för att få en tydlig utredning av situationen eftersom jag inte alls ville avgå som KSO. Då förklarade Jacob Käll att om inte jag avgick inom 24 timmar så skulle Centerpartiet i Vimmerby kräva min avgång via media. Med det hotet bedömde jag att det inte fanns någon annan möjlighet för mig än att avgå. I efterhand har jag fått mig till del att det hotet inte var förankrat i Centerpartiet i Vimmerby men då hade jag redan meddelat min avgång", skriver hon. 

"Brevet har inte diarieförts"

Nilsson Nachtweij menar även att processen och häxjakten i media, som hon kallar det, var en mycket svår tid för henne. 

"Det blev en helt ohållbar situation för mig och min familj och tyvärr har hela denna process skadat kommunen och demokratin på ett mycket olyckligt sätt, enligt mig och det har aldrig varit min avsikt. Jag ville förverkliga de vallöften som vi gav väljarna i valrörelsen och som ledde till att vi vann valet. Jag var ivrig och drivande vilket är naturligt i den roll jag hade förberett mig på att axla under en tioårsperiod. Troligen orsakade folkomröstningen i Vimmerby år 2016 och min tid som oppositionsråd 2015-2018 en hel del motkrafter mot mig som föranledde denna händelseutveckling", skriver hon vidare. 

Tidigare revisorn Ulf Svensson, ansåg inte att det fanns skäl att vägra ansvarsfrihet för Nilsson Nachtweij, något vi rapporterade om i juni. Här kan du läsa mer om det. 

"Ulf Svenssons brev har inte diarieförts och har inte på annat sätt delgivits fullmäktiges ledamöter inför behandlingen av ansvarsfrågan. Ulf Svensson var vice ordförande i Revisionsnämnden år 2019 men avsade sig uppdraget som ledamot i december 2019. I brevet beskriver han sin avvikande uppfattning jämfört med sin revisorskollegor. Ulf Svensson är en mycket erfaren revisor. Han var ledamot i revisionsnämnden 2007-2010, vice ordförande i revisionsnämnden 2011-2015 och ordförande  2015-2019 (och hade delad uppfattning om hur revisionen skulle granska och hantera situationen när kommundirektören sjukskrev sig och angav arbetsmiljöskäl trots att det inte fanns en enda incidentrapport). Jag delar helt Ulf Svenssons analys av bakgrunden till att kritiken mot mig uppstod. Jag gjorde åtskilliga försök att få till ett gott samarbete med kommundirektören och sökte även professionell hjälp", fortsätter Nilsson Nachtweij sitt yttrande.

Hon menar vidare att både revisorernas underlag för granskningen, KPMG:s rapport samt kommunfullmäktiges handläggning av ansvarsfrågan har allvarliga brister och saknar väsentliga fakta. 

"Det finns inget protokollfört beslut att den aktuella verksamhetsgranskningen ska göras eller vad syftet med den är. Det finns heller ingen skriftlig beställning av utredningen. Kommunikationen har skett muntligt. Kommunens revisorer saknar diarium vilket medför stora svårigheter att få grepp om vilket underlag som utredaren haft tillgång till. Jag har begärt ut mejlkommunikationen mellan revisionens ordförande och det sakkunniga biträdet men har fått svar att det inte är allmän handling. Jag har begärt besvärshänvisning men inte fått det", skriver hon och menar att det gör att hon inte kan bedöma vilket underlag som biträdet haft för sitt arbete. 

Oskyldigt anklagad

Ingela Nilsson Nachtweij menar att demokratin har skötts illa under senhösten 2019 och menar att det faktum "att hon pekats ut som skyldig till kommundirektörens sjukskrivning utan en oberoende utredning eller några indicentrapporter närmast kan liknas vid trakasserier av mig". 

Hon skriver vidare att kommunallagen tydligt beskriver att hela styrelsen är ansvarig, men att revisorerna gör bedömningen att endast peka ut henne. 

Hon menar att hon inte blivit lyssnad på av KMPG och känner sig oskyldigt anklagad till att ha gjort utfall och hotat tjänstepersoner inom organisationen. 

När det gäller beslutet om turistbyrån skriver hon att det var tidsbegränsat och att ingen "varken tjänsteman eller politiker tagit något initiativ för att återgå till den tidigare hyresordningen". 

Kostnaden för krisen har uppskattats till 2,6 miljoner kronor. 

"Siffran kom för mig som en överraskning när den färdiga rapporten presenterades. Påpekas bör också att KPMG inte granskat skäligheten i de påstådda kostnaderna utan bara rapporterat kommunstyrelseförvaltningens uppfattning. Av formuleringen i rapporten kan läsaren lätt få uppfattning att det är fråga om extrakostnader. Det är det inte. Största delen är ordinarie löner till personal", skriver Nilsson Nachtweij.

Hon menar att KPMG:s rapport har flera allvarliga brister och att en del uttalanden inte kan betecknas som något annat än hörsägen, och inte hör hemma i en seriös revisorsgranskning. 

Åtal om dödshot

Erik Paulsson står åtalad för olaga hot och det var detta som inte fick henne att närvara på sammanträdet den 15 juni för att försvara sig inför fullmäktige. Kommunen hade då kallat in vakter till sammanträdet. 

"Som jag beskrivit i överklagan så hindrade detta hot mig från att delta i KF-sammanträdet den 15 juni. Jag var inbjuden att delta för att förklara mig vilket jag därmed endast gjorde via mitt brev. KF-ledamöterna fick inte chansen att höra mina förklaringar eller ställa frågor", skriver Nilsson Nachtweij. 

Vänsterpartiet hade en avvikande uppfattning i kommunfullmäktige och röstade inte för att vägra henne ansvarsfrihet. 

Marie Nicholson, vice ordförande i kommunstyrelsen, har tidigare kommenterat Ingela Nilsson Nachtweijs överklagande så här:

– Som kommunstyrelse åligger det oss att svara för kommunens räkning. Hon har överklagat ansvarsfrihetsfrågan med anledning av att hon vill pröva lagligheten i beslutet. Vi har svarat att vi anser att beslutet är lagligt och togs i laga ordning. Det svaret vi skickade in är rätt och riktigt som jag ser det, och att allt har gått korrekt och rätt till. 

Vi har gett Ingela Nilsson Nachtweij möjlighet till ytterligare kommentarer.

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

1 kommentar

arne grip 2020-10-23 14:09:35

KF-beslut i juni om ansvar för KS är ogiltigt och ska rättas av KF. Först ska ansvaret för hela styrelsen prövas. Vid nej, går ansvaret ner på ledamöter. Ingela NN har pausat sina uppdrag och har kvar sin anställning som kommunalråd. Hon visar gott ledarskap genom att överklaga detta KF-beslut. Ansvaret för det beslutet ligger på Leif Larsson som la förslaget till KF. När kommunen rättar det felaktiga beslutet och prövar hela styrelsen, ersätter det fortsatt handläggning av målet i domstol. Gör om och gör rätt!

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

2 st (980x300),
Gå tillbaka till mobilversion