Annons:

  • Skarp oppositionskritik mot fiberredovisningen – pekar på stora brister

    Centerpartiets Anna Svensson var en av de mest kritiska.

  • Skarp oppositionskritik mot fiberredovisningen – pekar på stora brister

    Micael Glennfalk.

  • Skarp oppositionskritik mot fiberredovisningen – pekar på stora brister

    Curt Tyrberg.

Skarp oppositionskritik mot fiberredovisningen – pekar på stora brister

Slutrapporten över det kommunala fiberprojektet redovisades under fullmäktige i måndags. Oppositionen var skarpt kritisk och pekade på stora brister.
– Det handlar om ett rejält budgetöverskridande och det måste redovisas mer precist, sade Anna Svensson (C).
I februari återremitterades ärendet på grund av felaktigheter i beslutsunderlaget.

Annons:

Itsam fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utföra en granskning av Vimmerby kommuns fiberprojekt. Slutrapporten redovisades av Itsams Kevin Gibbs i samband med måndagens kommunfullmäktigesammanträde.

Summeringen visar att den beslutade budgeten låg på 72 miljoner kronor för hela projektet. Hittills har 58,9 miljoner kronor använts, men av allt som planerats har inte – och kommer inte – allt att byggas i kommunal regi. Totalt finns i dag 867 anslutningar till Vimmerbys fiberprojekt och det är utöver kommunens egna anslutna anläggningar. I november 2016 var det 425 stycken aktiverade anslutningar.

Kommunen har intäkter på knappt 400 000 kronor om året. Samtidigt slipper man betala en dryg miljon kronor i nätavgifter till Telia vilket man tidigare gjorde. En avgift både Curt Tyrberg (C) och Micael Glennfalk (M) tyckte att kommunen skulle betala till det kommande bolaget Vimmerby Fibernät AB.

"Rejält budgetöverskridande"

Men flera ledamöter från oppositionen var inte nöjda med den ekonomiska redovisningen av projektet, särskilt kritiska var Centerpartiet. Enligt Centerpartiet har det budgeterats med 38 miljoner kronor för de delar som hittills byggts – men det ska ha kostat 58 miljoner kronor. Pengar som i stället ska ha hamnat i stamnätet för accessnätet.

– Vi har en budget på 72 miljoner kronor och förbrukat 59 miljoner. Det är ett budgetöverskridande med 50 procent. Vad är extrakostnaden? Det står inte vad som är färdigt eller inte, sade Anna Svensson (C), som tillsammans med partikamraten Curt Tyrberg framförde kritiken i talarstolen.

Hon förklarade också hur hon tänkte:

– Jag har tagit budgeteringen för landsbygdssträckorna och dragit bort det jag vet inte har byggts, som Vimmerby, Tuna, Frödinge, Locknevi, Svinhult. Ett snabbt överslag blir det 39 miljoner kronor. Ett sådant rejält budgetöverskridande måste preciseras mer noggrant.

Itsams Kevin Gibbs menar att en stor del av kostnaden gått till stamnätet från Kisa till Vimmerby och sedan vidare till kommungränsen till Hultsfred. 

– Det som främst har kostat är grävning plus att det är tjockare fiber i stamledningen, sade han.

"Blev inte den rätta"

Centerpartiet var inte nöjt med det svaret och menade att man i redovisningen flyttat pengar mellan accessnätet, det mindre nätet till kunderna, och stamnätet. 

– Varför fanns det inte med i budgeten? Det är inte kostnaderna vi ifrågasätter utan differensen mellan utfall och budget. Det måste finnas en förklaring när en sådan stor avvikelse görs, sade Anna Svensson.

Kevin Gibbs: 

– I tätort kom andra aktörer in och anslutningskostnaden blev inte den rätta. 

Anna Svensson: 

– Kostnad för byggnationen kan inte bero på hur många anslutningar det är. Enligt rapporten finns en kraftig budgetavvikelse och det är inte bra.

Curt Tyrberg:

– Det jag saknar är en tydlig sammanställning och en budgetuppföljning. Hur mycket har vi kvar att investera för att klara resten? Jag skulle vilja se en mer tydlig rapport. 

"Vill tacka Gibbs"

Peter Högberg (S), som varit involverad i fiberfrågorna, var dock inte alls kritisk. 

– Det har varit en lång resa och jag vill tacka Kevin Gibbs för en bra redogörelse. Det har hänt en utveckling och när det här drogs igång fanns inget intresse från någon entreprenör. Därför drog vi gemensamt över partilinjerna igång den här processen. När det gäller kostnaderna har vi hållit det, men inte fått upp den anslutningsgrad vi önskat. Det är beklagligt. 

Men det menade Curt Tyrberg (C) var en falsk historiebeskrivning. 

– Att projektet drogs igång för att det inte fanns kommersiella aktörer är en falsk historiebeskrivning. Kommunen lyssnade inte på de aktörer som ville komma hit och diskutera. Men då fanns det inget intresse. 

Micael Glennfalk (M) upprepade dock det han sagt en längre tid. 

– Jag var kommunalråd då och ingen från Telia var här för att diskutera det. Däremot pratade jag med dem om en 4G-lösning med adapter och koppla tv och telefoni till denna. Jag ställde en rak fråga: "kommer ni fibrera Vimmerby?" Men det var inte aktuellt. 18 månader senare kom Telia, sade Glennfalk och fortsatte:

– Det som satte käppar i hjulet var att Alberto (Necovski), som hade kunskapen, fick avgå under dramatiska former. Det andra är att vi tog beslut att fibrera landsbygden först. Det var en stor miss. Vi hade fått in pengarna från tätorten.

"Över min döda kropp"

Anna Svensson (C) påstod att Micael Glennfalk (M) i fullmäktiges talarstol sagt att "över mina döda kropp att Telia gör affärer i den här kommunen". 

– Det är inte det bästa förhandlingsläget. 

Ett påstående Glennfalk hade svårt att förlika sig med. 

– Fullmäktige har för vana att spela in och det vore intressant att höra det. Det låter inte riktigt likt mig. Sedan förstår jag inte vad problemet är. Sträcka för sträcka är budgeterat och kostnadsredovisat. 

Rapporten mynnade inte ut i något ut beslut utan redovisningen lades till handlingarna.

Återremiss

Majoritetens förslag om att en ny fiberorganisation ska träda i kraft i ett nytt bolag inom Vimmerby Energi- och Miljö AB togs inte. Oppositionen fick igenom en återremiss i frågan.

När den tas upp på nytt är oklart.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt