Annons:

DEBATT: Skolans problem beror på bristande planering

Vänsterpartisterna Lars Johansson och Jacob Kant skriver att skolans problem beror på bristande planering.

DEBATT: Skolans problem beror på bristande planering

"Vänsterpartiet ser med förfärelse på den i dagarna rapporterade utvecklingen av skolsituationen i Vimmerby", skriver Lars Johansson och Jacob Kant på DV Debatt. Läs hela artikeln här nedan.

Annons:

I Vänsterpartiet ser vi, precis som stora delar av allmänheten, med förfärelse på den i dagarna rapporterade utvecklingen av skolsituationen i Vimmerby. Vi läser om budgetunderskottet i Barn- och Utbildningsnämnden, vi ser missnöjet med byggnationen i Skyttehagen och vi oroar oss över nedskärningarna på högstadiet.

Vi frågar oss hur vi har hamnat här och hur vi ska kunna få någon ordning på den här röran? Inledningsvis så har nu Barn- och utbildningsförvaltningen begärt ett extra tillskott till sin budget. Detta kommer Vänsterpartiet stödja. Vi såg dessa behov redan inför budget 2018, och hade därför ett betydligt högre anslag till grundskolan än de andra partierna. Frågan blir självklart om andra politker inte förstod att behoven finns, eller om de fullt medvetet röstade för nedskärningar i skolan?  

Att en nämnd begär extra medel fyra månader in på året måste vara ett tecken på att budgetarbetet har brustit. Vidare måste vi, partiöverskridande, enas om en gemensam grundsyn för hur vi ska förvalta och utveckla de resurser som vi har i den kommunala skolan. Forskning visar tydligt att stöd i de tidigare åldrarna är den absolut viktigaste insatsen för måluppfyllelse genom hela skolgången. Här anser vi att Vimmerby ligger på efterkälken både vad gäller personaltäthet i förskolan och extra stöd i grundskolan.

Vi som arbetar i, eller brinner för, våra skolor ser att tidiga insatser skulle avhjälpa mycket av de problem som vi möter både på högstadium och gymnasium.

Den kanske främsta brännpunkten för skolornas framtid är de investeringar vi måste göra i verksamheten framöver. Majoriteten har beslutat att förlägga de nya förskoleavdelningarna i Skyttehagen. Där håller vi inte med, men det är de som har makten att ta det beslutet. Och frågan är om de har avsatt tillräckligt med pengar i investeringsbudgeten till detta? När Lunden, kommunens nyaste förskola, byggdes kostade det betydligt mer per avdelning än vad man nu budgeterar för. Den gången fick inte verksamheten tillskott för att täcka ökade lokalkostnader – hur blir det denna gång? 

Sedan har majoriteten planer på att bygga en ny högstadieskola, och det är bra tankar. Men hur mycket ska vi då lägga på våra befintliga högstadier nu, när och om det kommer stå en helt ny skola färdig inom ett antal år? Bristen på långsiktig planering och styrning av kommunen visar sig om och om igen.

Frågorna hopar sig som ni märker men var säkra på att Vänsterpartiet under detta valår kommer ha en ekonomiskt sund och hållbar utveckling av skolorna i kommunen som en av sina käraste hjärtefrågor.

Det är så vi bygger ett Vimmerby från grunden. 

Jacob Kant (V)

Lars Johansson (V)

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt