Annons:

STOR UTBYGGNAD PÅ VIDALA NÄRMAR SIG – SÅ MÅNGA PLATSER BLIR DET

Den stora utbyggnaden på Vidala närmar sig. Foto: Carina Mathiasson

STOR UTBYGGNAD PÅ VIDALA NÄRMAR SIG – SÅ MÅNGA PLATSER BLIR DET

En utbyggnad av äldreboendet Vidala närmar sig verklighet. Totalt ska 24 nya lägenheter byggas.
– Det kan ta ända till 2022 innan det är helt färdigt, säger socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Annons:

2015 stod de helt nybyggda vård- och omsorgsboendena Vimar- och Borghaga färdiga i Vimmerby. Men behovet av nya äldreplatser slutar inte där. 

I flera år har en utbyggnad av Vidala i Södra Vi diskuterats och nu närmar det sig verklighet. Miljö- och byggnadsnämnden ger grönt ljus för den tilltänkta utbyggnaden och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Detaljplanen möjliggör ytterligare 35 lägenheter i två våningar samt ett suterrängplan. Men det blir sannolikt en tillbyggnad med 24 platser. Samtidigt försvinner två platser av rent praktiska skäl i samband med utbyggnaden. Det innebär 55 lägenheter jämfört med dagens 33.

– Den demografiska utvecklingen ser ut så här med allt fler äldre och när behovet och kurvan ser ut så måste vi agera, säger socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C).

"Konstaterats nu"

Projektering är på gång, men socialnämnden väntar ett helt officiellt svar från kommunstyrelsen för att arbetet ska gå igång på allvar.

– Pengar finns med i budget så när vi får helt grönt ljus kör vi. Det här ska bli av och det 17 plus 17 miljoner avsatta i budgeten framöver.

Vad kommer det här kosta ungefär?

– Det vet jag inte. Det man har gjort så här långt är att konstatera om det över huvud taget är möjligt att bygga till de här lägenheterna och det är det som konstaterats nu. Nu krävs att en projektering kommer till och det är mycket arbete med det. Projekteringen kommer tala om exakt vad det här kommer kosta. 

"Behovet kommer öka"

Den 10 mars var det nio personer i kö för en plats på ett äldreboende.

– Det växlar fram och tillbaka hela tiden. Förra året var det i snitt sex stycken som stod i kö, men alla fick en plats inom tre månader. Nu har det börjat öka och behovet kommer inte minska de närmaste åren direkt. Även om vi får klartecken, så kommer inte det här stå färdigt nu. Det kan ta till 2022 innan det här är färdigt. Det är förhoppningen och vad som är rimligt att tro också.

Den kommande utbyggnaden kommer ge ett, åtminstone tillfälligt, andrum.

– Efter det måste vi börja fundera längre fram. Som utvecklingen ser ut demografiskt kommer behovet öka och det kommer behövas fler platser längre fram. 

Hur ska man klara det?

– I det här fallet finns det ju budgeterade pengar för byggnation. Men det blir kostnader för personal också som vi behöver ta. Över huvud taget är ekonomin inte lätt. Vi har haft det bra förspänt med mycket statliga pengar som förvaltningen har jobbat hårt med att söka. Det är inget vi kan räkna med. Vi vet inte om det blir extrapengar till kommunerna efter vårändringsbudgeten heller. Det är svårt att sia om det. 

"Svårt att förutspå"

2019 finns 159 platser på vård- och omsorgsboenden i Vimmerby kommun. 2022, efter utbyggnaden av Vidala, beräknar man att ha 190 platser. 2009 gjordes en stor genomgång över behovet i framtiden av förvaltningen. 

– Man tittade på den demografiska utvecklingen i hela landet. Den utredningen sa att man skulle behöva 170 platser med anledning av Vimarhaga och Borghaga samt avvecklingen av Ådala, Eken och Uven, men vi har 159 platser och det har räckt tills nu. Det är väldigt svårt att förutspå, men mellan 2015 och 2030 kommer det krävas 190 lägenheter, säger Lars Sandberg (C) och fortsätter:

– Det vi tror nu är att det krävs 190 lägenheter 2025 eller 2026. Vi kommer ha några år på oss efter Vidala innan vi tillskapar nya platser. För det kommer behövas.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt