Annons:

54 platser räcker inte – nu vill man bygga ännu större vård- och omsorgsboende

Nu vill socialnämnden bygga ett ännu större vård- och omsorgsboende i Vimmerby. Foto: MostPhotos

54 platser räcker inte – nu vill man bygga ännu större vård- och omsorgsboende

Tidigare i år skrotades planerna kring en utbyggnad av Vidala i Södra Vi. Då blev i stället ett nytt boende md 54 platser i Vimmerby huvudalternativet. Nu vill nämnden bygga ännu större.
– Det är bättre att bygga ett större än två mindre. Det skulle nog bli dyrare, säger ordförande Lars Sandberg (C). 

Annons:

Anledningen till att planerna på att bygga ut vård- och omsorgsboendet Vidala i Södra Vi inte blev av berodde på att kostnaden skulle ha blivit betydligt högre än man kalkylerat med. Då skrotades den idén och planen blev i stället att bygga nytt i centralorten med 54 nya bostäder. 

Nu vill man utöka det ytterligare, vilket framgår av protokollet från det senaste sammanträdet med socialnämnden. Då ställde sig nämnden bakom den plan för utveckling av äldreomsorgen som lagts fram och den skickas nu vidare till kommunstyrelsen.

– 2023 behöver vi 36 platser mer än i dag och då är 54 är lagom i storlek för behovet de kommande åren, men då måste vi direkt börja titta på ytterligare ett boende eftersom befolkningsutvecklingen ser ut som den gör. Då tycker vi att det är bättre att ta till ordentligt från början. När väl det första boendet är färdigt måste man direkt börja titta på ett till. Då är det bättre att bygga ett större än att bygga två mindre, säger Lars Sandberg, ordförande i nämnden.

Hur många platser kan det handla om?

– Jag tänker att det kanske hamnar på runt 75-80 någonting. 108 är för mycket. Men när Vimarhaga och Borghaga togs i bruk, så öppnades inte alla på en och samma gång. Gör vi på det här sättet får vi kanske två, tre avdelningar mer än vi behöver precis nu. Men det är inget som säger att man inte kan öppna upp dessa efter hand. 

"Vill inte spekulera"

Kostnadsaspekten vägs också in, menar Sandberg.

– Det måste bli dyrare att bygga två mindre än att bygga ett större vård- och omsorgsboende. För både Vimarhaga och Borghaga var det låga kostnader ur investeringssynpunkt. Jag tror kanske inte att vi kan räkna med samma låga kvadratmeterkostnad, men vi har fört fram våra önskemål och behov. Sedan får väl samhällsbyggnad räkna på det. 

Har du någon uppskattning av kostnaden?

– Jag vill inte spekulera i det. Det hänger på om det går att bygga ihop detta med en förskola. Ju mer man kan bygga på en och samma gång, desto billigare kvadratmeterpris. Det skulle också kunna skapa samordningsvinster i form av kost, städ och dylikt. Vi kommer behöva titta på samordningsvinster framöver. 

Hur tror du att kommunstyrelsen ställer sig till det här?

– Jag tror att man kommer tycka att det är klokt. Att bygga för litet och sedan direkt projektera för ett ytterligare boende precis när det är färdigt känns inte rätt. Men allt handlar om investeringsutrymme och det kommer kosta oss pengar. 

"300 är många"

Planen är att det nya vård- och omsorgsboendet ska byggas i Nybble. Det är ännu oklart om det ska byggas i egen eller privat regi, detta utreds just nu av kommunstyrelsen. När ett beslut kan komma är ännu okänt.

– Så fort som möjligt hoppas jag. Vi ser ett behov och det är en förutsättning för att vi ska kunna klara vårt uppdrag, men när exakt det blir vet jag inte. 

I dagsläget står 17 personer i kö till särskilt boende i kommunen och antalet 80-plussare ser ut att öka ordentligt de kommande åren.

– Fram till 2026 ökar antalet 80-plussare med 300 stycken enligt en prognos. Nu är det långt ifrån alla dessa som är i behov av särskilt boende, men 300 är många och då måste vi vara med. Antalet som står i kö varierar, men medeltalet tenderar att öka. För ett par år sedan var det tio och nu ligger det på 17. 

Hur klarar ni kraven på att ge dem en plats inom tidsramen?

– I de flesta fall har vi lyckats, men det är inte optimalt när så många står i kö. Det är just därför vi går fram med att vi måste ha ett större boende och det senast 2023. 

Oklart med Kvillgården

Vidala i Södra Vi behöver rustas upp även att det inte blir någon utbyggnad där.

– Det finns en renoveringsplan och den ska hålla. Vi behöver Vidala och vill behålla det, men att bygga ut blev alldeles för dyrt i förhållande till vad vi hade fått. 

När det gäller Kvillgården i Storebro är framtiden fortsatt oviss. Det diskuterades på nämnden, men något beslut är inte taget.

– Vi har inte bestämt någonting. Det vi vet är att rummen inte är optimala och det är begränsade möjligheter att bygga ut Kvillgården. Det är någonting vi måste fortsätta titta på. 

När kan det bli aktuellt att lägga ned det boendet?

– Väljer vi att lägga ned det så gör vi inte det förrän ett nytt boende finns. Men vi behöver något beslut där relativt snart. 

Vi har sökt kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt