Annons:

  • Här kan Centerpartiet tänka sig en ny förskola i stället för VOK

    Centerpartiet, med Ingela Nilsson Nachtweij i spetsen, har två nya förslag på område för förskola i Vimmerby.

  • Här kan Centerpartiet tänka sig en ny förskola i stället för VOK

    Helen Nilsson (S) säger att frågan måste lyftas innan den kan bli aktuell.

Här kan Centerpartiet tänka sig en ny förskola i stället för VOK

Av de 15 nya tomter som kommunstyrelsens arbetsutskott beställt detaljplaneändring av kan Centerpartiet tänka sig två som lämpliga för förskolor. Det skulle kunna ersätta den tilltänkta förskolan i VOK-området.
– Blir det en snabbare och mer framkomlig väg skulle det kunna det, säger Ingela Nilsson Nachtweij (C), oppositionsråd i Vimmerby kommun.

Annons:

Den lila majoriteten och oppositionspartiet Centerpartiet är överens om att gå fram med en detaljplan som innefattar förskola för området Skyttehagen (VOK-skogen). 

Socialdemokraterna och Moderaterna vill att en förskola byggs i området – men nu lyfter Centerpartiet två alternativa tomter där en förskola skulle kunna placeras. 

– Jag är glad att vi fick gehör för att göra detaljplaner för både gruppbostad, skola, förskola och boende. I en framtid ser vi att det skulle kunna bli förskolor, men då kan inte bygga en tio avdelningar stor förskola, utan man kan börja med en och sedan se hur behovet ser ut, säger Ingela Nilsson Nachtweij. 

Av de 15 nya områden som kommunstyrelsens arbetsutskott presenterade förra veckan pekar Centerpartiet ut två som lämpliga för förskolor. Det är Täljstensgatan och Sandstensgatan. 

Kan det gå före en förskola i VOK?

– Vi vet ju inte hur det går med detaljplaneprocessen och därför är det bra att jobba fram flera detaljplaner parallellt med varandra. Det vore inte bra om det försenas, för vi har ett stort behov av förskolor. 

Men skulle det kunna ersätta en planerad förskola vid VOK?

– Det skulle det kunna göra, om det blir en snabbare och mer framkomlig väg i det här. 

Tror du kritiken från medborgarna skulle bli mindre där?

– Det vet jag inget om, så det kan jag inte uttala mig om. Det vi har sagt hela tiden är att vi inte kan bygga för stora förskolor. Vi tror inte på en förskola med tio avdelningar, det är inte närodlad politik för oss. Vi ser hellre att det byggs småskaligt. Lyssnar man på personalen så säger de det också. Risken om man bygger en förskola med tio avdelningar är att om behovet av förskoleplatser minskar, så måste man lägga ned andra mindre förskolor. Det är en konsekvens av att bygga för stort.

"Beror på"

Helen Nilsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att förslaget inte har lyfts i KSAU. 

– Vi har inte haft det uppe och jag kan inte säga något om det förrän hon lyfter frågan. Det är inget som det har pratats om, säger hon. 

Skulle det kunna vara ett alternativ i stället för VOK?

– Det beror på om man kan göra det på samma effektiva sätt som man kan göra det nu. Anledningen till att vi vill bygga där är att få det så bra som möjligt. Inte så billigt som möjligt, men så bra som möjligt. I starten av vår mandatperiod hade vi inte ens pengar till en förskola, men vi måste göra det så bra som möjligt. 

Helen Nilsson menar att man redan har backat i frågan om området vid VOK. 

– Vi har ju gått ut med en detaljplan för förskola, vi har backat från vårt ursprungliga förslag och vi har lyssnat in och tagit del av kritiken, men en förskola i området skulle vara bra för medborgarna. 

"Vet inte hur processerna ser ut"

Nilsson Nachtweij (C) anser att diskussionen om var i tätorten kommunen ska bygga behöver fortsätta. 

– Vi behöver prata mer om vad det är vi ska bygga, hur många avdelnignar och hur det ser ut. Vi vill titta närmare på flera olika platser för en ny förskola, gruppbostad eller vad det nu kan vara. Detaljplanearbetet sätter igång efter sommaren och under den tiden som det tar behöver vi prata mer om vad vi ska bygga och mer exakt var vi ska bygga. Det kan bli överklaganden som försvårar processen, säger oppositionsrådet.

Även om det blir en förskola i VOK, så kan ni se det här som nästa möjliga område för förskola?

– Det är svårt att säga eftersom vi inte vet hur processerna ser ut. Det är viktigt att lyssna in här. 

"Behövs fler i framtiden"

Helen Nilsson (S) säger att frågan ska lyftas. 

– Det behövs fler förskolor i framtiden och vi får ta upp det med tjänstemännen på plansidan. 

Hur ser du på de här områdena som förskolor?

– När vi tittade på det så var det byggnationer för bostäder, men vi blev överens om en bredare detaljplan så att vi får med skola och omsorg också. Det är det vi har gett förslag på och ska ta beslut om. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt