Annons:

Kommunalt bolag tog annat kommunalt bolag till nämnd efter chockhöjningen

Det kommunala bolaget Vimarhem, med Magnus Danlid som ordförande, tog VEMAB, där Peter Fjällgård är motsvarande, till fjärrvärmenämnden. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

Kommunalt bolag tog annat kommunalt bolag till nämnd efter chockhöjningen

Det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB höjde fjärrvärmepriset med 40 procent för Vimarhem. Det fick det kommunala bostadsbolaget att gå till fjärrvärmenämnden och Energimarknadsinspektionen. Men när ett svar kan komma verkar högst oklart.
– Det är inte viktigt att det går fort, säger Magnus Danlid (C), ordförande i Vimarhem.

Annons:

Det var i början av december förra året som vår tidning kunde avslöja att VEMAB tänkte höja fjärrvärmepriset med hela 40 procent för Vimarhem. 

De två kommunala bolagen var allt annat än överens och Vimarhem meddelade i början av januari att man skulle gå till fjärrvärmenämnden och Energimarknadsinspektionen. 

Nämnden är en självständig enhet inom energimyndigheten, men inte en egen myndighet. Snart ett halvår har gått sedan Vimarhem tog VEMAB till nämnden, men ännu har ingen hört något om ett eventuellt utfall. 

Fjärrvärmenämnden är överhopade med ärenden.

"Antalet ärenden har ökat kraftigt de senaste åren. 2022 kom det in 230 ansökningar och 2023 var det 909 ansökningar. Fram till i början på maj hade det i år kommit in drygt 80 ansökningar, men vi räknar med att det totala antalet i vart fall inte blir färre än förra året. Den kraftiga ökningen har utgjort en stor utmaning för nämnden, som inte är dimensionerad för att hantera ett så stort antal ärenden", skriver ordförande Thomas Lindstam i ett mejlsvar till oss.

Inga specifika svar om Vimmerby

Våra specifika frågor om situationen i Vimmerby besvarar han inte.

"Ärendena handläggs i den ordning ansökningarna kommer in. Handläggningstiden varierar och beror bland annat på hur många ansökningar som kommer samtidigt, om det behöver göras kompletteringar med mera. Det går därför inte att säga när ett visst ärende kommer att avgöras. Vår ambition är självklart att alla ärenden ska handläggas så skyndsamt som möjligt", skriver Thomas Lindstam.

Svaret på varför nämnden fått så mycket att göra är rätt uppenbar.

"När det gäller utvecklingen kan det nog antas att de relativt kraftiga prisökningar på fjärrvärme som genomförts under senare år är en starkt bidragande orsak till det ökade antalet ansökningar om medling till nämnden. Samtidigt så är det inte nämndens uppgift att pröva skäligheten i priset för fjärrvärme. En ansökan om medling ska endast bifallas om nämnden bedömer att en sådan kan leda till en överenskommelse mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden", skriver Thomas Lindstam.

Om ansökningen i det här fallet blivit bifallen får vi inget svar på. 

"Bara att finna sig"

Peter Fjällgård (V), ordförande i VEMAB, har tidigare sagt att han inte är särskilt orolig. 

– Säker kan jag inte vara, men det är proportionerligt sett till kostnadsökningarna. Vi har runt 100 procents ökning av kostnaderna. Det här är ett tekniskt system och man kan gå dit om man vill skjuta sina kostnader också. Då träder inte prishöjningen i kraft direkt och det finns ingen retroaktivtet i det. Det är bara synd att två kommunala bolag inte kan komma överens kan jag känna spontant, säger Fjällgård. 

Magnus Danlid (C) säger att Vimarhem inte hört något från nämnden. 

– Vi vet inte hur djupt de handlägger det här och vi har hört att det är väldigt många som har skickat in. Är det väldigt många som har skickat in, så får man ha viss förståelse för att det tar tid. Det är också viktigare att vänta på ett utslag som är rimligt än att det ska gå snabbt. Det är bara att finna sig i det. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt