Annons:

  • Nytt arbetssätt har gett effekt – eleverna får bättre stöd

    Dante Johansson och Ville Vigren är två av eleverna som gillar AL-skolans satsning på Studieboden. Foto: Jakob Karlsson

  • Nytt arbetssätt har gett effekt – eleverna får bättre stöd

    Jenny Frid, Sofie Lundkvist och Josephine Svensson trivs med det nya arbetssättet och ser stor skillnad. Foto: Jakob Karlsson

Nytt arbetssätt har gett effekt – eleverna får bättre stöd

För ett år sedan skapades Studieboden på AL-skolans högstadium – ett rum för elever med behov av anpassad undervisning. Personalen märker en tydlig positiv effekt.
– Vi tappar ingen elev och får ett helhetsgrepp. Allt blir mer koncentrerat och skräddarsytt, säger specialpedagogen Sofie Lundkvist.

Annons:

Allt började egentligen före pandemin – med ett studiebesök i Jönköping. Specialpedagogen Sofie Lundkvist blev inspirerad av arbetssättet.

– De hade skapat något som de kallade ett resurscentrum och nått 100 procent måluppfyllelse och hade ett fåtal elever med problematisk skolfrånvaro. Vi blev sålda av den idén och då startade vi något liknande på låg- och mellanstadiet på Vimarskolan där jag jobbade då. Sedan har jag jobbat här på AL i tre år nu och för ett år sedan kunde vi göra en liknande satsning här.

”Här är det ett lugnt klimat"

Ett stort klassrum och ett mindre grupprum har gjorts om och används numera helt och hållet till undervisning för elever i behov av anpassningar av något slag. Några elever har all sin undervisning här medan några elever är här vissa stunder i veckan. I Studieboden arbetar speciallärare, specialpedagog och resurser. Vid vissa tillfällen kommer även elevernas undervisande lärare hit och träffar eleverna.  

– En del elever är i behov av att ha en annan lärmiljö och kan ha svårt att arbeta enskilt i en grupp med 25 elever. Idag är det fler elever som tycker att det är tufft att vara i helklassformat. Här är det ett lugnt klimat och vi kan ha flera olika undervisningsgrupper samtidigt. Eleverna kan vara med på genomgången i sin ordinarie klass, men sedan kommer man hit när man ska arbeta själv.

”Allt är förutbestämt”

Planeringen är noggrann och ofta finns ett rektorsbeslut om anpassad undervisning som grund. Några elever har det som en extra anpassning medan andra har det som insats i sitt åtgärdsprogram.

– Man går inte hit hux flux utan allt är förutbestämt. Vi har en jättetajt dialog med undervisande lärare och vet exakt vad eleverna ska jobba med. Det kan vara alltifrån en till fem elever som kommer till oss från en klass och vi har skapat mindre miljöer i rummet för att kunna skärma av och det är bemannat hela dagarna.

Ville Vigren är en av eleverna som får undervisning i Studieboden.

– Det är ett väldigt bra koncept, det är skönt att vara här och man får lugn och ro. För mig hjälper det ganska mycket med studierna. Jag jobbar bättre när jag kommer hit och det blir en stor skillnad, säger han.

”Kan jobba mer fokuserat”

Pedagogerna ser tydliga effekter efter ett år. Antalet elever med problematisk skolfrånvaro har minskat och man får ett bättre helhetsgrepp runt eleverna.

– Det vinnande i det här är att vi fått tillbaka elever som varit mycket hemma och vi tror att det här är en bidragande orsak. Allt är behovsstyrt och vi samverkar mer runt eleverna.

– Vi kan jobba mer fokuserat med eleverna här. Ute i klassrummet så blir det alltid en del frågor från andra och då tappar man tråden med den elev man faktiskt jobbar med. Det är en stor fördel tycker jag, säger Jenny Frid som arbetar som speciallärare.

Josephine Svensson är rektor på skolan.

– Innan var resurserna mycket mer utspridda, nu får vi en bättre överblick och bättre möjlighet till stöd. Det blir också mycket mer kostnadseffektivt. Det kan vara svårt att nå elevens behov när vi bara har antingen det ena eller det andra, nu kan vi synka med behoven hos eleverna mycket bättre. Vi får ett bättre grepp om resursbehovet. Eleverna får mycket bättre förutsättningar för att hålla koncentrationen och tryggheten så det känns superbra. Jag upplever också att Studieboden mer är en del av verksamheten och inte en egen verksamhet, säger hon.

”Frånvaron har ökat enormt"

Svensson ser att behoven av anpassad undervisning ökat markant under en tioårsperiod.

– Vi ser ett extremt behov att jobba såhär för att nå en god måluppfyllelse. Målet är att kunna fortsätta, men vi ser också ett behov av att utöka och att behoven av anpassad undervisning ökar. Det är fler elever som behöver det av olika anledningar. Fler elever har svårare att anpassa sig till omgivningen och det handlar om att hitta en miljö där man känner att man blir sedd och får den hjälp man behöver. En jättestor faktor är läsandet hos individer har minskat, övertid har ju det minskat väldigt mycket. Vilket har lett till att eleverna får det svårare i undervisningen.

Enstaka elever har enbart digital undervisning och Svensson oroas över elevernas frånvaro.

– Frånvaron generellt har ökat enormt i skolan. Allt från en liten frånvaro och till en stor frånvaro. Det är ganska mycket på bredden skulle jag säga. Vi kan ha många elever som ligger på 20-30 procent i frånvaro och då missar man jättemycket. Det roliga är att vi har kunnat dra tillbaka elever till skolan med hjälp av Studieboden och det är jättepositivt. Vi har dock en del elever som vi enbart undervisar digitalt, det ska vi ju säga. Vi är ju skyldiga att undervisa även om det är en elev på avstånd. Det är en utmaning och vi lyckas ganska bra med det. Idag finns det ingen elev som vi inte har kontakt med och så kunde det vara innan vi hade Studieboden.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt