Annons:

Här är förslaget – så ändras renhållningstaxan 2024

Så föreslås renhållningstaxan att ändras 2024. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Här är förslaget – så ändras renhållningstaxan 2024

Fullmäktige har sista ordet. Men nu har Vimmerby Energi- och Miljö AB tagit fram ett förslag för renhållningstaxan 2024. Det blir både höjda och sänkta taxor.
– Den stora förändringen är att vi får ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll, säger renhållningschefen Daniel Johansson.

Annons:

Den 1 januari får kommunerna formellt ansvar för att samla in förpackningar från hushåll. Tidigare låg detta ansvar hos producenterna genom bolaget FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). 

Men senast den 31 december 2026 ska alla hushåll och verksamheter som har samlokaliserad hämtning med hushåll ha fastighetsnära insamling av förpackningar. 

– Den stora förändringen 2024 är att vi får det här ansvaret. Vi får ekonomisk kompensation för det från producenterna. Vid utgången av 2026 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpackningar och det planerar vi för fullt för tillsammans med både Hultsfred och Högsby. Kärl och liknande är beställda och under 2024 kommer vi genomföra projektet hos villor och fritidshus, säger renhållningschefen Daniel Johansson.

Höjs och sänks

Det här påverkar också renhållningstaxan inför 2024. Totalt sett föreslår VEMAB att avgifterna i taxan ska sänkas med 2,2 miljoner kronor nästa år. För en typlägenhet innebär förslaget att sortering och fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall blir cirka 250 kronor billigare per lägenhet och år jämfört med insamling av bara restavfall.

– Eftersom vi får ekonomisk kompensation har vi möjlighet att föreslå sänkning för taxan vad gäller insamling av förpackningar. Samtidigt skapar vi också ekonomiska incitament för den fastighetsnära insamlingen. 

Det gör att den traditionella hämtningen av restavfall föreslås höjas i den här taxan.

– Vi sänker inte generellt sett alla taxor. Både röda och gula abonnemang höjs nästa år. Eftersom det blir lagkrav på fastighetsnära hushåll så kommer de här abonnemangen helt försvinna för villor och fritidshus under 2024. Det är ett lagkrav helt enkelt och alla får då gröna abonnemang. 

Sänks med 17 procent

Exempelvis höjs det vanligaste röda abonnemanget hos villor från 4 863 kronor till 5 125 kronor. Men 2025 finns varken det eller det gula abonnemanget kvar. 

Samtidigt sänks taxan för det gröna abonnemanget med 17 procent. Sänkningen ligger på 525 kronor och det nya priset blir 2 763 kronor. Det gröna abonnemanget är redan nu det klart vanligaste. 

– Vi vill skapa incitament för att välja den, men eftersom de röda och gula försvinner och vi får ekonomisk kompensation, så avspeglar det sig självklart i avgifterna. Syftet med taxan generellt sett är att skapa incitament mot mer fastighetsnära sortering. Vi kommer också utvärdera taxan löpande under nästa år för att se om den ger tänkt miljöstyrning och kostnadstäckning.

VEMAB bedömer att ersättningen från producenterna för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll och för driften av återvinningsstationerna blir cirka 8,5 miljoner kronor för 2024.

Fullmäktige ska framöver ta ställning till förslaget från VEMAB.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt