Annons:

Vikarier vill inte arbeta i ytterområdena. På bilden syns förskolan i Södra Vi. Foto: Vimmerby kommun

FACKEN SLÅR LARM – ”KRÄVS ÅTGÄRDER OMGÅENDE”

Kommunal och Lärarförbundet slår larm om vikariesituationen på kommunens förskolor. I en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden kräver man nu åtgärder.

Annons:

I skrivelsen som är skickad till kommunstyrelsen beskriver man en ohållbar situation när det gäller tillgången på vikarier. I dag är det personalens eget ansvar att hitta vikarier – och det är ofta både väldigt svårt och tidskrävande. Ibland kan det ta ”flera timmar” att hitta en vikarie.

Många på vikarielistan tackar nej när de får frågan och få är villiga att ta sig till ytterområdena i kommunen.

Mycket tid på introduktion

Kommunal och Lärarförbundet anser att den låga personaltätheten inte ”tillåter att en personal lämnar barngruppen, allra helst inte då det redan är någon frånvarande.”

Man skriver också att vikarierna som finns oftast är helt outbildade och behöver mycket stöd och ledning av den ordinarie personalen, vilket kräver tid och energi. Eftersom omsättningen dessutom är så pass stor när det gäller vikarierna måste den ordinarie personalen lägga väldigt mycket tid på att introducera vikarier.

Hög sjuknärvaro

Ytterligare ett problem i situationen är att den medarbetare som är sjuk får dåligt samvete för att den utsätter sina kollegor för extrajobb. Så här formuleras det i skrivelsen: ”Vår erfarenhet är att det därför ofta förekommer en hög ”sjuknärvaro” och ”grundbemanningen är så låg, att den inte lämnar några marginaler för frånvaro”.

Arbetsbelastningen i förskolan upplevs som ”ohälsosam” för ”de flesta” – och vikariesituationen ska vara en stor orsak till detta.

Kommunen ska ta fram ett nytt vikariesystem, men facken menar att det behövs åtgärder omgående. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt