Annons:

Fler unga mår dåligt – lägre ner i åldrarna:

I november gjorde socialförvaltningen i Vimmerby en lex Sarah-anmälan till IVO, i syfte att lyfta svårigheterna till samverkan med psykiatrin. Foto: Arkivbild

Fler unga mår dåligt – lägre ner i åldrarna: "Fungerar inte bra idag"

I november gjorde socialförvaltningen i Vimmerby en lex Sarah-anmälan till IVO, i syfte att lyfta svårigheterna till samverkan med psykiatrin.
– Specifikt gäller det unga vuxna som mår dåligt, en målgrupp som ökar år från år. Det är uppenbart att det inte fungerar bra som det är idag, säger Lena Fossheimer, enhetschef barn och unga placering. 

Annons:

Anmälan gjordes mot bakgrund av att en tonåring från Vimmerby hamnat rejält i kläm mellan regionen och kommunen. Trots att läkaren på BUP ansåg att ungdomen behövde slutenvård och man visste att kommunens resurser var uttömda, skrevs barnet ut. Här kan du läsa mer om det.

– Bristen på samverkan gäller generellt – och det gäller inte bara i vår kommun. Utan jag skulle vilja sträcka mig till att säga att det nog är så över hela riket, säger Lena Fossheimer.

Ett rop på hjälp 

I veckan kontaktades vår tidning av mamman och styvpappan till 17-åriga Kajsa, som egentligen heter någonting annat. Hon har varit självmordsbenägen i tre år, enligt mamman, som inte tycker att dottern får någon hjälp från vare sig socialförvaltningen i Vimmerby eller BUP i Kalmar.

– Det går inte en vecka numera utan att hon åker in på BUP-akuten, sedan hon gjort nya självmordsförsök. Men nästa dag skrivs hon ut igen. Vi går hela tiden och väntar på telefonsamtalet vi inte vill ha, säger mamman som kämpar för att Kajsa ska få hjälp.

Lena Fossheimer får möjlighet att bemöta kritiken, rent generellt då hon inte kan uttala sig i det specifika ärendet.

Vad har socialförvaltningen för ansvar i sådana här fall?

– Socialförvaltningen använder alla resurser man har möjlighet till inom socialtjänstlagen för att bistå unga och barn som mår dåligt. 

– Men, tillägger hon, det finns en yttre gräns för vad vi kan göra när barn och ungdomar mår psykiskt dåligt. Vi är inte skolade i psykiatrisk behandling, utan i förändringsarbete och beteendeförändringar som inte är grundade i psykisk ohälsa.

”Inte rustade för det”

Hon menar att socialförvaltningarna inte är rustade för det, utan att ansvaret ligger på regionen, barn- och ungdomspsykiatrin och även vuxenpsykiatrin.

– Det händer att det är svårt även för vuxna att komma in och få den hjälp som behövs, upplever Lena Fossheimer. Så lex Sarah-anmälan gjordes i syfte att IVO ska granska både socialtjänstens och regionens arbete inom just barn- och ungdomspsykiatrin för det måste ske förbättringar inom samverkan. För det är samverkan vi har att ta till.

Hur många ärenden har ni i snitt, där ni känner att samverkan med psykiatrin inte fungerar?

– Det är svårt att göra en snittbedömning, men jag kan säga att målgruppen ökar från år till år. Och det blir yngre och yngre människor som mår dåligt på grund av psykisk ohälsa där det blir svårt för oss att hjälpa till på egen hand. Det måste vara flera aktörer som bistår gruppen.

Är det vanligare idag att ni behöver samverka med regionen kring den här gruppen människor?

– Ja, det är vanligare på grund av att psykisk ohälsa har blivit vanligare och lägre ner i åldrarna, och att det yttrar sig på andra sätt.

Vad kan socialförvaltningen bistå med?

– Vi kan bevilja öppenvård i form av stödinsatser och kontaktpersoner, men som jag sa vår personal är inte främst utbildade i psykiatri. Bedömer den utredande socialsekreteraren att det finns ett behov av att komma i väg på behandlingshem, då har vi det att ta till. Men i dag finns det inga hem renodlade för psykiatriska diagnoser, utan det är regionen och psykiatrin som är experter.

Har du hört talas om att en person nekas vård på HVB-hem för att man är ”för dålig”, med motiveringen att det inte går att garantera personens säkerhet?

– Det kan hända att HVB-hemmet, som har andra individer placerade där, kan vilja att man är inlagd via psykiatrin en tid, om det är det som behövs för att man ska stabiliseras i sitt mående innan man påbörjar sin behandling på ett HVB. Det är av hänsyn till deras verksamhet och förutsättningen att kunna bedriva behandling. För om någon mår jätte, jättedåligt är det svårt för personen att ta till sig en behandling.

Kompletterande uppgifter

 Det är stora och svåra frågor, understryker Lena Fossheimer.

– Och i mitten står ungdomarna som inte mår bra, tillägger hon.

IVO, avdelning sydöst, mottog lex Sarah-anmälan från socialförvaltningen i Vimmerby den 21 november förra året. ”Socialnämnden behöver fortsätta försöka få till ett fungerande samarbete med BUP, öka förståelse för varandras arbete och olika ansvarsområden”, står att läsa.

– När kommunens möjligheter är uttömda måste någon annan ta vid, sa Lars Sandberg, socialnämndens ordförande till vår tidning.

Anna Kindström var den som gjorde anmälan i rollen som kvalitetssamordnare.

– Det som hänt sedan dess är att IVO kontaktat socialförvaltningen och bett om kompletterande uppgifter, säger hon.

 

Här kan du läsa: Kajsa försöker ta sitt liv varje vecka – "Får inte den hjälp hon behöver"

Här kan du läsa: Överläkarens svar på kritiken: "Känner oss ganska säkra med våra bedömningar"

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt