Annons:

V: De som ska utföra arbetet verkar glömmas bort

Vänsterpartiets Lars Johansson vill se mer resurser till förskolan. Foto: Simon Henriksson

V: De som ska utföra arbetet verkar glömmas bort

Vänsterpartiet tar återigen ställning för bättre arbetsvillkor för personal inom förskolan. I en interpellation till BUN:s ordförande Lis-Astrid Andersson (S) undrar Lars Johansson om majoriteten kommer skjuta till tillräckliga medel.

Annons:

I skrivelse efter skrivelse har fackförbunden tagit upp arbetssituationen för medarbetare inom förskolan – och i går kunde DV berätta att sjuktalen för personalgruppen ökat med svindlande 30 procent jämfört med 2015.

Nu tar Vänsterpartiet, som i sitt budgetförslag ville återgå till den tidigare resursfördelningsmodellen (6,3 barn per årsarbetare i stället för dagens 6,9), ett nytt initiativ för personalen.

I en interpellation till BUN:s ordförande Lis-Astrid Andersson uttrycker partiets Lars Johansson oro över situationen.

”Arbetssituationen i förskolorna i Vimmerby kommun har under en lång tid varit mycket pressad, med stora barngrupper och många barn per personal. Trots att detta varit ett känt faktum har den politiska ledningen i flera omgångar valt att ytterligare försämra situationen genom nedskärningar eller att låta bli att skjuta till tillräckliga medel när det blir fler barn i verksamheten”.

Går ut över barnen

Vidare skriver Johansson att arbetssituationen är ”oerhört tuff” och att situationen är långtifrån kommunens mål att vara en attraktiv arbetsgivare. Han skriver också att situationen ”naturligtvis” går ut över barnen samt att medarbetarna ”som vanligt i Vimmerby verkar glömmas bort”. Ett annat problem som Johansson tar upp är att kommunen inte lyckas rekrytera personalen som önskas.

Interpellationen utmynnar i två frågor:

  • Hur ska Barn- och utbildningsnämnden agera för att ge vettiga arbetsförhållanden för personalen inom förskola, och kunna rekrytera den personal som behövs?
  • Kommer den nuvarande majoriteten att skjuta till tillräckligt med resurser till förskoleverksamheten för att kunna bemanna de nyöppnade avdelningarna som planeras? 

Hur Lis-Astrid Andersson ser på situationen för personalen berättar DV senare i dag. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt