Annons:

INN: Vi måste alla se föreningslivets behov och värdera dem noggrant

Jag är förtroendevald och det är ett uppdrag jag tar på största allvar. Jag ser det som en möjlighet att göra skillnad på olika sätt.

Annons:

Föreningslivet är en mycket viktig del i vårt samhälle liksom näringslivet och kulturlivet. Det är olika delar som måste samspela med politiken och demokratin för att våra möjligheter ska optimeras och så att samhället som vi bor, lever och verkar i ska bli ännu bättre här i Vimmerby.

Därför blir jag beklämd över hur fritids- och kulturfrågorna har hanterats politiskt under innevarande mandatperiod.

Skulle vilja ha avtalet oskrivet

Jag vill mena att det var socialdemokratiska och moderata ledamöter i KF som lade ner kultur- och fritidsnämnden. Peter Högberg brukar däremot stolt redogöra för hur han i egenskap av ordförande lade ned nämnden.

Något som däremot är Peter Högbergs förtjänst, eller otjänst, är avtalet han skrev med Vimmerby Hockey innan nämnden lades ned. Ett avtal som kommunen helst av allt skulle vilja ha oskrivet bland annat med tanke på kostnaden för att börja spola is redan i juli månad.

Alldeles för spretigt

Kommunstyrelsen fick överta det politiska ansvaret i februari 2015 och näringslivschefen fick bli utvecklingschef med ansvar för näringsliv, kultur och fritid. Han slutar i dagarna och ber oss politiker att inte upprepa samma misstag, det vill säga att ge en chef alla dessa tre ansvarsområden. Det har varit alldeles för spretigt.

Politikerna i KS har tyvärr varken hunnit med kultur- och fritidsfrågorna eller samhällsbyggnadsfrågorna tillräckligt noggrant, vilket vi i C har påtalat vid upprepade tillfällen.

Tjänstemännen har inte haft och har inte för närvarande det politiska stöd som krävs för denna typen av frågor som i mycket stor utsträckning berör våra medborgare.

Har mycket stort behov

Den senaste frågan i en rad av frågor som vi i Centerpartiet inte är nöjda med är hur KS hanterar kommunens behov av rättvis fördelning av upprustning och underhåll.

Idrottshallen är i mycket stort behov av golvbyte och byte av mellanvägg. Arena Ceos är nu äntligen en färdig arena som kostat många miljoner bara senaste året då gummikulor från konstgräset måste samlas in, läktare måste färdigställas och bevattning måste ordnas.

Ishallen är också i stort behov av upprustning och fler omklädningsrum. Flickor/damer som spelar i pojklag/ herrlag får i dag dela omklädningsrum med personal/domare, enligt uppgift, och det är inte ok ur ett jämställdhetsperspektiv.

Borde prioriteras nu

Motionen om renovering av Idrottshallen vill M och S nu avslå i avvaktan på en utredning av kommunens större anläggningars behov. Ska Arena Ceos ingå i den utredningen? Vilka anläggningar i kransorterna ska ingå?

Jag anser att Idrottshallen borde prioriteras nu liksom behovet av ny innebandysarg så att poolspel kan spelas på liten plan, vilket ett nytt regelverk kräver. Det har redan varit alldeles för många turer i frågan om Idrottshallens behov av ombyggnation.

För bara några år sedan projekterades exempelvis en ny hall i anslutning till Idrottshallen men den satsningen uteblev.

Saknats politiskt stöd

Kultur- och fritidsfrågorna måste få en mycket mer professionell hantering än vad som varit under innevarande mandatperiod. Tjänstemännen utför ett mycket bra arbete MEN det har saknats politiskt stöd i dessa frågor.

Det måste vi alla ta ett stort ansvar för när den nya politiska organisationen ska formas inför nästa mandatperiod. Om lite drygt ett år är det val och den organisationsberedning som nu arbetar för fullt ska snart leverera ett förslag till Kommunfullmäktige.

Jag förväntar mig att beredningen funderar och analyserar kultur- och fritidsfrågornas politiska hemvist.

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Fråga

Håller du med?

Ja
Nej
Rösta Se resultat

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt