Annons:

Snart tar kommunen över ansvaret för hushållens förpackningsavfall

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Snart tar kommunen över ansvaret för hushållens förpackningsavfall

Alla hushåll ska ha insamling av avfall och förpackningar inom några år. Den 1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall.
– Vi kommer få jobba med det här under en tid, säger Daniel Johansson, renhållningschef på VEMAB.

Annons:

2017 infördes systemet med fastighetsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar via ett fyrfackssystem. Resan fortsätter och under 2024 kommer villor och fritidshus som inte har det i dagsläget att automatiskt få det här systemet.

Främst berörs flerfamiljsfastigheter som hyreshus och bostadsrätter. Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha insamling av mat- och restavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall fastighetsnära. 

Den som påverkas av det här kommer få information av kommunen när bytet sker. För den som bor i en lägenhet i dag kan det alltså dröja några år innan förändringarna slår igenom. Senast 31 december 2026 ska fastighetsägaren införa systemet. 

– Det här ligger på den privata marknaden i dag och vi har ingen kontroll över det. Däremot jobbar vi nära med Vimarhem redan i dag. Vi ska få till ett bra system till 1 januari 2027. Det är det som är kravet för när det ska vara helt infört och vi kommer jobba med lösningar tills vi är där. En del har redan gått före och är på gång helt eller delvis i alla fall, säger Daniel Johansson, renhållningschef på VEMAB. 

När tror du att det kan vara infört hela vägen?

– Det är svårt att säga, men vi ska klara det tills dess att kravet är infört. Att vi har gjort resan med villor och fritidshus underlättar.

Följderna oklara

Redan i januari nästa år tar kommunen nämligen över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall. Det är ett ansvar som i nuläget ligger på Förpackningsinsamlingen AB. Det innebär att det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB tar över ansvaret för de tio återvinningsstationerna runt om i kommunen.

VEMAB ska alltså tömma de olika containrarna och föra iväg avfallet till återvinning. Vilka följder det får för VEMAB är ännu okänt.

– Vi arbetar med det här nu under hösten och förbereder oss. Det finns en hel del att titta på och vi kommer få jobba med det här nu framåt, säger Daniel Johansson, renhållningschef på VEMAB. 

Hur stort behovet av de olika återvinningsstationerna kommer vara 2027 när det som kallas för fastighetsnära insamling helt införts är också oklart.

– Det är något vi kommer få utvärdera, säger Daniel Johansson.

Hur kommuninvånarnas taxa påverkas av det här är inte heller glasklart ännu. 

– Vi hanterar taxan nu under hösten. 

Förpackningar kommer även fortsätningsvis omfattas av producentansvar och förpackningsavgifter som tas ut i affären ska vara med och finansiera både insamling och återvinning av förpackningarna. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt