Annons:

Inriktningen på vård- och omsorgsboende ändras – förändringen sker direkt

Inriktningen på Kvillgården i Storebro ändras. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Inriktningen på vård- och omsorgsboende ändras – förändringen sker direkt

Inriktningen för vård- och omsorgsboendet Kvillgården i Storebro ändras. Kvillgårdens övre plan ska numera rikta sig till personer med stora vård- och omsorgsbehov.
– Den här förändringen sker direkt, säger socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Annons:

Ända sedan Kvillgården byggdes på 90-talet har det övre planet på Kvillgården varit vikt för personer med psykisk ohälsa. Det nedre planet har inriktning på personer med demenssjukdom.

Nu har socialnämnden tagit beslut om att ändra inriktningen för Kvillgårdens övre plan till personer med stora vård- och omsorgsbehov.

– Det har varit psyk på övervåningen sedan det byggdes. När exempelvis Norra blev nedlagt i Västervik flyttades mycket av det här över på kommunerna. I dag är kunskapen kring att ta hand om människor med stora omvårdnadsbehov så stor att vi ser att man klarar av den här kategorin och kan ändra inriktningen till stora vård- och omsorgsbehov, säger Lars Sandberg.

Många rum ska ha stått tomma på avdelningen.

– Inriktningen har varit så som den är och det kanske inte är fullt så många sökanden som uppfyller kriterierna. Å andra sidan ställs det ganska höga krav och man kan ha både diagnoser och må dåligt utan att behöva uppfylla de här kriterierna som krävs för den här inriktningen. När vi ändrar från psyk till särskilt boende för de med större omvårdnadsbehov så kan vi fylla upp platserna, så de äldre inte behöver stå och vänta.

Flrändringen sker direkt

Inriktningen på demens på nedervåningen kvarstår och förändringen för det övre planet sker omedelbart.

– Det är nio platser på varje våning och vi vill inte ha tomma platser. Det är varken bra för de som står i kö eller för vår ekonomi. Nu med den här inriktningen kan man ta hand om personer med stora omvårdnadsbehov och det känns jättebra att vi kan göra den här förändringen. Många har stora omvårdnadsbehov och det är nästan mer regel än undantag. Det kommer bli som övriga boenden kan man säga, berättar Sandberg. 

Socialförvaltningen menar också att alla enheter behöver ha kompetens för att möta personer med psykisk ohälsa. Personaltätheten är högre på enheter med stora vård- och omsorgsbehov. Därför kan personaltätheten behöva förstärkas när omställningen skett och på sikt kan det behövas en förstärkning av bemanningen, menar förvaltningen. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt