Annons:

Allt fler unga väljer bort alkohol: ”Jobbat med föräldrainriktade insatser”

I den senaste drogvaneundersökningen i årskurs 8 på Vimmerbyskolorna visar det sig att allt fler unga väljer bort alkohol och rökning. Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Allt fler unga väljer bort alkohol: ”Jobbat med föräldrainriktade insatser”

Det har skett en stor förändring när det kommer till åttondeklassarnas inställning till alkohol och rökning på bara några år.
En förklaring är att föräldrarna har blivit mer restriktiva, vilket har lett till att ungdomarna dricker mindre.

Annons:

Drogvaneundersökningen för i år var den sjunde sedan år 2006 som gjordes i årskurs 8 på högstadiet i Vimmerby. Undersökningen görs vartannat år i årskurs 8 och vartannat år under andra året på Vimmerby gymnasium. 

Syftet med undersökningen är att få en säkrare bild av droganvändandet bland kommunens ungdomar, något som sedan kan användas som underlag till framtida drogförebyggande insatser och för att utvärdera tidigare insatser.

–  Vi ställer masa frågor till ungdomarna, som handlar om tobak, alkohol och narkotika. Vi gör undersökningarna för att få en fingervisning om hur det ser ut bland våra ungdomar och då blir det lättare att se vad vi ska lägga insatser på, säger Anja Persson, ungdomspedagog och ANDT-samordnare på Vimmerby kommun. 

95 procent av åttorna deltog

I årets undersökning deltog sammanlagt 177 ungdomar och under perioden då enkäten genomfördes gick det 186 elever i årskurs 8, vilket gav en svarsfrekvens på 95 procent. 

Enligt Persson ser det generellt sett väldigt bra ut i Vimmerby inom ANDT-området, som står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

– Det ser positivt ut. Allt fler ungdomar väljer bort alkohol och rökning. Det blir en liten ökning på gymnasiet men även den har sjunkit om man kollar på gymnasiet, säger Anja Persson. 

"Hälsotrender påverkar"

När man kollar på ungdomarnas alkoholvanor har det skett en stor förändring under de senaste åtta åren. 
2010 var det 54 procent av eleverna i årskurs 8 som hade druckit alkohol under det senaste halvåret och vid 2018 års undersökning låg siffran på 25 procent. 

– Det är bra siffror som har skett på bara åtta år och det är en generell bild och trend som vi ser i hela landet, säger Persson. 

Vad beror det på?

– En förklaring är att föräldrar har blivit mer restriktiva när det kommer till alkohol och i takt med det har ungdomarna druckit mindre. Vi kan se att kurvorna följer varandra. Vi har satsat på att gå ut med information till föräldrar och jobbat med föräldrainriktade insatser. Ungdomarna har också bättre och större medvetenhet och hälsotrender påverkar, säger hon och lägger till:

– Det finns ett större användande av datorer än vad det var förr. Många ungdomar sitter hemma och spelar än att dricka alkohol.

På frågan om ungdomen får dricka alkohol för sina föräldrar har det också skett en stadig minskning. 

Rökningen minskar bland unga

En stadig minskning ses det också när det kommer till ungdomarnas rökvanor sedan 2010. För åtta år sedan var det 21 procent av åttondeklassarna som sa att de röker och 2018 är det tolv procent. 

– Det har inte varit en lika stor drastisk minskning som alkoholen men å andra sidan har inte procentantalet varit så högt. 

Faktum är att både tobaks- och alkoholkonsumtionen har ökat en aning sedan 2016, ett år då Vimmerby kommuns åttondeklassare hade väldigt låga siffror. Trots den lilla ökningen under 2018 bibehåller kommunen generellt låga siffror i årskurs 8.  

Fler använder e-cigaretter

Det som oroar Anja Persson är ökningen av e-cigaretter bland åttondeklassarna. E-cigaretter, som inte innehåller tobak men ofta nikotin, kan påverka hälsan negativt. 

– E-cigaretter är något som marknadsförs som ett sätt för människor att sluta röka men här har det varit en inkörsport till att börja röka vanliga cigaretter då det uppmuntrar rökningsbeteendet, säger hon. 

2014 var det tre procent av åttondeklassarna som sa att de rökt en e-cigarett en gång och sju procent vid flera tillfällen. Kurvan går stadigt uppåt och det är tio procent som rökt en e-cigarett en gång och 20 procent flera gånger. 

– Det är något som vi måste lägga fokus på och informera om så fler blir medvetna om skaderiskerna. Jag tror inte att folk i allmänhet vet hur farligt det är. Har man som förälder inte rätt fakta så vet man inte om man ska tillåta det eller inte. 

"Ser en fingervisning"

Det är svårt att säga om det är en trend eller inte då tiden är knapp.

– Vi måste ha flera år på oss för att avgöra om det är på väg uppåt egentligen. Det är få individer som svarar på enkäten och enskilda personers svar kan vara avgörande i procent. Vi ser i alla fall en fingervisning och behöver gå ut med mer information.

Precis som i tidigare undersökningar har användningen av narkotika legat på låg procent och det är endast två procent som någon gång brukat narkotika.

"Fokus på skrämselpropaganda"

På det stora hela är Anja Persson nöjd med resultatet i årets drogvaneundersökning. 

– Vi har haft några generationer nu som inte har druckit särskilt mycket alkohol så det har varit bra ungdomar. Under 2000-talet har fokus flyttats från insatser mot ungdomar till föräldrarna. Vi har satsat på det förebyggande arbetet på olika plan, något som har gett resultat. Under lång tid har det varit fokus på skrämselpropaganda och visst kan det säkert få en del att avstå alkohol men mycket handlar också om normer och grupptryck.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt