Annons:

Färre skolor att välja på – men tydligare information

Brännebro skola ingår inte i skolvalet nästa år – men skolvalet ska bli tydligare. Foto: Vimmerby kommun

Färre skolor att välja på – men tydligare information

Från och med hösten 2016 har Vimmerby två grundskolor mindre. Men det ska bli enklare att välja mellan de sju grundskolor som återstår. – Det här borde vi ha gjort för länge sedan, säger förvaltningschefen Birgitha Sahlin.

Annons:

Ytterst få utnyttjar det fria skolvalet i Vimmerby kommun. Dagens Vimmerby granskade skolvalet i våras – och då var det bara 15 av kommunens 1 111 elever som valt en annan skola än den de tillhör geografiskt. Fyra av dem var folkbokförda i en annan kommun. Fyra hade valt Djursdala skola, som överlägset var den skola med högst andel elever som bor utanför skolans geografiska område.

Men totalt sett är det alltså inte ens en av hundra elever som utnyttjar det fria skolvalet.

– Vi har inga fristående skolor och det brukar vara språngbrädan för val av skola. Vi har haft det i väldigt liten utsträckning. Det kan vara att föräldrar väljer mellan AL och Vimar när man börjar förskoleklass, säger Birgitha Sahlin. 

”Måste informera medborgarna”

Efter nedläggningen av skolorna i Gullringen och Djursdala ser förvaltningen behov av att förstärka informationen om det fria skolvalet. Så länge det finns plats på den valda skolan måste kommunen tillgodose föräldrarnas och elevernas val. Utöver platsbrist har kommunen också rätt att neka plats på en vald skola om det skulle medföra ”betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen” eller om det ”är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero” (Skolverket).

– Utifrån fullmäktiges beslut om Brännebro och Djursdala ser vi ett behov att vi måste informera kommunens medborgare om hur regelverket ser ut gällande rätten att välja skola. Vi har påbörjat en informationsbroschyr. Den ska gå ut till alla hem i kommunen, ett massutskick.

Kötid utan betydelse

Förvaltningen får en mängd frågor om regelverket redan nu.

– Vi får samtal där man undrar om det redan nu går att få plats på en viss skola. Hur eller hur så måste vi ställa frågan till alla som berörs när folkomröstningen är klar.

Kommunen har ännu inte satt något datum för när valet ska vara gjort.

– Kötid har ingen betydelse i valet av skola och det är ett viktigt budskap. Man måste titta på vilka som hör till området och det kan bli många kniviga gränsdragningar.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt