Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Det kommunala bolaget Vimmerby Fibernät AB sågas av lekmannarevisorn Ulf Svensson. Foto: Jakob Karlsson

KOMMUNALT BOLAG SÅGAS AV REVISOR

Verksamheten i det kommunala bolaget följer inte fullmäktiges beslut, saknar budget för verksamheten och har inte haft några protokollförda möten. Nu får man kritik av kommunens revisor. – Det är banne mig inte någon lek att ha ett bolag med ett fibernät som är i drift, säger revisorn Ulf Svensson.

Annons:

Det kommunala bolaget Vimmerby Fibernät AB (tidigare Vimmerby Industrifastigheter AB) har varit vilande under flera år. 2014 flyttades kommunens fibernät över till bolaget som nyligen bytt namn till Vimmerby Fibernät AB.

Nu får bolaget svidande kritik för verksamhetsåret 2015 av lekmannarevisorn Ulf Svensson, som utsetts av fullmäktige.

”Inte haft något sånt här”

I sin granskningsrapport skriver Svensson att det saknas protokollförda möten, att beslut fattats i strid med fullmäktigebeslut och att det saknas budget för hanteringen av fibernäten.

– Jag hoppas att fullmäktige tar till sig det här och tycker att man bör uttala att det banne mig inte är någon lek att ha ett bolag med ett fibernät som är i drift. Man får ta det lite mer seriöst, säger Ulf Svensson som inte varit med om något liknande under sin tid som revisor i kommunen:

– Vad jag kan minnas har vi inte haft något sånt här. Vimarhem och VEMAB sköts professionellt och de andra bolagen har inte varit så mycket att revidera.

Inga beslut hos VKF

2014 placerades fibernäten i Vimmerby Fibernät AB, trots att fullmäktigebeslutet innebar att näten skulle drivas och förvaltas av Vimmerby Energi & Miljö AB. I september samma år skrev företaget ett kommunikationsoperatörsavtal med Zitius, som enligt rapporten skulle ha tecknats av kommunalförbundet Itsam i stället. Avtalet med Zitius är föremål för en stämning på 6,8 miljoner kronor.

Inga av de här händelserna har heller återrapporterats till fullmäktige. Det finns inte heller några beslut i moderbolaget Vimmerby Kommuns Förvaltnings AB som stödjer besluten som fattats av Vimmerby Fibernät AB.

Glennfalk ordförande

Revisorn gör följande bedömning: ”Sammanfattningsvis bedömer jag att bolagets verksamhet inte skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen inte varit tillräcklig och systematiken i styrelsearbetet bristfällig.”

Efter valet 2014 bestod styrelsen i Vimmerby Fibernät AB av Micael Glennfalk (M), Helen Nilsson (S) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) . Micael Glennfalk avsade sig uppdraget som ordförande i samband med sin avgång i september 2015. Nilsson Nachtweij hoppade av i mitten av januari i år. Nu består styrelsen av Helen Nilsson (S), Tomas Peterson (M) och Erik Paulsson (C). Nilsson är ordförande.

”Borde varit mer aktiv”

Ulf Svensson tror att skälet till bristerna är för låg kompetens:

– Jag tror det är för dålig systematik och dålig kunskap hos politikerna om vad det innebär att sitta i en bolagsstyrelse.

Vad tycker du är mest allvarligt?

– Just det att man inte avsatt någon budget eller någon som håller i verksamheten med fibernäten.

Vem bär det största ansvaret?
– Det gör ordföranden, men styrelsen borde ha varit mer aktiv. Det här började redan under 2014 när man lyfte in näten, trots att fullmäktige uttalat att de skulle in i VEMAB. Då var bolaget fortfarande ett fastighetsbolag och det fanns inga spår i några protokoll, så jag som revisor upptäckte inte det förra året. Det blir lite extra rörigt när man redan beviljat ansvarsfrihet.

Fått ansvarsfrihet

Även för 2015 har bolagets styrelse beviljats ansvarsfrihet efter att den auktoriserade revisionsberättelsen från KPMG inte riktat någon kritik mot styrelsen.

– Det kan jag inte ha några synpunkter på. Jag kan bara tala om vad jag har sett. Bolagsstämman har varit så jag antar att det blev ansvarsfrihet. Fullmäktige kan tycka att Lennart Nygren (som representerade fullmäktige på bolagsstämman) har röstat fel, men det går inte ändra.

Dagens Vimmerby har sökt den dåvarande ordföranden Micael Glennfalk. En intervju med Helen Nilsson, dåvarande vice ordförande, publiceras senare i dag. 

Annons:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

4 kommentarer

Lennart Nygren 2016-05-18 14:52:43

Förstår inte dina synpunkter på hur jag röstade när det gäller Vimmerby fiber.

Ett enigt kommunfullmäktige har givit mig instruktioner hur jag ska rösta på bolagsstämman.
Jag har att följa instruktionerna vilket innebar att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter.
DU verkar vinkla det så att jag inte följt instruktionerna.
DU som ordförande i revisionen borde självklart veta hur det fungerar.
Revisionen föreslog ansvarsfrihet och då har jag att följa instruktionerna från kommunfullmäktige.

Lennart Nygren
Ordförande i kommunfullmäktige

Ulf Svensson 2016-05-18 17:25:38

Lennart, jag har absolut ingen anledning att kritisera ditt agerande på bolagsstämman. Varken som lekmannarevisor i bolaget eller som ordförande för kommunens revisorer.
Formellt så har jag inte ens rätt att göra det.
Inte heller som privatperson ser jag någon orsak att kritisera ditt agerande.

Ulf Svensson
Lekmannarevisor
Vimmerby Fibernät AB

Till Ulf Svensson. 2016-05-18 18:25:08

Juridisk fråga:
En styrelse som beviljats ansvarsfrihet kan väl inte hålas skadeståndsansvarigt mot det "egna" bolaget, men hur är det med KPMG -om de i efterhand visar sig försummat sitt uppdrag?

Kan vi som utomstående, men ändå drabbade kommuninvånare (det är ju trots allt våra skattepengar som gått åt) ställa styrelsemedlemmarna personligen som skadeståndsskyldiga, för att de har försummat uppdraget?

Mvh.

Ulf Svensson 2016-05-18 20:21:40

Ang. juridik-frågan.

Revisionsbyrån och den auktoriserade revisorn har ju att följa Aktiebolagslagen, Redovisningslagen m.fl. och man har säkert en God sed att följa.

Jag kommer in i det här från Kommunallag-hållet och är som titeln säger en Lekman avseende aktiebolag så frågan bör egentligen ställas till en bolagsjurist.

Om bolaget och/eller ägaren lidit skada antar jag att det är fullt möjligt att driva ett skadeståndsmål mot revisionsbyrån likaväl som styrelsen.

För att få ett mer exakt svar bör man (Jakob?) kolla med en bolagsjurist.

I Enron-fallet i USA (om någon kommer ihåg)så slutade det med att bolagets ledning åkte in bakom galler och revisionsbyrån gick under.

Mvh.
Ulf Svensson
Lekmannarevisor
Vimmerby Fibernät AB

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

2 st (980x300),
Gå tillbaka till mobilversion