Annons:

Här är räddningstjänstens statistik för 2023

Räddnings- och säkerhetschef Peter Helge berättade om räddningstjänstens 2023. Foto: Arkivbild

Här är räddningstjänstens statistik för 2023

Totalt hanterade räddningstjänsten i Vimmerby kommun 390 händelser under 2023. Det var fler än både 2022 och 2021. 131 av dessa 390 var prio ett-händelser. 

Annons:

Det framgick av den presentation som räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge hade för fullmäktiges ledamöter i måndags. Han kunde då berätta att räddningstjänsten hanterade 390 händelser under det gångna året. 

Det var 17 fler än 2022 och 85 fler än 2021. 

– Det kan gå upp och ned lite, men det är där någonstans det ligger i en kommun som Vimmerby, säger Peter Helge. 

Tittar man på prio ett-händelser, som innefattar brand i byggnad, brand i terräng, övrig brand, trafikolycka, SAMS/Hjärtstoppslarm, suicid, utsläpp farligt ämne och drunkning, var det sammanlagt 131 händelser under 2023. År 2021 var det 120 händelser och 2022 var det 138 händelser. 

– 2023 inträffade det flera allvarliga olyckor i kommunen, bland annat arbetsplatsolyckor och trafikolyckor med dödsfall och allvarliga personskador. 

Ingen drunkning på två år

Brand i byggnad låg ungefär på samma nivå som tidigare. Brand i terräng har minskat ordentligt sedan 2021 medan trafikolyckorna var fler i kommunen. 2021 var det 35 och förra året 49. Hjärtstoppslarm har ökat från 22 till 35 medan suicid ligger på ungefär samma nivå som 2022. 

Endast ett utsläpp av farligt ämne var det 2023 och kommunen har inte haft någon drunkning på två år. 

– 131 prio ett-händelser visar att det går att planera räddningstjänst efter statistik. Det ligger på ungefär samma nivåer varje år, säger Peter Helge. 

Småhändelser kommer öka

Under 2023 fick man åka på 103 automatiska brandlarm och var behjälplig med lyfthjälp för socialförvaltningen vid 17 tillfällen. 

– Det finns ingen beredskap för det, så räddningstjänsten har blivit en del i det. Det är ett rent serviceuppdrag och våra deltidsbrandman har andra jobb och uppgifter. 

Ärenden för tjänsteman i beredskap har ökat kraftigt.

– Det handlar till stor del om vädervarningar som man hanterar. 

Dessutom har man hjälpt andra kommuner med larm vid 22 tillfällen. Det beror på dynamisk resurshantering, DRH, som gör att närmaste resurs, oavsett kommun, larmas. 

– Det har ökat lite. Det vi ser är att småhändelser kommer öka framöver medan vi är mer och mer förskonade från de här större olyckorna. 

Höll sin budget

Totalt lade räddningstjänsten 2 397 timmar på insatser under 2023. Det motsvarar nästan 100 dygn på ett helt år. Men det var drygt 600 timmar färre än 2022, då det låg på 3 061 timmar. 2021 var det 2 156 timmar. 

– 2022 var det betydligt mer skogsbränder, vilket är en förklaring till det. 

Totalt tog man in insatser från andra kommuner på 300 timmar och samtidigt sålde man insatser för cirka 200 timmar under förra året. Budgeten låg på cirka 25 miljoner kronor och den lyckades man hålla. 

– Vi visar svarta siffror med plus 120 000 kronor. Det visar att det är en bra budget, där det finns viss marginal, men där vi ligger rätt. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt