Annons:

FLERA MILJONER SKA SKÄRAS BORT:

Ola Karlsson tycker inte att besparing är rätt ord trots att fem miljoner ska skäras bort. Foto: Arkivbild

FLERA MILJONER SKA SKÄRAS BORT: "INGET BESPARINGSUPPDRAG"

Trots tillskottet på 4,7 miljoner kronor måste det ske effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det handlar om miljonbelopp.
– Det är inget besparingsuppdrag, säger förvaltningschefen Ola Karlsson.

Annons:

Barn- och utbildningsnämnden får, om majoritetens budget går igenom i fullmäktige, en utökad ram på 4,7 miljoner kronor. Men prognosen pekar mot att nämnden gör ett resultat på -6,8 miljoner gentemot budget. 

Det leder till att effektiviseringar måste ske och ett utredningsuppdrag om kostnadseffektiviseringar har lagts. 

– Alla nämnder behöver göra det och vi har kostnader utöver det vi får i ramökning. Utredningsuppdraget ska presenteras i februari och då får vi en genomgång. Efter det kan vi se vilka områden vi kan tänka oss att gå vidare med. Än så länge är det väldigt teoretiskt, men att det blir effektiviseringar av något slag är klart, säger Marie Nicholson. 

Hur mycket handlar om det om i kronor?

– Vi pratar om att vi behöver dra ned med fem miljoner. Vi har ökade kostnader inom skolan och vi kan inte utgå från att vi får en ramökning till 2022. Tvåprocentsmålet ska återställas och vi behöver jobba med att minska kostnadsvolymen inom BUN. 

"Måste anpassa oss"

Förvaltningschefen Ola Karlsson menar att det är viktigt att betona att det inte rör sig om ett besparingsprogram. 

– Det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi måste anpassa oss till de pengar vi har och skära ned på kostnaderna. Vi spenderar mer än vi faktiskt har och måste anpassa kostnaderna till plånboken. Besparing är inte rätt ord, effektivisering är bättre, säger han. 

Några exempel kan inte ges i det här läget. 

– I december är målsättningen att välja ut vilka områden vi vill gå vidare med. Det handlar om att se över vilka konsekvenser det får och det kommer nog pö om pö. En del kan tas snabbare och lättare, men det får nämnden ta ställning till då. I december kommer inte konsekvensbeskrivningar finnas med. Det är rakt över alla verksamheter man tittar på, säger Nicholson. 

"Klart det finns en oro"

Nämndens ordförande Peter Karlsson (C) säger att det här är ett måste. 

– Vi är flera miljoner minus och även om vi får tillskott måste vi göra effektiviseringar. 

Samtliga chefer ska se över var man kan göra effektiviseringar. Medarbetarna har också tillfrågats om att se över vilka idéer de har för att hitta bättre sätt att arbeta på. 

– Klart det finns en oro kring det här, men jag upplever också att det finns en förståelse. Vi gör det inte för att vi vill, utan för att vi måste. Vi har de demografiska utmaningarna vi har och tittar vi på befolkningsstrukturen om fem till tio år är vi ett läge där de yngre och de äldreäldre ökar, medan klicken däremellan minskar kraftigt. Det ger minskade skatteintäkter och mindre pengar att ha verksamhet för. Det finns en oro, men också en beslutsamhet. Jag märker ingen uppgivenhet, säger Ola Karlsson.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt