Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Revisorerna: Kommunen klarar inte ens fyra av tio mål

Kommunens måluppfyllelse är fortfarande dålig. I revisorernas granskning av delårsbokslutet kritiserar man att det bara är 36 procent av målen som uppfylls.

Annons:

Revisionsfirman PwC har granskat kommunens delårsrapport för de två första tertialen 2016. Revisorerna är nöjda med att kommunen tycks uppnå de tre finansiella målen – men riktar också kritik mot den låga måluppfyllelsen i verksamheten.

Kommunens prognos på helåret pekar mot ett resultat på 20,4 miljoner kronor och att samtliga underskott från tidigare år kommer att betas av.

Däremot går vissa nämnder fortsatt med underskott och revisorerna poängterar att det är viktigt att nämnderna anpassar sina verksamheter till de ekonomiska ramarna.

20 procent långt ifrån

Måluppfyllelsen bedömer PwC som ”svag”. 36 procent av verksamhetsmålen uppfylls, 32 procent är nära målet, 20 procent är långt ifrån målet och det saknas uppgift för 12 procent av målen.

Revisorerna anser också att flyktingmiljonerna ska resultatföras. Den 31 augusti låg 19,9 miljoner av flyktingpengarna i balansräkningen och det är fortfarande oklart hur pengarna kommer att användas.

Revisorerna menar att det inte är förenligt med god redovisningssed att balansera delar av stödet till år 2017.

55,3 miljoner – en risk

Revisorerna ser också en risk när det gäller redovisningen av Krönsmon. Den sista augusti hade projektet kostat 55,3 miljoner och var redovisat som anläggningstillgångar. Revisorerna menar att de i stället bör redovisas som en omsättningstillgång och hävdar att det finns ett latent nedskrivningsbehov för Krönsmon som kommer att realiseras när försäljningspriset fastställts.

Revisorerna ger kommunen beröm för att de finansiella målen kommer att nås. Det handlar om att kommunens resultat blir bättre än 1,2 procent (prognosen pekar mot 2,4), att investeringarna självfinansieras och att man amorterar minst 15 miljoner (kommunen kommer amortera 40 miljoner under hösten).

Av kommunens 25 verksamhetsmål klarar man bara nio. Det får kommunen kritik för, men samtidigt skriver revisorerna att det finns förhoppning om bättre siffror vid årets utgång. 

Annons:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion