Annons:

STORT FÖRETAG LÄGGER NED VERKSAMHET UTOMLANDS

Peter Nilsson är vd och koncernchef för Bergs. Foto: Pressbild

STORT FÖRETAG LÄGGER NED VERKSAMHET UTOMLANDS

Den börsnoterade trävarukoncernen Bergs Timber, med kontor i Vimmerby, avvecklar ett av sina sågverk utomlands. Det rör sig om ett sågverk i Estland med cirka 30 anställda. 

Annons:

Bergs Timber AB valde under fjolåret att flytta sitt huvudkontor från Vimmerby till Stockholm. Det börsnoterade bolaget har fortfarande kvar flera verksamheter i Vimmerby. 

I samband med att delårsrapporten presenterades på tisdagen meddelade Bergs Timber att man tagit beslut att avveckla sitt sågverk i Estland. 

Bakgrunden är en svag lönsamhet, höga produktionskostnader samt stora framtida investeringsbehov.

"En strategisk översyn har genomförts under våren för att klarlägga förutsättningarna för en fortsatt lönsam drift där olika alternativ för enhetens framtid har utvärderats. En sammanvägd bedömning av de utmaningar som verksamheten står inför och som omfattar produktionskostnader, råvarutillgång, marknadspotential, investeringsbehov samt den finansiella utvecklingen, innebär att en avveckling är det mest realistiska alternativet. Det innebär att sågverksamheten upphör under augusti och att hela verksamheten avvecklas under hösten 2023", skriver Bergs Timber.

Berör 30 anställda

Nedläggningen berör cirka 30 anställda. Omsättningen har under den senaste tolvmånadersperioden varit cirka 100 miljoner kronor. 

– Trots att den lokala ledningen gör ett bra arbete så ser vi det inte som realistiskt att fortsätta driva och utveckla Laesti. Nedläggningen av sågverket är en del i förändringen av Bergs där produkter med högre förädlingsvärde prioriteras, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef för Bergs Timber.

Avvecklingen belastar resultatet för det andra kvartalet 2023 med 40 miljoner kronor för nedskrivning av anläggningstillgångar och avvecklingskostnader. Kassaflödet bedöms dock påverkas positivt med cirka 40 miljoner kronor när avvecklingen är genomförd. 

Bergs har ingått en avsiktsförklaring med ett estniskt bolag om försäljning av mark, byggnader och maskiner. Affären beräknas bli slutförd under det tredje kvartalet i år. 

Gjorde förvärv nyligen

Tidigare i sommar blev det klart att Bergs Timber förvärvade Hedlunda. Företaget har produktion i både Sverige och Polen och hade en omsättning på 590 miljoner kronor det senaste året. 

Bergs Timber har verksamhet i Sverige, Lettland, Polen och Storbritannien. Bolaget har varit börsnoterat sedan 1984. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt