Annons:

Jacob Käll (C) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby. Foto: Arkivbild

Kommunen på väg mot stort överskott – markförsäljning en orsak

Kommunen har budgeterat med ett överskott på tio miljoner kronor. Prognosen efter april månad pekar mot 26 miljoner kronor.
– Det känns tillfredsställande, säger kommunalrådet Jacob Käll (C).

Annons:

Förra året tog majoriteten beslut om att sänka resultat- och överskottsmålet. Budgeten för 2021 beräknades ge ett överskott på tio miljoner kronor.

Fyra månader in på det nya året ser det betydligt bättre ut. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på 26 miljoner kronor. 

– Det ser bättre ut än vi har räknat med. Vi räknade med ett årsresultat på tio miljoner, men prognosen som ligger är på 26 miljoner kronor. Kan det hålla i sig är det väldigt bra. Barn- och utbildningsnämnden har gjort en väldigt bra ekonomisk uppryckning och deras prognos pekar mot att de kommer träffa budget. Socialnämnden har också förbättrat sin ekonomi och där är prognosen minus 6,5 miljoner kronor. Överlag känns det tillfredsställande, men det gäller att hålla det också, säger kommunalrådet Jacob Käll (C). 

Ökade statsbidrag är en orsak och en förbättrad skatteunderlagsprognos en annan. 

– Skatteunderlagsprognoserna som kommit efter att budgeten gjordes har gynnat oss. Det ser betydligt bättre ut än vid budgetarbetet och det är glädjande att det går åt det hållet, säger Ola Gustafsson (KD). 

Försäljningar av mark

Kommunen har också ett överskott på mark- och exploateringsintäkter.

– Det handlar helt enkelt om att vi har sålt mark. Vi har sålt Kiosken, Vendledal och Nosshult. Det är inte budgeterade försäljningar och ger ett positivt överskott, säger Käll.

– Det som framför allt är glädjande är att verksamheterna ligger plus sammantaget, mycket beroende på markförsäljningen,  säger Gustafsson. 

De senaste åren har det kunnat skilja mycket mellan de tidiga prognoserna och slutresultatet. Vad ser ni för möjligheter att det blir så här i slutändan?

– Det är en prognos. Även om vi är måna om att ha rättvisande prognoser, så kan det hända saker och det kan hända väldigt snabbt. Det kan handla om att ett antal barn måste placeras och då är det miljonbelopp som avviker. Det enda vi vet säkert är att det inte blir exakt som prognosen, men det är bra när det blir bättre än prognosen. Samtidigt är det inte bra med en förväntan på ett betydligt sämre resultat än det blir. Det här ska vara en fingervisning och vi hoppas att det stämmer mer verkligheten. 

Prognossäkerhet

Det pågår ett arbete för att prognossäkerheten ska stärkas.

– Vi har efterlyst det och det pågår ett sådant arbete på ekonomienheten, säger Käll. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt