Annons:

Centern: S och M vill bygga stor förskola för att lägga ned mindre

Ingela Nilsson Nachtweij (C) är motståndare till en ny stor förskola vid Skyttehagen. Foto: Simon Henriksson

Centern: S och M vill bygga stor förskola för att lägga ned mindre

Tomas Peterson beskriver i en insändare om varför det är lämpligt att bygga en stor förskola i VOK-skogen. (Skyttehagen)
Vi i Centerpartiet vill bemöta de argument som han anger som skäl till byggnation i VOK-skogen.

Annons:

Lyssnar man in personalen så säger de att 10 avdelningar är alldeles för stor förskola för att man ska kunna vinna driftfördelar. Trygga barn ger trygga vuxna och små barn ska helst inte möta alltför många barn och olika vuxna under sin förskoledag. Smittspridningen i en stor gemensam matsal är också en nackdel. 

Vi tror att skälet till att Moderaterna och Socialdemokraterna vill bygga en stor förskola är att snarast kunna stänga andra mindre fullt fungerande enheter. Driftkostnaden för stora nya enheter blir dyr vilket innebär mindre resurser för verksamheten. Det drabbar barnen.

Tagit beslut om väg

Vimmerby kommun äger marken i Nosshult och vill man bygga snabbt är det en mycket bättre plats att bygga på. Kommunens mark intill Kyrkans mark är också en möjlighet.

Nu har man redan börjat projektering av väg inne i området vid VOK-skogen. Socialdemokraterna och Moderaterna beslutade om att påbörja den projekteringen den 10 april i kommunstyrelsen.

Vi deltog inte i det beslutet eftersom vi inte anser att det ska byggas en ”storförskola” i VOK-skogen. Vi tycker också att det är en märklig tågordning att lägga skattepengar på projektering av en väg innan detaljplanen vunnit laga kraft och innan kommunfullmäktige har beslutat om att bygga en förskola i VOK-skogen.

Max sex avdelningar

De 40 miljoner som är avsatta i investeringsbudgeten lär heller inte räcka till mer än sex avdelningar vilket också är vad vi i Centerpartiet maximalt kan sträcka oss till att bygga i tätorten.

Vad gäller inventeringen av barn så kan säkert de befintliga 9 avdelningarna plus de 7 paviljongerna i området säkerställa att barnen i Svinhagen får en förskoleplats. Däremot alla barn i Folkets park, Hällebacka och Nosshult får långt till sin förskola. 

De fina utemiljöerna som Skogsbacken och Lunden har idag riskerar att förstöras om man bygger en 10 avdelningar stor förskola i VOK-skogen. 

Närodlad politik

Med dessa argument vill vi ha en konstruktiv diskussion om att istället bygga sex avdelningar i Nosshult och en mindre enhet vid Vimarskolan som kan fungera både som förskola och utbildningslokaler för lägre åldrar beroende på vad behovet är.

Ett dragspel behövs för att kommunen ska kunna planera sin verksamhet kostnadseffektivt. Ingen stordrift med barn. Det är närodlad politik för oss.  

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet i Vimmerby

Fråga

Håller du med?

Ja
Nej
Rösta Se resultat

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt