Annons:

NÄMNDEN:

Vimarhaga och Borghaga blev klart för inflyttning 2015. Men redan nu vädjar socialnämnden om ett nytt äldreboende.

NÄMNDEN: "BEHÖVER YTTERLIGARE ETT ÄLDREBOENDE"

Allt fler äldre sätter press på socialnämnden. 2015 var Vimarhaga och Borghaga inflyttningsklart – men ändå ser socialnämnden behov av ett nytt boende – Vi måste räkna på det, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Annons:

Vård- och omsorgsboendena Vimarhaga och Borghaga var klara för inflyttning i januari 2015. Kostnaden för de nya äldreboendena låg på 143 miljoner kronor. 

Men enligt socialnämnden räcker det inte. Till 2021 behövs ytterligare ett nytt äldreboende i Vimmerby kommun. Den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, kräver det.

– Vi har i dag aviserat till kommunstyrelsen att vi behöver ett nytt äldreboende och att det behöver stå klart 2021. Vi kommer att börja räkna på hur många platser som behövs och själv tror jag att ett trygghetsboende i Vimmerby skulle göra stor skillnad. Människor söker plats till vård- och omsorgsboende av trygghetskäl. Har man en plats på ett trygghetsboende, så kan det skjuta upp en flytt till vård- och omsorgsboende på flera år, säger vice ordförande Marie Nicholson (M). 

Finns mark i Södra Vi

Men i första hand ska man titta på att bygga ut Vidala i Södra Vi. Det är förslaget till kommunstyrelsen, men man har inte räknat på hur mycket det behöver byggas ut med. Inte heller någon eventuell kostnad.

– Vi att det finns mark, det finns en tomt intill Vidala, så det är möjligt för oss att bygga, säger Eva Berglund (S).

Och det behöver vara klart redan 2021?

– Det är ett önskemål, vi skulle behöva ha det tidigare, men annars måste vi ha ett alternativ, då är det hemtjänst och hemsjukvård som gäller. Vi har mycket hemtjänst här och inte så många vård- och omsorgsboenden och då får vi utöka det, säger Marie Nicholson.

Eva Berglund:

– Vi kan ju inte lämna människor åt sig själva, vi kan inte göra som Landstinget och stänga en avdelning. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt