Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Förvaltningschefen Birgitha Sahlin meddelar att kommunen kommer att satsa extra pengar på att höja lärarnas löner i år. Foto: Vimmerby kommun

”Vi kommer att satsa på att höja lärarlönerna”

Vimmerby har färre lärare med legitimation än snittet i både riket och i länet. I år ska lärare lockas av Vimmerby med höjda löner. – Det är ett sätt att både få behålla lärare och få ett bättre läge vid nyrekryteringar, säger förvaltningschefen Birgitha Sahlin.

Annons:

I går skrev Dagens Vimmerby om Skolverkets statistik över andelen legitimerade lärare i skolorna i Vimmerby. I grundskolan har 72 procent av lärarna legitimation och undervisar i minst ett ämne som man har behörighet i.

Snittet i riket ligger på 72 procent och snittet i länet på 81.

– Det är egentligen självklart att alla vill ha utbildade pedagoger med legitimation i de ämnen de undervisar i. Så är tyvärr inte fallet, och det är ett bekymmer som Vimmerby delar med hela landet. En godkänd andel är självklart så nära hundra procent som möjligt, något annat går inte att säga, säger förvaltningschefen Birgitha Sahlin.

”Ligger för långt ifrån”

Störst brist i Vimmerby kommun är det på högstadierna. På AL:s högstadium är 63,6 legitimerade – och på Vimarskolan ser det ännu sämre ut. Där är bara 46,4 legitimerade.

– Det finns generellt en brist på högstadielärare. Där kan det delvis bero på att det under en längre tid inte har utbildats särskilt många 7-9-lärare i Sverige. Dessutom har många lärare lämnat yrket, och det har varit stora pensionsavgångar.

Den geografiska positionen är en av orsakerna till att Vimmerby ligger sämre till än läns- och rikssnittet.

– För Vimmerbys del är ett av problemen att ”vi ligger för långt från lärosätena”. Det har visat sig att kommunerna runt universiteten och högskolorna har lättare att rekrytera än vad vi i som ligger en bit ifrån. Ett led i vårt sätt att rekrytera är att vi gärna tar emot lärarstudenter när de ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vi har avtal med både Linnéuniversitetet och Linköpings universitet.

Höjer lönerna

Campus Småland arbetar aktivt med att få högskolorna att förlägga lärarutbildningar till Vimmerby.

– Det är en av de stora frågorna inom Campus i Småland, där vi blir en hyfsat stor aktör tillsammans. Men högskolorna är inte så pigga på det, utan vill gärna ha utbildningarna på plats hos sig själva. Men vi kämpar på!

En annan konkret åtgärd är att höja lönerna. Sahlin vill inte avslöja hur mycket extra pengar som satsar på lärarna i årets lönerevision.

– Vimmerby kommun kommer i år att satsa på att höja lärarlönerna mer än vad andra kategorier får. Det är ett sätt att både få behålla lärare och få ett bättre läge vid nyrekryteringar.

”En stor del”

Klart är att det har blivit mycket svårare att rekrytera lärare jämfört med för cirka tio år sedan. 

– Det är svårare att rekrytera lärare nu och det är allra svårast att rekrytera till de mindre ytterskolorna. Rektorerna i grundskolan håller på att tillsammans gå igenom vilka tjänster som behöver annonseras inför nästa läsår. Då annonseras alla tjänster som inte är besatta med legitimerade lärare. Det troliga är dock att en stor del av dem kommer att innehas av obehöriga lärare när höstterminen 2016 startar.

Annons:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

3 kommentarer

Mange 2016-03-18 11:29:05

Det kanske inte bara beror på lönen. Det finns chefer o rektorer ochså, har skrivits om missförhållanden tidigare.

Gulligt? 2016-03-18 14:44:35

Så förvånande att höra en förvaltningschef förklara att problemen med Vimmerbys lärarbrist beror på allt annat än sig själv... Och sist men inte minst komma med slutklämmen "det är allra svårast att rekrytera till de mindre ytterskolorna", fast än att statistiken inte alls visar så.

My Little 2016-03-19 10:56:51

Lön och arbetsbelastning är generellt sett anledningen, inget nytt och inget som är enskilt ett problem i Vimmerby kommun. Några artiklar som belyser en del av problemet, hämtade utanför Vimmerby kommun: http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/02/sverige-star-infor-en-stor-lararbrist/ http://www.di.se/artiklar/2016/3/13/lararbrist-driver-upp-lonerna/ http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2932366-stor-lararbrist-slar-hart-mot-forortsskolor Vilken statistik hänvisar du till "Gulligt?" Kollar man runt lite så verkar det vara en trend att kommuner som är små och har landsbygd har svårare att rekrytera lärare till sina skolor än det är till städer.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion