Annons:

Tomas Kronståhl och Tomas Peterson hittade ingen kortsiktig lösning för Yxern i dag. Foto: Linus Johansson

INGET BESLUT OM YXERN FÖRRÄN I SEPTEMBER

Vattenståndet i Yxern har nästan sjunkit med en meter sedan i våras. I dag träffas flera parter i Stadshuset i Vimmerby – men någon konkret lösning på kort sikt har man inte kommit fram till. – Det blev inget konkret beslut i dag, men vi känner att vi kommer framåt, säger kommunalrådet Tomas Peterson (M).

Annons:

I dag träffades Kammarkollegiet, Länsstyrelsen, Vimmerby kommun och Västerviks kommun för ett sammanträde när det gäller Yxern. Länets största sjö sjunker och sjunker och stora vattenområden har helt försvunnit. 

Tomas Peterson (M) hade förhoppning om att ett beslut för att förbättra läget för sjön kunde fattas i dag, men så blev det inte. 

– Det är många regler och juridik i det här som måste hanteras och det är knepigt, säger han.

Du hade en förhoppning om en lösning inför mötet, var det väl naivt att ha den förhoppningen?

– Nej, det tycker jag inte för jag tycker ändå att vi har kommit framåt. Men vi kan önska mer av Länsstyrelsen och vi kan framförallt önska mycket mer av Tekniska verken och regleringsföretaget, det är de som sitter på lösningen. Men vi ska trycka på.

"Skulle kunna funka bra"

Frågan är hur kommunerna nu ska gå vidare för att kunna förbättra situationen för Yxern. Vattendomen från 1938 ligger fast och regleringsföretaget har hittillis inte visat något större intresse för att förändra domen. Den ansökan som lämnades in för en tid sedan drogs tillbaka.

– Det finns lösningar, det gör det. Men det är kraftverksintressenterna som sitter på möjligheten att minska tappningen ytterligare. Man kan alltså av egen kraft gå ifrån de här tappningsreglerna, det kan man göra. Ingen här bedömer att det skulle vara en risk att göra det. Det skulle kunna funka bra.

Har ni några planer på att göra en anmälan om miljöbrott?

– Efter det här mötet kan man inte säga att bilden har förändrats.

 Kan ett besök vid Yxern påverka?

– Det påverkar för du får en helt annan känsla när du ser det, känner dofterna, stanken rent ut sagt. Det är ett annat intryck att se det jämfört med en bild.

Vad blir det viktigaste framöver för Yxern?

– Det viktigaste är förstås att få till en förändring av verksamheten. Antingen att man gör en omprövning och kan fortsätta med energiproduktion eller att man avvecklar de här verksamheterna. Kammarkollegiets bedömning är att det är väldigt svårt att få en ny vattendom kring en sådan här verksamhet just med den stora naturhänsyn som måste tas i dag. Då tror man att en nedläggning av verksamheten är det som är mest sannolikt.

Hur långt bort kan ett beslut vara om akuta åtgärder?

– Jag tror inte att det kommer innan vi träffas i Västervik.

När blir det?

– Så fort som möjligt, i september troligen.

"Lyfter upp allvaret"

Västerviks kommunalråd Tomas Kronståhl anser att det inte finns så många alternativ kvar för kommunerna:

– Ett argument som vi fick här som jag tycker var det starkaste var den nya miljölagstiftningen som faktiskt säger att företag som bedriver verksamhet ska ha en långsiktig ekologisk hushållning. Vi har snart inget vapen kvar än att använda den. Är det verkligen en god och ekonomisk hushållning när vi ser en sjö förvinna, där det skapas sumpmarker där älgar går ner och dör. Det kan bli så att människor också går ner och dör där. Då lyfter vi upp allvaret på något sätt.

Kronståhl tror att situationen aldrig inträffat om sjön varit belägen närmare en storstad.

– Hade den här sjön legat i närheten av en storstad och varit en badsjö för många människor då hade det här upphört för väldigt länge sen, det är jag helt övertygad om. Tyvärr är det inte så i det här fallet.

Hur går ni vidare?

– Det vi närmast gör är att vi kallar till möte i Västervik där Vimmerby och Västervik står som värdpar. Vi bjuder in Linköpings kommun, Tekniska verken och Länsstyrelsen. Då ska vi ånyo ta upp diskussionen med Tekniska verken. Vad kan de göra? Det vi har fått fram i dag är att de kan göra ganska mycket. Och sen är det att få till en långsiktig lösning. Antingen att man upphör med verksamheten eller en ny vattendom helt enkelt. Förhoppningen i dag var att komma fram till en lösning där vi kan agera kortsiktigt och snabbt och det har vi inte lyckats med, säger Tomas Kronståhl.

 Hur har ni kommit framåt i dag, finns det något att peka på?

– Spontant tycker jag att det som var bra var att vi fick Kammarkollegiets syn på vad vi kan göra och vem som har möjlighet att göra något. Det blev tydligt att regleringsföretaget faktiskt har stor möjlighet att göra något. Det är där vi får sätta huvudfokus.

Kronståhl kommer fortsätta arbeta med frågan.  

– Jag tror inte att vi kommer ge upp förrän vi faktiskt har kommit fram till någon form av långsiktig strategi. Det är en stor fin sjö som håller på att dö ut fullständigt. Det här arbetet kommer vi att fortsätta med på alla plan, det är jag övertygad om.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt