Annons:

Den kommunala budgeten blev det ingen stor diskussion om i år. Foto: MostPhotos

Så var budgetdebatten i fullmäktige: "Fick totalt hjärnsläpp"

Budgetprocesser i Vimmerby kommun har vi vant oss vid är extremt känsliga och debatterade. I går blev det dock en mycket sansad och avskalad budgetdebatt, när Vimmerbyalliansens budget antogs av fullmäktige. 

Annons:

Att de politiska partierna skulle vara betydligt mer överens än tidigare är inte hela sanningen. Årets budgetprocess har varit klart annorlunda och alla partier har haft mer insyn i processen. 

Dessutom var fullmäktige reducerat, en del deltog digitalt och coronapandemin har försenat processen avsevärt. 

Budgetfullmäktige genomfördes under mycket speciella omständigheter och endast två partier samt fullmäktiges presidium var på plats i Plenisalen. 

– År efter år har det lagts budgetar som få tror ska kunna förverkligas. Nu är det kniven mot strupen. Vi har redan höjt skatten och nu sänker vi resultatmålet och tar också höjd för att bygga förskola och äldreboende. Vår målsättning är att höja resultatmålet med 0,25 procent per år tills vi är uppe på två procent igen. Vi har också tagit initiativ till att utveckla kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Vi är på gång med ett arbete om uppsiktsplikten för konkret uppföljning och analys. Vi måste lära oss tillsammans hur vi når bättre resultat. Vi tror att vi ska kunna nå en ekonomi i balans på sikt, sa kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) i sitt första anförande i budgetdebatten.

Majoritetens budget innebär att kommunen ska göra ett resultat på 10,6 miljoner kronor. Nämnderna får ett historiskt stort tillskott, där socialnämnden får mest med hela 18 miljoner kronor. Totalt ska 80 miljoner kronor investeras under nästa år. Kommunen får ta upp nya lån med 30 miljoner kronor. 

– 2020 var ett riktigt skitår och sällan har framtiden varit så osäker. När den här pandemin är över kan vi se framför oss en hög långtidsarbetslöshet, ökad otrygghet, utanförskap, en växande statsskuld och högre krav på vår välfärd. Varje nytt budgetår har sina utmaningar och det här året är de ovanligt stora. Vi har lagt ett förslag till budget som är realistiskt och tillskottet till socialnämnden är historiskt stort och mer än dubbelt jämfört med vad den S-ledda regeringen skjutit till. Nu ska vi ta ett fastare tag om ekonomin och budgetdisciplin ska gälla. Både majoritet och opposition har hårt arbete framför sig och vi behöver en öppen dialog mellan alla där det är möjligt. Extra kompromissvilja i svåra tider mår vi gott av, sa Marie Nicholson (M).

"Kortsiktig väg"

Socialdemokraterna hade lagt ett eget budgetförslag, där nämndernas ramar skulle öka med totalt 20 miljoner. Men hur dessa pengar skulle fördelas ville partiet överlåta till tjänstemännen att ta beslut om. 

Socialdemokraterna föreslår även ett större överskott, som skulle ge ett resultatmål på 1,5 procent.

– Vi har läst på om föreningslivet och ser att många föreningar kommer få sänkt budget. Därför vill vi höja föreningsanslaget med 900 000 kronor så att ingen förening får sämre förutsättningar. Under pandemin har vi också påmints om hur viktig välfärden är och det är viktigt att pengarna från regeringen till äldreomsorgen går till just dessa områden. Resterande medel vill vi att kommundirektören, tillsammans med sin ledning, fördelar till sina förvaltningar utifrån de politiska ambitioner som finns. Det är en tuff väg ni väljer att gå Jacob, och en ganska kortsiktig sådan, sa Helen Nilsson (S). 

Därefter var det dags för kommunens fjärde största parti, Sverigedemokraterna, och dess främsta företrädare Anneli Jakobsson.

– Vimmerby kommun ska vara den mest attraktiva kommunen att bo och verka i. Oavsett vad som sker i omvärlden är framtidstro något vi måste ha. Vår budget bygger på framförhållning och vi prioriterar barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Vi gör en särskild satsning mot mobbning och kränkande behandling i vår budget. Det bidrar till en skolsegregation och i längden sviktande skolresultat. Vi vill att man ska ägna en heldag åt mobbning, säger SD-politikern och berättar att partiet också vill införa barnomsorg på obekväma tider, fler vuxna i skolan, språkkrav inom omsorgen samt gratis trygghetslarm åt äldre.

"Tagit till sig av våra tankar"

Ola Gustafsson (KD) instämde i vad hans tidigare allianskollegor sagt och berättade om ett Vimmerby som växer i och med att försäljning av villatomter påbörjats, försäljning av lucktomter fortgår och att företagstomter på Krönsmon bokats. 

– Det är väldigt viktigt för oss kristdemokrater att vi förstärker socialnämnden med en historisk budgetsatsning. Att göra avsteg från tvåprocentsmålet är ingen hållbar lösning, men vi ska göra en höjning med minst 0,25 procent per år, sa han.

Sedan var det dags för fullmäktiges minsta parti, Vänsterpartiet, och Lars Johansson.

– För sex år sedan började Vänsterpartiet lägga egna budgetförslag och därefter har vi gått upp och budgeterat varje år. Vi måste ha en budget som är möjlig att hålla och spelar med den verklighet vi har. År efter år har det lagts för lite pengar till socialnämnden och även BUN har fått orealistiska förväntningar. Inför 2021 har man tagit till sig av våra tankar och det är vi glada för. Det visar att det finns en mening med att ta debatter, även om förändringen inte kommer på sekunder. Nu är majoriteten och Vänsterpartiet är överens på flera punkter och vi ställer oss bakom ett överskottsmål på en procent, sa Lars Johansson.

Avskalad debatt

Därefter var det dags för debatt och det blev den mest avskalade och lugna budgetdebatt Vimmerby sett på flera år. Lars Johansson gick till en mindre verbal attack på SD:s budgetförslag. 

– Ni lovar bland annat gratis trygghetslarm, men ger fyra miljoner mindre till socialnämnden. Ni vill låta socialnämnden ha en fortsatt svår vardag. Då får ni vara ärliga och tala klarspråk, vad ska bort inom socialnämnden? 

Jakobsson replikerade:

– Jag förstod att den här frågan skulle komma. Vi har tänkt och jag ska vara ärlig. Genom att sätta in fler vuxna i skolan kan man fånga upp barnen tidigare, innan de kommer till socialtjänsten. Det är en hjälp till socialtjänsten att fånga upp elever redan tidigare i skolan.

Lars Johansson tog på nytt replik.

– Det är inte fel tänkt av SD, men det är ingen quick fix. De facto är det så att socialnämnden får fyra miljoner och ni satsar därmed mindre på äldreomsorgen i er budget.

"Fick totalt hjärnsläpp"

Även Gudrun Brunegård kände sig manad att kommentera, då Anneli Jakobsson använt begreppet "specialpedagoger".

– I den pedagogiska världen ger specialpedagoger stöd till elever som är i behov av stöd. I ett väldigt långt perspektiv kan det förebygga utanförskap, men att det ska spara pengar åt socialen är optimistiskt tänkt. 

Jakobsson sa då att hon fått ett hjärnsläpp.

– Det jag menar är mer vuxna på skolgården och mer vuxet folk i skolan som kan fånga upp dem. Jag menar inte specialpedagoger, det vet till och med jag vad det innebär. 

Vimmerbyalliansens budgetförslag gick sedan som väntat igenom. Övriga partier, S, SD och V reserverade sig för sina egna budgetföslag. Någon förändring av den, med andra kommuner som måttstock, höga kommunala skattesatsen lämnades odiskuterad. Den kvarstår på 22,36 procent.

Här kan du läsa mer om nästa års budget. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta