Annons:

Samhällsintroduktion blir obligatoriskt för alla asylsökande i Sverige. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Nu blir samhällsintroduktion obligatoriskt för asylsökande i Sverige

Inom kort blir samhällsintroduktion obligatoriskt för asylsökande i Sverige. Introduktionen ska ge deltagarna en bild av både asylprocessen och hur det svenska samhället fungerar.

Annons:

Under många år har Migrationsverket erbjudit asylsökande en introduktion, men deltagandet har varit frivilligt och i första hand handlat om asylprocessen. Från och med 1 oktober blir samhällsintroduktionen obligatorisk och innefattar då även det svenska samhällets modell. 

– Skillnaden nu är att informationen dels blir obligatorisk och dels mer omfattande där deltagarna också ges utrymme att reflektera och diskutera innehållet såsom till exempel likheter och skillnader mellan Sverige och de länder där de asylsökande kommer från, säger Anna-Johanna Viking, processledare inom processområde asyl och Migrationsverkets samordnare för uppdraget, i ett pressmeddelande.

Uppdelat i fyra block

Syftet med introduktionen är att ge asylsökande en större förståelse för hur det svenska samhället fungerar och är uppbyggt samt rättigheter och skyldigheter som den asylsökande har. Det ska även ge bättre förutsättningar att integreras i landet för de som beviljas uppehållstillstånd. 

Introduktionen är uppdelad i fyra block: asylprocessen, livet i Sverige, svensk lagstiftning och demokrati, normer och värderingar. Den fördelas över två halvdagar och finns tillgänglig på olika språk. Migrationsverket ansvarar för både det och barntillsynen.

Samhällsintroduktionen är obligatorisk för alla asylsökande över 15 år.

– Barntillsynen kommer att vara lokaliserad i närheten av utbildningslokalerna. Syftet med barntillsynen är att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att delta och att framför allt ensamstående föräldrar ska ha möjlighet, säger Anna-Johanna Viking.

Ska ges på sex orter

Migrationsverket föreslår att introduktionen ska ges på sammanlagt sex orter. Dessa är Boden, Sundbyberg, Flen, Norrköping, Mölndal och Malmö. 

– Vi har även tagit höjd för att kunna genomföra träffarna trots rådande pandemi. Grupperna kommer kunna anpassas så att färre kallas till fysiska möten och fler erbjuds deltagande på distans, säger Anna-Johanna Viking.

Introduktionen kommer inte ersätta den längre samhällsorientering som ges av kommunerna när den asylsökande beviljats uppehållstillstånd. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt